Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Computer Room

Certifikovaný digitální nátisk a produkční tisk

EFI Fiery XF
Komplexní řešení certifikovaného digitální nátisku a produkčního tisku

Digitální barvy tvoří srdce každé činnosti v oboru grafické komunikace - tiskárny, poskytovatele předtiskových služeb, vydavatele, kreativní agentury, poskytovatele služeb zpracování / skenování a tisk obrazů, kopírovacích studií, profesionálních fotografů, prodejen pro fotografy nebo laboratoří.
Profesionálové působící v tomto světě digitálních barev musí přijímat barevná data v mnoha různých formátech, zpracovávat je a předávat na různá výstupní zařízení - ofsetový tisk, flexo, hlubotisk, sítotisk a digitální tiskárny, velkoformátové inkoustové tiskárny - umístěné ve vedlejší místnosti nebo na jiném kontinentu.
Jádro celého procesu tvoří rychlé, flexibilní, snadno použitelné a konzistentní digitální barevné nátisky. Odpověď je EFI Fiery XF - modulární tiskové řešení od vůdčí společnosti na trhu. Bez ohledu na to, zda hledáte svůj první nátiskový či další tiskový systém, nebo zda požadujete predikovatelné barvy pro různá zařízení, kombinaci výkonu, flexibility, rozšiřitelnosti a dostupnosti nabízenou produktem EFI.
EFI Fiery XF tyto vaše požadavky splní nejen dnes, ale i zítra.

Hlavní funkce

EFI Fiery XF umožňuje spojit nejnovější verzi špičkové barevné technologie EFI a standardní, běžně dostupný hardware, čímž je zajištěna ochrana investice a je zajištěn stabilní, nákladově efektivní růst s využitím nejnovějších výsledků v oblasti technologického vývoje ihned, jakmile se tyto výsledky stanou dostupnými.

 • EFI Fiery XF podporuje mezinárodně uznávané grafické formáty, což znamená, že svou hodnotu může přidat k čemukoliv, co zákazník předá, včetně PostScript, PDF, JPEG,TIFF, TIFF/IT, Scitex CT/LW, Delta List a DCS.
 • Důmyslná správa barev založená na celosvětově uznávaných ICC profilech poskytuje téměř neomezené možnosti pro dosažení nátisků s kontrolou barev od zaznamenání obrázku přes monitor, zpracování, až po předání na výstupní zařízení.
 • Kompatibilita s nejnovějším formátem pro výměnu dat JDF otevírá EFI Fiery XF cestu k nejširší možné škále pracovních postupů a umožňuje maximalizaci efektivity prostřednictvím obousměrné digitální výměny informací.
 • Práce na různých platformách zajišťuje mimořádnou flexibilitu - lze kombinovat a propojovat pracovní stanice Macintosh se servery pracujícími se systémem Windows a naopak.
 • Nově navržené grafické uživatelské rozhraní (GUI) poskytuje novou úroveň jednoduchosti použití, zkracuje dobu zaučování obsluhy a zvyšuje produktivitu. Samozřejmostí je uživatelsky definované rozhraní a pracovní plocha.
 • Od verze XF 6.0 přešla funkčnost modulu Production Option do základní konfigurace - rozmnožování tiskových souborů, panelování, přetisky a jejich snadná orientace, tisk různých ořezových značek a v neposlední řadě také jednoduchá barevná úprava jako je jas, kontrast, korekce barevných kanálů atd.

Hlavní výhody produkčního RIPU EFI Fiery XF

Barevná věrnost

EFI Fiery XF obsahuje nástroje pro vytváření precizní a plně ovladatelné linearizace tiskárny, tj. pro omezení barevných kanálů a stanovení vlivu světlých inkoustů. Také umožňuje 3D optimalizaci barevných profilů tiskáren a jejich možností lze využít v celém rozsahu barevného gamutu.
Grafiky a správce zaujme i možnost rychlé úpravy barev těsně před vytištěním a funkce Clean Color, která snižuje příměs menšinových inkoustů a výsledný obraz činí čistší a zřetelnější.
Fiery XF pomocí modulu Color Profiler dokáže rychle a kvalitně vyrobit ICC profily materiálů pomocí vestavěných spektrofotometrů v tiskárnách Epson či HP a pomocí nového RGB driveru pro vybrané tiskárny se tato činnost značně urychlí.

Originální Adobe Postscript / Adobe PDF Print Engine

Integrace originálního Adobe interpreteru zajišťuje správné zobrazení průhledností a přetisků, zároveň ušetří vzácný čas při kalkulaci úloh a řešení produkčních chyb. Adobe PDF Print Engine zajišťuje značné urychlení zpracování a tisk PDF dokumentů.

Správa úloh a rozvržení

Unikátní technologie skládání více souborů do jedné tiskové úlohy umožňuje najednou vytisknout různé formáty i soubory s různými barevnými prostory při důsledném využití materiálu. Spolu s nástroji panelování (Tiling), opakování (Step&Repeat) a dalšími plně řiditelnými funkcemi poskytuje kompletní sadu.

Návratnost investice

EFI Fiery XF je modulární systém, umožňující kdykoli v budoucnosti pořídit funkční rozšíření za zlomek původní ceny bez nutnosti investovat do nového RIPu. Poskytuje tím uživateli šanci růst spolu s požadavky trhu. Kapacitu má dostatečnou, nebojte se.

Jednoduchost práce

EFI Fiery XF poskytuje velmi přehlednou správu úloh a okamžitý přehled o použitých nastaveních s možností změny na poslední chvíli. Rovněž správa nastavení je srozumitelně pojatá a směřuje k bezstresovému způsobu práce. Je vybaven pomocníkem, který napovídá další kroky práce a snižuje tak četnost prodlev v práci, když se něco nedaří.
Dalším bodem pro zjednodušení je možnost automatických aktualizací programu.

