Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Úvodem

Profesionálním řešením konverze CMYK/CMYK je program CMYK Optimizer francouzské firmy Alwan Color Expertize. Umožňuje automatické konverze podle definovaných podmínek, úspory barev běžně dosahují 15% až 20%, rychlost zpracování tiskových dat je vynikající a dynamicky tvořené CMYK/CMYK tabulky jsou zárukou přesného převodu všech typů obrazů.

Tlak konkurence roste a požadavky zákazníků na kvalitu tiskoviny a termíny její výroby také, o ceně nemluvě. Pro ofsetové tiskárny existuje způsob, jak tyto zavírající se nůžky zase začít otevírat a udržet si potřebnou ziskovost. Stačí nasadit systémy pro CMYK/CMYK konverze tiskových dat.

Úspory tiskových barev

Kdo by nechtěl ročně šetřit stovky tisíc korun na tiskových barvách. Pokud se váš roční obrat na barvách pohybuje okolo jednoho miliónu korun, pak jste ideálním klientem na CMYK/CMYK konverze. Ty dokáží ušetřit 15% až 20% tiskových barev. Při převodech tiskových dat se využívají pokročilé algoritmy GCR s velmi silným kanálem černé barvy. Ta v neutrálních oblastech či v soutiscích barev s vyšším krytím nahrazuje pestré výtažky CMY. Výsledkem je snížení pokrytí archu barvou a přechod kresebnosti do černého výtažku, což má samozřejmě i vliv na stabilitu tisku, lepší neutrálnost a prokreslení obrazu ve stínech.

Sušší tiskový arch

Rychlost výroby tiskoviny není limitována rychlostí tiskového stroje, problémem jsou technologické časy zasychání barev kvůli knihaření. Technologie CMYK/CMYK konverzí řeší i tento bod. Díky menšímu pokrytí archu barvou a menšímu nánosu tiskové barvy je arch po vyložení v podstatě suchý, neobtahuje a postačí mu přibližně polovina doby na dokonalé doschnutí. Lze tedy dříve řezat a knihařit!

Zlepšená barevná kvalita

Barevné konverze CMYK/CMYK mohou nejenom spořit tiskovou barvu při zachování původního barevného vjemu, ale mohou dokonce barevnou kvalitu vylepšit. A čím horší tiskový stroj, tím je zlepšení výraznější. Tisková data mohou být totiž konvertována podle přesného CMYK profilu tiskového stroje, který popisuje jeho vlastnosti, vlastnosti papíru, tiskových barev či vlhčení – data jsou tedy optimalizována pro konkrétní barevný gamut tisku. Dojde ke zlepšení kresby, vyniknou stíny, zlepší se dynamika obrazu i celková barevnost tisku. Tisk je dokonale shodný s certifikovaným digitálním nátiskem, např. podle ISOcoated2/Fogra39L.

Jsou zde nějaké nevýhody či problémy?

Nutností je zajištění stabilního tiskového procesu. Znamená to, že tiskaři již nebudou barvit „od oka“, nebudou uměle zvyšovat či snižovat přívod barvy, jak jsou zvyklí. Musejí získat jiné návyky – dávkovat přesně určené množství barvy, dodržovat density tiskových barev a kontrolovat nárůst tiskového bodu podle předpisu zjištěného při certifikaci na tiskovou normu ISO 12647-2. Musejí být schopni identifikovat problém, např. dublování či vysoký tlak, který deformuje tiskový bod a který vede k zalití tiskového rastru. Tiskař musí být vzdělaný v oblasti měření denzitometrických či spektrálních parametrů, musí být obeznámen se všemi problémy, které mají vliv na opakovatelnost tiskové produkce. Jedině tak jsou konverze CMYK/CMYK s jejich benefity opravdu nasaditelné v praxi.


Více o Alwan CMYK Optimizeru