Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Quark se stal členem BSA.
Cílem je snížit míru nelegálního softwaru.

Společnost Quark oznámila své členství v organizaci “Business Software Alliance” (BSA). Quark si od tohoto kroku slibuje možnost aktivně spolupracovat s v evropském měřítku respektovanou organizací v potírání softwarového pirátství, a to kombinací vzdělávání uživatelské základny a postihu nelegálního používání softwaru.

BSA v této souvislosti oznamuje zvýšení své aktivity v boji proti nelegálnímu softwaru v celém regionu. V případech, kdy bude prokázáno používání nelegálního softwaru, bude tato organizace postupovat celou věc příslušným orgánům.

Společnost Quark nabádá všechny své uživatele k provedení softwarového auditu. Nelegální software se v konečném důsledku nevyplatí, protože přináší celou řadu nevýhod - může se stát slabým místem firmy při získávání zakázek a v rámci konkurečního boje. Stejně tak je nelegální software zdrojem celé řady problémů ve výrobním workflow a může být i příčinou finančních škod, a to nejen pro jeho přímé uživatele.

Využijte letní sezóny k prověření aktuálního stavu svých softwarových licencí. Využijte faktu, že společnost Quark neustále vylepšuje svou licenční politiku tak, aby lépe odpovídala potřebám uživatelů. Informujte se na duální licence, síťové licence, licence pro obě platformy a cenovou politiku obecně. Optimalizujte své náklady na sazbu a zlom s použitím legálních nástrojů.


Tiskové informace:

Pokud máte zájem být informován o všech nových tiskových zprávách vydaných společností Quentin, napište

V případě že potřebujete bližší informace o některém z produktů, které distribuujeme, fotografii či produkt na testování, neváhejte a ozvěte se

Zpět na odkazující stránku