Mac i Windows

Klient - server řešení aplikace zajišťuje snadnou vzdálenou správu pro administrátory a zároveň lze operátorům omezit přístup k nastavením. Správu i tisk lze provádět z běžných klientských PC i z počítačů Apple.

Návaznost na další zpracování

Pomocí modulu EFI Cut Server umožňuje EFI Fiery XF vytisknout úlohy pro další zpracování v barevně věrném podání na řezacích plotrech. Pokud jsou data připravena s ořezovou cestou, stačí jednoduše kliknutím úlohu rozmnožit, vytisknout a celý výtisk přenést do řezacího ploru. Úloha se automaticky přesune do EFI Cut Serveru a následně vyřeže na řezacím plotru. Tato možnost rozšiřuje použítí systému o velké množství řezacích plotrů, které jsou na trhu.
Více informací o EFI Cut Serveru aaleznete zde.

Podpora tiskáren

Rychlost a ostatní popsané kvality oceníte na celé škále velkoformátových tiskáren od všech hlavních výrobců na trhu: HP, Canon, Epson, Vutek, Rastek, Inca, Océ, OKI, Xerox, Mutoh, Roland, Mimaki a dalších.

Malý slovníček důležitých pojmů

 • Server = běží na pozadí, zde se provádí všechny výpočetní operace (vždy je součástí základní instalace a může být nainstalován na jakékoliv pracovní stanici, samozřejmě i společně s klientským modulem). Server až na výjimky může být nainstalován na Windows, tak i na Mac.

 • Client Option = klientský modul = uživatelské rozhraní aplikace, součástí základní konfigurace je neomezený počet klientů, které mohou být nainstalovány jak na platformě Windows, tak i Mac.

 • Job Monitor = monitor úloh, pomocí drag and drop lze úlohy posílat z jakéhokoliv pracovní stanice přímo do tiskové fronty pomocí právě této aplikace (součástí základní instalace), neomezený počet licencí (XF nabízí 4 možnosti vstupu úloh - manuálně, přes sdílenou složku, přes job monitor a tisk přímo z aplikace přes virtuální tiskárnu EFI Fiery XF přímo do tiskové fronty). Job Monitor může být nainstalován jak na platformě Windows, tak i Mac.

 • Printer Option M, XL a XXL = výstupní moduly, Printer Option M zahrnuje všechny podporované tiskárny do maximálního formátu A2 nebo šířky 18", Printer Option XL - všechny podporované tiskárny formátu 24" nebo šířky 61 cm, Printer Option XXL - všechny podporované tiskárny věští než 24" nebo šířky 61 cm.

 • File Export Option = modul pro export souborů do PDF a TIFF (pro výstup seskládaných úloh) včetně správy barev.

 • Spot Color Option = modul pro podporu a simulaci tisku přímých barev PANTONE (Pantone Matching System a Goe), TOYO, HKS, HKS 3000 , DIC a vlastních přímých barev.

 • Color Profiler Option = nástroj na charakterizaci tiskárny (profesionální tvorba ICC profilů médií, linearizace tiskárny, tvorba referenčních profilů)

 • One Bit Option = nástroj pro tisk digitálních nátisků s rastrem z již dříve naripovaných dat na RIPu před osvitovou jednotkou nebo CTP.

 • Color Verifier Option = modul pro kontrolu kvality nátisku a jeho certifikaci a vzdálený nátisk. Umožňuje měřit a porovnávat barevné hodnoty s ISO nebo vlastními stadardy.

 • Dot Creator Option = umožňuje rastrovat data do jednobitových souborů, simulace digitálního nátisku s rastrem, lze použít pro tisk na filmy (jako CtF) například pro sítotisk

 • Fiery Option = výstupní modul, který umožňuje komunikaci a tisk z Colorproof XF na všechny digitální zařízení (laserové tiskárny, multifunkční kopírky atd.) řízené Fiery RIPem.

 • Cut Server Option = modul pro přípravu tiskových úloh pro dašlí zpracování a vyřezávání na řezacích plotrech.

 • Cut Marks Option = modul pro tvorbu ořezových značek pro řezací plotry.

 • Layout Option = modul pro optimalizaci tiskových výstupů a tvorbu ořezových cest pro řezací plotry.

 • Softproof Option = modul pro barevně věrný náhled na softproofingovém zařízení Caddon can:view.

 • Jednoúčelové výstupní Option = Printer Option VUTEK - výstupní modul pro velkoformátové tiskárny VUTEK, Printer Option Rastek - výstupní modul pro Rastek, Printer Option OKI - výstupní modul pro LED tiskárny OKI, Printer Option Wide - pro širokoformátové tiskárny.
 • User/Administrator = uživatel / správce
 • Satelite = jednodušená verze EFI Fiery XF, která umožňuje zpracovávat, tisknout a ověřovat soubory pro vzdálený nátisk

Konfigurace EFI Fiery XF

Základní konfigurace EFI Fiery XF nyní obsahuje kromě povinné 1 roční software maintenance and support agreement nově pouze EFI Fiery XF Server a neomezený počet EFI Fiery XF Client. Tato základní konfigurace slouží k sestavení příslušné stavebnice tohoto modulárního řešení pro konkrétní přání a potřeby zákazníka. K základní konfiguraci lze dokoupit další potřebné moduly - viz níže.

