Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
  .

Canto Cumulus - produktové edice

ARCHIVE SERVER / PUBLISHING SERVER / BUSINESS SERVER

Canto Cumulus - systém pro správu digitálních dat je založen na konceptu tzv. katalogů. Jedná se tedy o databáze obsahující odkazy na zdroje a odpovídající metadata (popisy, náhledy, klíčová slova, další uživatelem definované popisy). Data lze v systému také uživatelsky kategorizovat, čímž rozšiřujete přehlednost databází a možnosti následného vyhledávání.

Katalogizování položek lze provádět různými způsoby:
* Manuální přetažení souborů
* Automatizované zpracování obsahu složek či celých disků dle definovaných filtrů.

Prohledávání umožňuje pokročilá vyhledávací funkce, výsledek hledání lze v podobě tzv. kolekce dále zpracovat (třídit, rozšířit, uložit aj.). Zdroje spravované v katalogu lze využít různorodým způsobem, například vložit do dokumentu zvolené aplikace, přenést pomocí Internetu, archivovat na paměťovém médiu, vytisknout atp. K dispozici je i možnost publikování obsahu katalogu v podobě HTML stránek či prezentace ve formátu QuickTime, dále se nabízí možnosti konverze do různých formátů. Produkt také poskytuje možnost automatizace zpracování zdrojů pomocí akcí, vyplňování metadat pomocí šablon či správu barev.

Specifická je na Cumulusu skutečnost, že se jedná o řešení, použitelné pouze v síti (ještě verze 5.5 existovala i v Single licenci), na bázi architektury klient-server a s databázovým systémem, do kterého se ukládají katalogové položky. Cumulus je přitom k dispozici v podobách Workgroup (pro menší pracovní skupiny, různé varianty - Archive Server pro sdílení a archivaci zdrojů, Publishing Server přidávající možnosti publikování na Webu a verzi Business dovolující spravovat a využívat zdroje přes internetový prohlížeč) a Enterprise (velké podniky, opět ve verzi Archive, Publishing a Business).
V obou případech je provoz možný na platformách Windows i Macintosh.

ARCHIVE SERVER

* Archivujte a spravujte veškerá digitální data
* Snadno vyhledávejte s pomocí metadat
* Spolupracujte po lokální síti

PUBLISHING SERVER

* Publikujte své soubory pro čtení přes intenet pro neomezený počet zákazníků

BUSINESS SERVER

* Spolupracujte navíc přímo přes internet

ROZŠIŘUJTE FUNKČNOST S POMOCÍ MNOHA DOPLŇKŮ

* Rozšiřujte funkcionalitu, integrujte do stávajících systémů s pomocí existujících pluginů a doplňků pro Canto Cumulus. Více o doplňcích zde. Úplný seznam v anglickém jazyce naleznete zde.

ENTERPRISE EDITION

* Enterprise Edition je k dispozici pro všechny typy produktů výše a rozšiřuje variabilitu a nastavitelnost v rámci pracovního workflow. Rozdíly mezi Workgroup a Enterprise edicí naleznete zde.


Pracovní prostředí Canto Cumulus

Možnosti nastavení jsou opravdu rozsáhlé

 

 

Cumulus - podporované formáty souborů:

Společnost Canto Cumulus počty podporovaných formátů neustále rozšiřuje.
Na současný stav se můžete podívat online zde.


Systémové požadavky:

  • INSTALACE SERVERU

OPERAČNÍ SYSTÉM
WINDOWS
Windows 2000, XP, Vista a Windows Server 2003
MAC OS X
Mac OS X version 10.4 a novější nebo Mac OS X Server 10.4 a novější
LINUX
Linux x86 (libc6, kernel 2.4, glibc 2.3.2)
Testováno na: SUSE Linux 9.2; Red Hat Enterprise 3 a 4 (01/2005); Red Hat Enterprise 5
Není podporován: Red Hat Linux 8.x; SUSE Linux 8.x a všechny dřívější verze
SOLARIS
SOLARIS 8 (a novější) běžící na procesorech SPARC, pro LDAP autentifikace je nutné SOLARIS 9 a novější

HARDWARE
300 MB HDD
256 MB RAM
TCP/IP protokol

  • UŽIVATELÉ (USERS)

OPERAČNÍ SYSTÉM
WINDOWS
Windows 2000, XP, Vista
MAC OS X
Mac OS X version 10.4 a novější
DOPLŇKOVÝ SOFTWARE
QuickTime 7 a novější je požadován pro některé funkce

HARDWARE
1024 x 768 rozlišení obrazovky
350 MB místa na disku
256 MB minimální RAM
TCP/IP síťový protokol

PODPOROVANÉ WEBOVÉ PROHLÍŽEČE
WINDOWS - Internet Explorer 6.0, 7.0
MAC OS X - Safari 2.0.3 a novější
OBA SYSTÉMY - Mozilla Firefox 2 a novější