Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Index
- úvodní strana
Canto.com
- stránky výrobce
Koupit
- dtpobchod.cz
Školství
základní produkty:
Cumulus Single
User Edition
Cumulus Workgroup Edition
web publikování:

Web Publisher

Web Publisher Pro

doplňky:

Cumulus Viewer

Cumulus Vault
QXP AssetStore
PDF AssetStore
Zip AssetStore
.
URL AssetStore
2PDF AssetProcessor
ZIP AssetProcessor

PowerPoint SupportKit

HELIOS Companion

Filter pro digitální fotoaparáty Kodak DCS

technologie:
Mac OS X
Digital Asset Management
Podporované formáty
Cumulus PDF AssetStore

Archivujte a spravujte PDF dokumenty - včetně jednotlivých stran a textu

Najít rychle by se měly dát nejen celé PDF dokumenty, ale také jejich jednotlivé stránky a určité části textu. Použijte PDF AssetStore a už nemusíte ztrácet čas tím, že budete ručně otvírat různé PDF dokumenty a potom hledat jednu stránku či část textu, který potřebujete. PDF AssetStore umožňuje efektivní správu jednotlivých stran - podporuje ale také celé PDF dokumenty. V každém případě můžete vytěžit z výkonných vyhledávacích funkcích v Cumulus. Najděte rychle a cíleně to, co hledáte.


Technologie

Doplněk PDF AssetStore se skládá ze dvou modulů:

- Cumulus PDF AssetStore
- Cumulus PDF Filter

Pomocí PDF Filter obsaženým v základním programu Cumulus lze spravovat celé PDF dokumenty. Při katalogizování bude přitom pro každý katalogizovaný PDF soubor vytvořen v katalogu Cumulus jeden záznam. Jako podstatné rozšíření k této základní funkci Cumulusu umožňuje navíc PDF AssetStore přístup k jednotlivým stránkám vícestránkového katalogizovaného PDF dokumentu v rámci Cumulusu. Tím se uživateli tyto stránky zobrazují vždy jako samostatné, zvlášť oddělené a katalogizované soubory. Již při katalogizování vícestránkového PDF dokumentu je přitom vytvořen záznam se všemi relevantními informacemi pro celý PDF dokument, a zároveň je vytvořen samostatný záznam pro každou samostatnou stránku.

PDF Filter vytvoří během katalogizování miniatury pro každou samostatnou stránku. Přitom použije buď miniatury uložené v PDF nebo vytvoří s pomocí Adobe Acrobat instalovaným na počítači miniaturní náhledy v optimální kvalitě. Pokud není možno ani jedno, použije se symbol pro soubor PDF. Navíc PDF Filter načte text obsažený v jednotlivých stránkách ? buď s prioritou pořadí, jak se vyskytuje, nebo dle velikosti písma. Text je uložen do pole poznámek v Cumulusu a může být použit pro cílené hledání určité PDF stránky.


Přednosti

- automatická katalogizace jednotlivých stránek PDF dokumentu a celých PDF dokumentů, včetně obsaženého textu
- priorita extrahovaného textu - dle pořadí výskytu nebo velikosti písma
- uložení jednotlivých stran katalogizovaných PDF jako nový PDF dokument
- výkonné vyhledávací funkce k cílenému vyhledávání jednotlivých PDF stran a částí textu
- vytváří kvalitní náhledy a miniatury pro každou stranu PDF dokumentu


Charakteristika a výhody produktu

Katalogizování jednotlivých PDF stran

Samozřejmě chcete založit ve Vašem katalogu Cumulus záznam pro celý PDF dokument a Cumulus jej také udělá, ale navíc můžete s PDF AssetStore nechat automaticky katalogizovat také každou samostatnou stránku ? se všemi obsaženými textovými informacemi.


Extrahování textu dle priority

Pro načtení textu můžete zvolit mezi dvěmi variantami: Buď načte Cumulus PDF Filter Vámi zadaný počet znaků v pořadí, jak se vyskytují a uloží je v poli poznámek nebo bude text nejprve vytříděn podle velikosti písma a potom se načte zadaný počet znaků. Tato vlastnost je zvláště vhodná pro uživatele, kteří chtějí mít text z PDF dokumentu tříděný podle nadpisů a jejich důležitosti. Tak se v Cumulusu ukládá pouze opravdu relevantní text a redukuje se tím velikost katalogu Cumulus.


Hledání jednotlivých stránek PDF

Neztrácejte už čas ručním otvíráním PDF dokumentů a jejich prohledáváním kvůli jedné konkrétní stránce. Cumulus díky svým výkonným vyhledávacím funkcí vyřídí tuto práce za Vás a jako výsledek hledání Vám kromě celého dokumentu ukáže také všechny relevantní stránky dokumentu.


Efektivní hledání textu

S PDF AssetStore můžete hledat v rámci Cumulus nejen ve všech katalogizovaných PDF dokumentech, ale také jejich jednotlivých stránkách a částech textu.


Uložení jednotlivé stránky PDF jako nový dokument

Katalogizovanou samostatnou PDF stránku celého dokumentu jednoduše pomocí "Drag & Drop" uložíte jako nový PDF dokument. Tak můžete pro ostatní rychle a efektivně vytvořit výtah z dokumentu.


Dostupnost

Doplněk PDF AssetStore, který je hladce integrován do Vašeho software Cumulus, se dodává v německém, anglickém, francouzském a japonském jazyce pro Windows, Mac OS a UNIX. PPodpora dalších verzí systémů bude záviset na poptávce. Plně funkční demoverze je k dispozici na webové stránce Canto.


Systémové požadavky

- PowerPC-Macintosh s Mac OS 8.6 nebo 9.x
- PC s Windows 95 / 98 / Me / NT4+SP3 / 2000 / XP
- Cumulus Single User nebo Workgroup Edition od verze 5.0.10. U Workgroup Edition se PDF AssetStore instaluje na počítač Client. Pro integraci s Cumulus Web Publisher musí být doplněk PDF AssetStore nainstalován také na počítači Server.
- Pro zhotovení optimálního miniaturního náhledu musí být na počítači, na kterém se ke katalogizaci používá doplněk PDF AssetStore, nainstalován v plné verzi Acrobat příp. Acrobat Exchange