EFI Fiery XF Mac/Win Proofing včetně 1 ročního SW&SA
 • EFI Fiery XF Mac/Win (základní konfugurace) - základní jádro RIPu.
 • EFI Fiery XF Color Verifier Option - zásadní nástroj pro certifikovaný digitální nátisk - zajištuje ověření měřením, zda je výtisk ve shodě s normou.
 • EFI Fiery XF Spot Color Option - modul na podporu simulace a tisk přímých barev (Pantone, Toyo, DIC, HKS…).
 • 1 x EFI Fiery XF Output Option - jakýkoliv modul M - XXL na podporu jakéhokoliv jednoho výstupního zařízení.
EFI Fiery XF Mac/Win Production včetně 1 ročního SW&SA
 • EFI Fiery XF Mac/Win (základní konfugurace) - základní jádro RIPu.
 • EFI Fiery XF Spot Color Option - modul na podporu simulace a tisk přímých barev (Pantone, Toyo, DIC, HKS…).
 • 1 x EFI Fiery XF Output Option - jakýkoliv modul M - XXL na podporu jakéhokoliv jednoho výstupního zařízení.
EFI Fiery XF Mac/Win Production včetně 1 ročního SW&SA
 • EFI Fiery XF Mac/Win (základní konfugurace) - základní jádro RIPu.
 • EFI Fiery XF Spot Color Option - modul na podporu simulace a tisk přímých barev (Pantone, Toyo, DIC, HKS…).
 • EFI Fiery XF OKI Option - modul pro LED tiskárny s podporou OKI technologie Pro Q Multilevel. Tato inovační technologie dokáže vykreslit až 32 barevných odstínů na bod. Tím dosahuje kvalitnějšího tisku s jemnějšími tóny a hladším odstupňováním, a poskytuje tak barevně přesnější výstupy. Posunuje tak využití LED tiskáren i do náročných oblastí koncepčního digitálního nátisku.Podporuje následující tiskárny: OKI C9500, C9600, ES3640a3, C9650, C9655, C910, ES9410dn, C711WT, ES7411WT, C841, ES8441, C920WT, ES9420WT, C931, ES9431, C941, ES9541.
EFI Fiery XF Mac/Win Production Premium včetně 1 ročního SW&SA
 • EFI Fiery XF Mac/Win (základní konfugurace) - základní jádro RIPu.
 • EFI Fiery XF Spot Color Option - modul na podporu simulace a tisk přímých barev (Pantone, Toyo, DIC, HKS…).
 • EFI Fiery XF Color Profiler Option - nástroj na kompletní charakterizaci média na výstupním zařízení, umožnuje tvorbu ICC profilů, základních linearizací a relinearizací, optimalizaci profilů, device linků, tvorbu referenčních profilů atd.
 • EFI Fiery XF Cut Marks Option - modul umožnující tvorbu ořezových značek pro řezací plotry.
 • 4 x EFI Fiery XF Output Option - je možné řídit najednou 4 jakékoliv výstupní zařízení.
EFI Fiery XF Mac/Win Print & Cut včetně 1 ročního SW&SA
 • EFI Fiery XF Mac/Win (základní konfugurace) - základní jádro RIPu.
 • EFI Fiery XF Spot Color Option - modul na podporu simulace a tisk přímých barev (Pantone, Toyo, DIC, HKS…).
 • EFI Fiery XF Print & Cut Option - podpora jakéhokoliv jednoho tiskového výstupního zařízení a EFI Cut Server - software pro řízení řezacího plotru (automatické zpracování vytištěného souboru a zpracování řezaní).

Dostupné moduly

EFI Fiery XF Server

Správný pracovní postup - pro každou firmu

S architekturou klient-server u EFI Fiery XF a s modulární koncepcí tohoto systému můžete vytvořit nátiskové a produkční řešení, které bude vyhovovat současným požadavkům firmy a přitom budete mít jistotu, že toto řešení se bude schopné vyvíjet a růst s vámi.

Řešení začínají základním balíkem EFI Fiery XF Server a modulem EFI Fiery XF Client Option. Přidáním modulů pro rozšíření výstupního zařízení (Output Option) a produkčních nástrojů (Production Option) můžete rozšířit a vyladit svou konfiguraci tak, aby zůstala konkurenceschopná a inovativní.

EFI Fiery XF Server - v centru dění
Hlavní nátiskové a tiskové úlohy probíhají na EFI Fiery XF Serveru. Následující klíčové funkce jsou součástí standardní dodávky, takže i základní konfigurace otevírá nové obchodní příležitosti:

 • Podpora různých formátů - soubory PostScript, PDF, JPEG, TIFF/IT, TIFF, Scitex CT/LW, Delta List a DCS atd.
 • Interpreter Adobe CPSI - pro klíčové funkce, jako je například přetisk, separace v RIPu a stahování japonských fontů.
 • Adobe PDF Print Engine - zrychluje zpracování tiskových úloh PDF.
 • Splňuje normy - ICC, PDF/X a JDF.
 • Obsahuje kalibrační proužek pro kontrolu ve standardu Fogra/Ugra v3.0a.
 • Řízení správy barev podle ICC - přijatého mezinárodního standardu.
 • Správa barev prostřednictvím tří profilů - pro nátisk a pro převod barev.
 • Integrovaný nástroj LinTool - pro linearizaci tiskárny na základě měření.
 • Podpora vícekanálových i samostatných profilů na výstupní zařízení.
 • Podpora více procesorů počítače.

