Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Další distributor produktů Apple na trhu v ČR

Společnost Quentin vybudovala nový distribuční kanál pro dodávky produktů firmy Apple Computer. Dosavadní monopol výhradního distributora s kontraktem IMC definitivně končí.

Praha, 25. listopadu 1998 - Společnost Quentin, která již přibližně před rokem převzala dlouholeté distribuční aktivity firmy Macron, a to nejen na platformě Apple, oznámila, že otevírá nový distribuční kanál, jehož prostřednictvím mohou obchodní partneři i koncoví uživatelé zcela legálně získat veškeré produkty se značkou Apple Computer. Společnost Quentin má rozsáhlé zkušenosti díky distribuci počítačů značky Power Computing, skenerů a digitálních fotoaparátů Agfa, monitorů Radius, síťových prvků Dayna, tiskáren Epson či Lexmark nebo zastupování renomovaných softwarových firem Quark, Adobe a MetaCreations. V rámci nových distributorských aktivit chce klást maximální důraz na kvalitu distribučních služeb, zabezpečení špičkového servisu a marketingovou podporu dealerské sítě.

"Rozhodli jsme se, že na platformě produktů Apple poskytneme našim obchodním partnerům více, než na co byli dosud zvyklí," říká Jan Bašus, ředitel společnosti Quentin. "Jsme přesvědčeni o tom, že vedle kvalitní distribuce jsme schopni zajistit neméně kvalitní servis, podobně, jako se nám to daří u ostatních distribuovaných produktů. Různé marketingové akce chceme připravovat v přímé spolupráci s jednotlivými prodejci. Cílem je, aby propagace produktů Apple byla propagací značky a s ní spojeného prodejce, nikoliv distributora nebo dovozce."

Vybudováním nového alternativního kanálu pruduktů se značkou Apple Computer v České republice definitivně končí období monopolního postavení tzv. výhradního distributora s kontraktem IMC (Independent Marketing Company), které zde bylo praktikováno od roku 1992. Evropské ústředí firmy Apple se zatím k těmto distribučním aktivitám staví rezervovaně a spíše symbolicky podporuje dosavadního výhradního distributora, společnost CDS. Vzhledem k tomu, že na dovoz počítačů a dalších produktů Apple neexistují žádná zákonná omezení, nemůže ale evropské vedení Apple jakkoli bránit těmto distribučním aktivitám, neboť by tím závažným způsobem porušilo předpisy Evropské unie.

Stále diskutovaným bodem jsou autorská práva na lokalizovaný, tzn. český, operační systém. Podle vyjádření experta z oblasti autorských práv postrádají jakékoliv nároky dosavadního výhradního distributora v ČR právní opodstatnění. Platný Autorský zákon nezná termín ?distribuční práva?, neboť právo k šíření díla, a tedy i počítačového programu, vychází z autorského práva k dílu. Z tohoto hlediska je tedy vlastníkem autorských práv společnost Apple Computer, z čehož plyne následující skutečnost: Každý, kdo legálně koupí počítač značky Apple, se zároveň stává i oprávněným uživatelem operačního systému, který je nedělitelnou součástí dodávky. Jakákoliv "dodatečná" autorská práva, vztahující se například k jazykovým úpravám, nejsou podložena zákonem.

Společnost Quentin se však rozhodla řešit i tuto situaci dohodou a navrhla dosavadnímu výhradnímu distributorovi - firmě CDS - řešení spočívající v úhradě části nákladů na lokalizaci, které by mělo zpřístupnit český MacOS jakémukoliv uživateli počítačů Apple.

Společnost Quentin již v současné době nabízí plný sortiment produktů firmy Apple Computer včetně současného hitu světového počítačového trhu - modelu iMac. Obchodní partneři se mohou spolehnout na kvalitní distribuční služby, spočívající zejména v rozsáhlém skladu produktů přímo v Praze a možnosti odebírat zboží s využitím obchodního kreditu. Spolehlivá technická podpora je doplněna o záruku výměny vadného počítače v záruční lhůtě, jestliže oprava není provedena do 48 hodin po předání počítače do opravy.

O společnosti Quentin

Společnost Quentin zajišťuje od ledna roku 1998 dovoz a distribuci produktů, které včetně zavedené sítě několika stovek dealerů převzala od partnerské firmy Macron. Ta se nadále věnuje především návrhům a prodeji komplexních řešení systémů pro oblast předtiskové přípravy a vývoji a lokalizaci programového vybavení. Quentin je v současné době distributorem produktů firem Agfa, Apple, Epson, IXMICRO, Lexmark, Newer Technology, Sonic, Sonnet Technologies, programového vybavení firem Adobe, Agfa, Best, Helios, Luminous, Miramar Systems, MetaCreations, Quark, Xcite a vzorníků barev a programů pro barevnou kalibraci Pantone.

Pro více informací kontaktujte:

Prokop Konopa, agentura PR Consulting, Nad Pískovnou 4, 140 00 Praha 4-Krč
tel.: (02) 692 09 56, fax: (02) 692 09 65, hot-line: 0603 47 23 33
Pavel Tesař, Quentin, s. r. o., Bělohorská 45, 169 00 Praha 6
tel.: (02) 33 35 55 85, 33 35 55 86, fax: (02) 33 35 25 95
http://www.quentin.cz


Tiskové informace:

Pokud máte zájem být informován o všech nových tiskových zprávách vydaných společností Quentin, napište

V případě že potřebujete bližší informace o některém z produktů, které distribuujeme, fotografii či produkt na testování, neváhejte a ozvěte se

Zpět na odkazující stránku