EFI Fiery XF Client

Přizpůsobení vlastní konfigurace

Modul EFI Fiery XF Client Option je uživatelské rozhraní spolupracující s EFI Fiery XF Serverem, které umožňuje ovládání jeho funkcí. S třívrstvou architekturou možností a pomocí klientských stanic Fiery XF lze přiřazovat specifická práva pro přístup a správu každé její stanici, čímž se rozšiřuje flexibilita a vytvářejí individuální řešení. Vrstvy jsou:

 • Správce (Administrator) má naprostou kontrolu nad pracovními postupy v EFI Fiery XF, včetně nastavování a konfigurace software, přiřazování přístupových práv, řízení kalibrace a nátisku, zobrazování / přidávání úloh, tisku / zastavování / rušení úloh, změny priority úlohy, přepisování nastavení pracovního postupu nastaveními pro danou úlohu atd.
 • Uživatel (User) může zobrazit všechny úlohy v kterémkoliv pracovním procesu, kterého se účastní, může však spravovat pouze zpracování svých vlastních úloh. Uživatel nemůže změnit žádné pracovní stanice, ale potřebuje provádět nastavení pro jednotlivé úlohy.
 • Monitor úloh (Job Monitor) je základní nástroj spolupracující s EFI Fiery XF Serverem. Uživatel může prohlížet (náhled), přidávat, rušit a přesouvat jednotlivé soubory (Joby) ve workflow.

Kalibrace
Kalibrace znamená nastavení připojené tiskárny do předem definovaného stavu - toto je rozhodující faktor při výrobě stabilních a vysoce kvalitních digitálních nátisků.

Profesionální linearizace je ve standardu
EFI Fiery XF disponuje nástrojem EFI LinTool. Jeho profesionální technologie pro linearizaci tiskáren poskytuje základ pro přesnou a reprodukovatelnou správu barev ve workflow. Používá se ve spojení se zařízením na měření barev a v takovém případě tento nástroj zajišťuje přesné a konzistentní nátisky.

Opakování linearizace tiskárny měřením umožňuje znovu upravit charakteristiky výstupu tiskárny (relinearizace) po výměně tiskové hlavy nebo náplně, případně je možné brát ohled na změněné podmínky okolního prostředí.

EFI Fiery XF Output Option - Printer Option

Modul výstupního zařízení. Bezkonkurenční flexibilita.

Modulární koncepce EFI Fiery XF poskytuje uživatelům nejširší nabídku možností výstupních zařízení (Output Option - Printer Option) nátiskové řešení tak lze ušít na míru vlastním pracovním postupům a stávajícím zařízením. Navíc je možné zakoupit a nainstalovat neomezený počet modulů Printer Option - jedná se tedy o skutečnou podporu více tiskáren.

Kombinování a sladění možností výstupu
EFI Fiery XF nabízí základní tři možnosti výstupu v závislosti na velikosti tiskárny - modul Printer Option M (pro tiskárny A3/A2 nebo do šířky formátu 18"), modul Printer Option XL (pro tiskárny do šířky formátu 24") a modul Printer Option XXL (pro tiskárny s šířkou formátu nad 24".
Dále jsou k dispozici speciální moduly pro výstupní zařízení EFI (Vutek, Rastek a Jetrion), OKI (LED tiskárny) a širokoformátové tiskárny (Wide a Super Wide Format Option).
Při rozhodování se nemusíte zabývat technologií - velikost je to jediné, o čem musíte sami rozhodnout! Např. Modul M podporuje inkoustové i laserové tiskárny.

EFI Fiery XF File Export Option

Nová možnost exportu do souboru

Pro ještě vyšší flexibilitu při pracovních činnostech spojených s nátiskem lze k EFI Fiery XF přidat nový modul pro export do souboru (File Export Option) a exportovat PDF a TIFF soubory doplněné profily se správou barev.

EFI Fiery XF OneBit Option

Rastr v nátisku je stejný jako rastr v konečném tisku

Jednobitové soubory jsou datový formát produkovaný RIPy před osvitovými jednotkami a CTP zařízeními a obsahují rastrová data s vysokým rozlišením a se separovanými pláty, ze kterých jsou produkovány filmy nebo tiskové desky. Každá barevná separace má svůj vlastní jednobitový soubor.
Modul EFI Fiery XF OneBit Option načítá jednobitové soubory produkované všemi předními RIPy k osvitovým jednotkám nebo CTP zařízením, slučuje je a odesílá je jako výstup na inkoustovou tiskárnu, přičemž udržuje originální rastr. Protože před nátiskem probíhá RIPování, zobrazuje nátisk přesný obsah jednobitových souborů - takže vady, jako je moaré, mohou být identifikovány ještě před tím, než je zahájen nákladný tisk. Výsledkem jsou menší ztráty papíru a chemického odpadu a také úspora času a peněz.

EFI Fiery XF Dot Creator Option

Od kompozitního náhledu k digitálnímu nátisku rastru

EFI Fiery XF Dot Creator Option řeší problematiku rastru ze zcela jiného úhlu. Umožňuje načítat data se souvislým tónem (nerastrovaná data PS, PDF) a provádí jejich rastrování pro výstup na inkoustové tiskárny - bez potřeby jakéhokoliv RIPu před osvitkou či CTP zařízením.

EFI Fiery XF Dot Creator Option vytváří rastrové nátisky, které umožňují vynikající simulaci osvitu, flexo a sítotisku a za použití počítače a inkoustové tiskárny umožňují vytváření fólií nebo desek.

EFI Fiery XF Spot Color Option

Plně využívá barevný potenciál tiskárny

Konsistentní reprodukce podnikových barev je kritická pro úspěšnou prezentaci značky - a přidává hodnotu nabídce tvorby nátisků.

S modulem EFI Fiery XF Spot Color Option doplněným do systému EFI Fiery XF můžete zpracovávat a vytvářet výstupy ve formě nátisků s věrnými barvami ze souborů podporovaných formátů zahrnujících přímé barvy - jedná se o profesionální řešení pro oblasti obalových materiálů a dekorativního tisku.

Mezi důležité funkce patří:

 • Úplná kontrola plných tónů a polotónů.
 • Definice průhlednosti přímých barev pro kontrolu přetisku přímých barev.
 • K dispozici jsou knihovny přímých barev Pantone (Pantone Matching System i Goe, Plus Series 2010 a 2012), PANTONE Fashion & Home, HKS, HKS 3000 plus, DIC a Toyo.
 • Podpora neomezeného počtu přímých barev pro každou úlohu.
 • Definování přímých barev v barevných prostorech L*a*b* (měřené) a CMYK/CMYKOG (manuálně definované).
 • Definice gradační křivky v procentech.
 • Funkce alias pro identifikaci přímých barev nesoucích nestandardní názvy.
 • Měření integrované přímo do aplikace odstraňuje potřebu řešení třetích stran.

EFI Fiery XF Color Profiler Option

Správa barev - vše v jednom

Přidejte do svého workflow v rámci systému EFI Fiery XF modul Color Profiler Option a získáte integrovaný balík "vše v jednom" s důmyslnými ICC nástroji pro správu barev - od kalibrace tiskárny po ICC papír a tvorbu referenčních profilů. S nástrojem pro správu barev EFI Color Profiler můžete vytvářet jednotné, předpověditelné nátisky optimalizované pro linearizovanou místní nátiskovou tiskárnu a pro zařízení nebo proces konečného zpracování tak, abyste mohli naplnit všechny své potřeby v oblasti digitálních nátisků a fotografií. Od verze EFI Fiery XF 5.0 je integrován EFI Color Profiler Suite. Kromě kalibrací tiskáren lze také kalibrovat přímo v EFI Fiery XF monitory.

Vytvoření ICC profilu - několik jednoduchých kroků

Modul EFI FieryXF Color Profiler nabízí mimořádně intuitivní uživatelské rozhraní, které uživatele krok za krokem provede procesem vytvoření profilu pro dosažení těch nejkvalitnějších výsledků bez ohledu na to, jaká je úroveň znalostí uživatele.

Profil papíru popisuje barevnou charakteristiku kombinace tiskárna / papír / inkoust nátiskového zařízení; referenční profil činí totéž pro výrobní proces nebo pro standard, který je simulován - ofset, hlubotisk, flexo, ISO 12647, SWOR Sicogif atd.

Se správou barev EFI Fiery XF Color Profiler Option lze rychle a snadno vytvářet profily díky vestavěnému "barevnému know-how" - vše co je nutné udělat, je vytisknout správnou standardní tabulku, změřit ji za pomoci některého z řady podporovaných spektrofotometrů a nechat program, aby zařídil zbytek.

Další klíčové funkce modulu EFI Color Profiler Option jsou:

 • Vizuální kompenzace zakřivení desky (vyžadováno pro rastrový nátisk za použití modulu OneBit Option). Umožňuje použití stejných profilů jak pro klasický digitální nátisk, tak i pro rastrový nátisk, přičemž umožňuje dosažení jednotnosti barevných výsledků a flexibilní použití deskových materiálů s různými vlastnostmi.
 • Poprvé u řešení založeného na ICC - interaktivní optimalizace ICC profilů pro papíry snižováním měřeného rozdílu barev mezi nátiskem a referenčním materiálem.
 • Editace bílých bodů tak, aby bylo možné přizpůsobit stávající papír a referenční profily různým druhům papíru bez nutnosti opětovného přepracování profilů.
 • Podpora celé řady spektrofotometrů včetně: EFI ES-1000, EFI Best Eye, XRite i1 (EyeOne Pro), XRite iO, EFI ES-2000, XRite i1Pro 2 (včetně iO 2), XRite Spectroscan, X-Rite iSis, vestavěné spektrofotometry Epson Spectroproofer a HP Z Series, Barbieri Spectro LFP, Barbieri Spectro Pad, Barbieri Spectro Swing, KonicaMinolta FD-5BT.
 • Linearizace založená na L*a*b hodnotách, poskytující objektivní měření a vynikající vyvážení šedé.
 • Unikátní kalibrační škála se 44 políčky umožňuje vytvořit ofsetový tisk bez nutnosti provádět zvláštní speciální tisky (jednoduše se kalibrační proužek přiloží k jakékoliv zakázce).

EFI Fiery XF Color Verifier Option

Barvy se zárukou jakosti

Při dnešním digitálním zpracování se mohou klient, zpracovatel a tiskárna nacházet ve stejném městě, ale také na různých kontinentech, a proto je důležité mít možnost zajistit, že se každý dívá na stejné barvy.

Modul EFI Fiery XF Color Verifier Option je jednoduše použitelné řešení pro zajištění kvality digitálního nátisku, které měří a zjišťuje rozdíly hodnot barev - v jednotlivých nátiscích, v tisku, v průběhu procesu od nátisku k vytvoření profilu, nebo v průběhu procesu od tisku k vytvoření reference. S EFI Fiery XF Color Verifier Option lze zajistit konzistentnost mezi referenčním tiskem a následnými tisky, ověřit, že nátisky odpovídají tiskům, nebo zkontrolovat, zda nátisky odpovídají klíčovým standardům, jako je ISO 12647.

Měření, porovnání, zobrazení

EFI Fiery XF Color Verifier Option může zahrnovat spektrofotometr (volitelně - pro měření), software (pro porovnávání) a proužek pro kontrolu barev zobrazující standardizované hodnoty barev. Řešení funguje na principu porovnání dvou souborů barevných hodnot, které mohou pocházet z kontrolního proužku (vytištěného v rámci nátisku nebo tisku), nebo z referenčního profilu, jako je ISO 12647, SWOP nebo Sicogif.

Program analyzuje data a zobrazuje je ve třech sloupcích s cílovými hodnotami (reference), skutečnými hodnotami (vzorek). Rozdíl mezi oběma sloupci je zobrazen ve sloupci třetím. Grafické zobrazení (buď dvourozměrné nebo trojrozměrné) ukazuje barevný prostor a umístění odchylek. Můžete si nastavit přijatelné tolerance pro jednotlivé hodnoty a pro průměr těchto hodnot.

Důležité funkce modulu EFI Fiery XF Color Verifier Option zahrnují:

 • Shodu s JDF pro automatický import referenčních profilů ICC pro porovnání s nátiskem a obousměrnou výměnu výsledků mezi odesílatelem a příjemcem.
 • Vytvoření tištěného protokolu splňujícího požadavky normy ISO/DIS 12647.
 • Podpora tiskáren štítků DYMO.
 • Naměřené hodnoty mohou být zobrazeny jako L*a*b*, LCh, XYZ, RGB nebo CMYK.
 • Podpora pro interní, výrobcem specifikované a standardizované kontrolní kalibrační proužky - např. Ugra/Fogra media wedge v3.0.
 • Naměřené hodnoty mohou být zkopírovány do schránky ve Windows a dále vloženy do jiných aplikací, například do Excelu.

EFI Fiery XF Fiery Option

Podpora všech tiskáren s EFI Fiery RIPy

EFI Fiery Option umožňuje EFI Fiery XF komunikovat s digitálními zařízeními jako jsou barevné kopírky či digitální tiskové stroje, které jsou řízeny externími či vnitřními Fiery RIPy. Fiery Option vytvoří dočasný na postscriptu založený soubor se správou barev a pošle jej na výstupní zařízení, kde je deaktivována správa barev (je použita správa barev z EFI Fiery XF). Tento dočasný soubor může být poslán do výstupních zařízení v třech módech:

 • Mód 1: "Print"
  - úlohy jsou vytištěny na výstupních zařízeních přímo z EFI FieryXF. Nastavení správy barev je použito tak, jak je nastaveno workflow v EFI Fiery XF a pro Fiery Command WorkStation. Vytištěné úlohy jsou zobrazeny v Fiery Command WorkStation.
 • Mód 2: "Hold"
  - úlohy jsou vytištěny do hlavní tiskové fronty Fiery Command Workstation. Uživatel může nastavit další volby ve Fiery Command Workstation a tisknout úlohy odtud.
 • Mode 3: "Direct"
  - stejně jako mód 1, ale úlohy jsou smazány ihned po jejich vytištění a nezůstávají zobrazeny nebo uloženy ve Fiery Command WorkStation.

EFI Fiery Option vyžaduje základní konfiguraci EFI Colorproof XF, výstupní zařízení musí být připojeno přes TCP/IP, v základní instalaci jsou dodávány generické profily papírů pro rozlišení 200, 300, 400 a 600 dpi, tisknout lze na formáty od A4 do A0 a samozřejmě definovat své vlastní formáty.

Využítí Fiery Option je vhodné pro agentury, kopírovací střediska, společnosti pro předtiskovou přípravu, tiskárny, vydavatelství a všude tam, kde je výstupní zařízení řízeno EFI Fiery RIPem.

EFI Fiery XF Production Option (nyní součástí základní konfigurace)

Modul Production Option poskytuje trhu s velkoformátovým produkčním tiskem nové profesionální řešení pro výrobu materiálů, např. do prodejen, pro tisk plakátů, nápisů pro výstavy, cedulí do supermarketů atp.

Modul EFI Fiery XF Production Option umožňuje práci se soubory PowerPoint a CorelDraw a poskytuje soubor pokročilých funkcí pro editaci obrazu a pro automatizaci worflow, které snižují dobu zpracování, zvyšují efektivitu a zisky. Konkrétně lze nastavit automatizované rutiny pro zpracování funkcí, jako jsou korekce barev, tiling obrazu - tzv. panelování (billboardy), zaostřování, otáčení atd. Můžete také:

 • Ořezávat, otáčet, zrcadlit (jak vertikálně, tak i horizontálně) a invertovat obrázky.
 • Krokovat a opakovat obrázky.
 • Provádět globální i selektivní korekci barev; provádět korekci kontrastu a jasu; obrázky zaostřovat pro dosažení vyšší kvality.
 • Aplikovat preflight na tiling - panelování a přesahy obrazů.
 • Zvětšovat obrazy za použití sofistikovaných interpolačních algoritmů.
 • Pracovat s předdefinovaným rozvržením plakátů a billboardů, používat různé typy ořezových značek, číslování jednotlivých panelů.

EFI Fiery XF Cut Server Option

Další možnost rozšíření systému o spolupráci s řezacími plotry

Už EFI Colorproof / Fiery XF 4.1 přinesl podstatnou nepřehlédnutelnou novinku: spolupráci s řezacími plotry. Znamená to, že uživatel nyní může produkovat úlohy v barevně věrném a kvalitním podání a zároveň vyřezávat požadované výstupy. EFI Fiery XF ve spoluráci s aplikací EFI Cut Server nyní umožňuje tisknout a vyřezávat na 1200 řezacích plotrech od 70 výrobců!

Důležité funkce řešení:

EFI Cut Server (EFI Fiery XF Cut Server Option) je samostatná aplikace pro vyřezávání a spolupráci s řezacími plotry.

EFI Cut Server (EFI Fiery XF Cut Server Option) je buď volitelným (placený modulem) pro EFI Fiery XF nebo je součástí předkonfigurované verze EFI Fiery XF Print & Cut. Samotný EFI Cut Server běží pouze na Windows. V rámci jedné licence může běžet EFI Cut Server paralelně na čtyřech uživatelských stanicích a každý EFI Cut Server může řídit dva řezací plotry. Celkově tedy může v rámci jedné licence běžet až 8 výstupních zařízení. Součástí EFI Cut Serveru je podpora i-Cut Level 1 a 2. EFI Fiery XF v rámci použití EFI Cut Server vyžaduje EFI Fiery XF Spot Color Option (modul pro podporu přímých barev) - každá ořezová cesta musí být definována jako přímá barva. Není potřeba dále využívat software of výrobců řezacích plotrů.

Pasovací značky a export ořezové cesty se pro řezací plotr generují v EFI Fiery XF a to jak pro jednotlivé úlohy, tak pro skládané (nesting) nebo opakované úlohy (step and repeat). Úlohy mohou být zvětšovány nebo zmenšovány či oříznuty. Ořezová cesta se připravuje v aplikacích předtiskové přípravy (např. Photoshop, Illustrator).

Podporované řezací plotry v EFI Fiery XF 5.0 (PDF)

A jak to celé funguje?

Nejprve si musí zákazník připravit příslušná data. Stačí, když vytvoří v úloze například pomocí Photoshopu nebo Illustratoru ořezovou cestu (jako samostatnou přímou barvu) a uloží příslušný grafický formát. EFI Fiery XF jej zpracuje a vytiskne a zároveň jej pošle do tzv. Cut Serveru, kde se následně zpracuje připravená ožezová cesta. Výstup z tiskárny se přenese do řezacího plotru a následně se spustí úloha v Cut Serveru a v řezacím plotru se provedou ořezy podle předvytvořené ořezové cesty.

Postup nastavení EFI Fiery XF a EFI Cut Serveru

1) V tiskové frontě (workflow) v EFI Fiery XF ve volbě Finishing - Cutting se zatrhne volba "Send to cut server" (tedy úlohy posílat do Cut Serveru), vybere se výrobce řezacího plotru, model a typ ořezových značek (soubor se pro ořez vytvoří automaticky při exportu úlohy do příslušné složky). Dále se zatrhne políčko "Extract Contour Path from EPS/PDF" (tedy vyjmout ořezovou cestu z EPS/PDF souborů). V neposlední řadě je nutné nastavení exportní sdílené složky, odkud si bude EFI Cut Server brát jednotlivé úlohy k vyřezání. Celé nastavení lze uložit jako předvolbu.
2) V tabulce přímých barev (Color - Spot Colors) bude ořezová cesta v úloze rozpoznána jako ořezová barva (Cut Line). Tato ořezová "barva" se zobrazí v tabulce ve volbě Finishing - Cutting v Contour Colors. Zde se zobrazí také další ořezové cesty (pokud je jich v úloze více).
3) Nastavení přetisků - nezapomeňte na nastavení přetisků ve Photoshopu - Document Info - Attributes - Overprint Stroke.
4) Nyní spusťte samostatnou aplikaci EFI Cut Server, ten při prvním spuštění vyžaduje licenci, proto je nutné zadání IP adresy, kde se nachází EFI XF Server (EFI Fiery XF). Pokud se jedná o stejný počítač, pak volte 127.0.01 (XF Server musí být spuštěn).
5) V nastevení EFI Cut Serveru vyberte výrobce, model a typ připojení, nastavte cestu do sdílené složky, kterou jste nastavili jako exportní z EFI Fiery XF.
6) Nyní se již může "vyřezávat" - výběr úlohy a "Send".

EFI Cut Server poznámky pod čarou

1) pokud se jedná o tiskárnu obsahující řezání (Roland, Mimaki atd.), lze jen tisknout "Print" s řezacími značkami po pozdější řezání, Print & Cut - tisknout a rovnou vyřezávat a nebo jen Cut - tedy vyřezávat.
2) pro řezaní je možná pouze JEDNA řezací cesta (vrstva, separace, přímá barva)
3) když se v EFI Cut Serveru poklepe na úlohu, otevře se speciální okénko s náhledem řezací cesty (preview před řezáním)
4) řezací cestu je možné vytvořit až v EFI XF. Minimálně tam musí být 1 přímá barva - nastavuje se: Finishing - Cut - Countour cutting, zapne se "Extract contour path from EPS/PDF" a zapne se příslušná přímá barva a uloží se nastavení poklepáním na disketu. Přímá barva by se měla změnit na cut countour s logíčkem nůžek. System manager - klikne se na tiskovou frontu s definicí řezaní - Finishing - Cut - Contour Colors - zde je seznam dostupných defaultních řezacích typů, které jsou používány v oblasti řezacích plotrů. Ty jsou automaticky detekovány EFI XF. Jinými slovy, pokud je přímá barva definována těmito jmény v seznamu, definuje ji XF jako řezací cestu - např. Bounding Box, Regmark, Crease, Kiss Cut, Laser Cut, Pen Plot, CutCountour, Score, Router Cut, Through Cut… Do tohoto seznamu lze přidat jakékoliv jméno, které XF detekuje jako řezací cestu.
5) pokud máte definovánu řezací cestu a nechcete ji použít a chcete vyříznout úlohu jako celek (čtverec, obdélník), tzn. aršík, provádí se pomocí "file size" - ve Finishing - Cut pro jednotlivou úlohu se vypne v Contour cutting "Extract contour path from EPS/PDF". Pokud není definována řezací cesta v Contour colors, objeví se tam automaticky "Bounding Box" a automaticky se vyřízne okraj úloh (nikoliv samotná řezací cesta). Stejně tu samou volbu lze použít v Step & Repeat (vyříznou se okraje jednotlivých úloh, nikoliv jen celý arch ve Step & Repeat").

Jak vytvořit řezací cestu v Illustratoru?

1) označit všechny objekty, zvolit edit - copy (úpravy - kopírovat), znovu edit (úpravy) - paste in front (vložit dopředu).
2) zvolit object (object) a path (chest) - offset path (odsazená chest), nastaví se offset (odsazení) 1 mm a OK.
3) Vybereme barvu - dvojitým kliknutím na výběr barvy, dále Color Swatches (Knihovny barev), Color Models (Modely barev) - vyberte Black (černou). Všechny elementy v objektu jsou nyní vybarveny černě. Nyní musíme spojit všechny elementy v objektu. Window (okno) - Pathfinder (cestář) - Merge (sloučit). Vytvořil se jeden objekt.
4) nyní musíme vytvořit řezací cestu a odstranit černé vybarvení - vyberte barvu (Barvy) - vyverte barvu na žádnou (none) - bílé pole přeškrtnuté červenou linkou. Nyní musíme definovat barvu řezací cesty. Klikněte na barvu outline (bílé pole s přeškrtnuté červenou linkou a uvnitř je šedý čtverec). Barvu definujeme například hodnotami CMYK. Dáíle klikněte na do pravého horního rohu, kde se definují barevné prostory a klikněte na Create New Swatch (Vytvořit nové políčko…) - nazvěte barvu jako CutCountour nebo tak, jak je barva definována v XF v seznamu jmen pro řezací cestu, v Color Type (Typu barvy) nastavte Spot Color (přímá barva) a klikněte na OK. Řezací cestu nyní vidíte ve zvolené barvě s šířkou 1 mm kolem všech elementů objektu.
5) uložte jako PDF soubor (buď s Illustrator default) nebo s vaším vlastním nastavením.

EFI Fiery XF Print & Cut Option

EFI Fiery XF Print & Cut Option umožňuje jedním, nikoliv dvěma kroky, tisknout a zároveň řezat na stejném výstupním zařízení (samozřejmě na takových, která umožnují obojí - např. Mimaki CJV-30). Součástí tohoto modulu je licence 1 x Printer Option XXL.

EFI Fiery XF Cut Marks Option

EFI Fiery XF Cut Marks Option je modul pro EFI Fiery XF a vytváří ořezové značky pro tisk o pro řezací plotry. Umožňuje vytvářet ořezové značky iCut level 1 a 2, nové ořezové značky Zünd Cut Center a Grommet a ořezové značky Fotoba. Tento modul vyžaduje také EFI Fiery XF Spot Color Option (modul pro podporu přímých barev).

EFI Fiery XF Layout Option

EFI Fiery XF Layout Option je modul, který je vhodný do produkčního tisku a který umožnuje maximálně šetřit tiskové medium a zvyšovat tím produktivitu. Pomocí speciálního algoritmu dokáže optimalizovat tiskové úlohy na plochu tak, že šetří maximálně místo, případně optimalizuje tisky pro další řezání na řezacích plotrech. Dále umožnuje modul precizně připravovat ořezové cesty či rozmnožovat tiskové úlohy.

EFI Fiery XF Softproof Option

EFI Fiery XF Softproof Option umožnuje připravit barevně věrný náhled na špičkové softproofingové zařízení Caddon can:view. Urychluje schvalovací process, zvyšuje produktivitu a snižuje náhlady na tisk nátisků a dopravu. K modulu je nutné dokoupit softproofingové zařízení Caddon can:view.

EFI Fiery XF Satellite

Zjednodušená verze EFI Fiery XF, která umožňuje zpracovávat, tisknout a ověřovat soubory pro vzdálený nátisk

EFI Fiery XF Satellite je zjednodušená verze EFI Fiery XF, která umožňuje zpracovávat, tisknout a ověřovat pouze soubory pro vzdálený nátisk (.rpf soubory - remoteproof file, pokud je poslán soubor s jednobitovým TIFFem pro tisk digitálního nátisku s rastrem, Satellite vyžaduje navíc OneBit Option), které jsou produktem plného EFI Fiery XF. Satellite má v sobě také zabudovaný Color Verifier Option, což je nástroj na kontrolu kvality nátisku (včetně kontroly kontrolních proužků - např. UGRA/FOGRA Media Wedge) či certifikaci digitálního nátisku. Zákazníci, kteří později budou chtít získat plnou funkcionalitu produktu EFI Fiery XF, mohou později upgradovat na plný EFI Fiery XF.

Výhodou EFI Fiery XF Satellite je nižší cena a v podstatě žádná nutnost hloubějších znalostí.

Seznam placených verzí (historie upgradů):

EFI Fiery XF 6.1 (v rámci platné SM&SA zdarma)
EFI Fiery XF 6.0 (v rámci platné SM&SA zdarma)
EFI Fiery XF 5.0
EFI Colorproof XF 4.5 / Fiery XF 4.5
EFI Colorproof XF 4.1 / Fiery XF 4.1
EFI Colorproof XF 4.0 / Fiery XF 4.0
EFI Colorproof XF 3.1 / Fiery XF 3.1
EFI Colorproof XF 3.0
EFI Colorproof XF 2.6
EFI Colorproof XF 2.5
Best Colorproof 5.0 / PhotoXposure 5.0 / Screenproof 5.0
Best Colorproof 4.6
BestColor 4.2

Zpět na menu

EFI Fiery XF 5.0

// koupit na
dtpobchod.cz