Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Index
- úvodní strana
Canto.com
- stránky výrobce
Koupit
- dtpobchod.cz
Školství
základní produkty:
Cumulus Single
User Edition
Cumulus Workgroup Edition
web publikování:

Web Publisher

Web Publisher Pro

doplňky:

Cumulus Viewer

Cumulus Vault
QXP AssetStore
PDF AssetStore
Zip AssetStore
.
URL AssetStore
2PDF AssetProcessor
ZIP AssetProcessor

PowerPoint SupportKit

HELIOS Companion

Filter pro digitální fotoaparáty Kodak DCS

technologie:
Mac OS X
Digital Asset Management
Podporované formáty
Cumulus Zip AssetStore

Archivujte a spravujte své soubory komprimované do ZIPu

Mnoho uživatelů Cumulusu potřebuje často vedle samostatných souborů katalogizovat a spravovat taková data, která jsou uložena v komprimovaných ZIP archivech. Proto nabízí Canto modul Zip AssetStore. Umožňuje Vám spravovat v Cumulusu jakýkoliv druh souborů, které byly komprimovány pomocí programů WinZip nebo PKZIP, aniž byste před tím museli ZIP archiv zbytečně rozbalovat. Modul Zip AssetStore umožňuje uživatelům spravovat jak celé ZIP archivy, tak navíc jednotlivé soubory, které obsahují. V každém případě můžete těžit z výkonných vyhledávacích funkcí Cumulusu. Najděte rychle to, co hledáte, abyste s tím mohli pracovat.


Technologie

Modul Zip AssetStore sám o sobě obsahuje všechny potřebné nástroje pro rozbalování ZIP archivů. Cumulus tak může bez dodatečně instalovaných programů, ke kterým by byla třeba licence, přímo přistupovat k souborům uloženým v komprimovaném ZIP archivu. Jsou-li soubory chráněny heslem, pak si Cumulus příslušné heslo vyžádá. Zároveň načte obsažená metadata. Pro samotný ZIP archiv a každý soubor, který je v něm obsažen, vytvoří Cumulus záznam. Přitom se každý soubor analyzuje vhodným filtrem, načtou se metadata, jako např. barevná hloubka souboru TIFF a vytvoří se miniaturní náhled. Zároveň se vytvoří odkaz na právě zpracovávaný soubor uvnitř ZIP archivu.

Modulární architektura Cumulusu umožňuje přístup k souborům všeho druhu, jako např. komplexní ZIP archivy a jednotlivé snímky z prezentace PowerPoint, které obsahují, i když archiv leží na FTP serveru.


Přednosti

- automatické katalogizování celých ZIP archivů a všech komprimovaných souborů, které jsou v nich obsaženy
- podpora ZIP archivů chráněných heslem
- automatické vytvoření kategorií Cumulus v závislosti na struktuře katalogizovaného ZIP archivu
- úspora místa na discích íky ukládání komprimovaných dat - práce s nimi je stejná, jako kdyby byly nekomprimované uloženy na Vašem lokálním disku
- výkonné vyhledávací funkce pro snadné nalezení jednotlivých součástí ZIP archivu


Charakteristika produktu a výhody

Katalogizování dat komprimovaných do ZIP

Samozřejmě chcete mít ve svém katalogu Cumulus záznam pro celý ZIP archiv. Cumulus jej také dělá, ale navíc katalogizuje automaticky každý komprimovaný soubor obsažený v archivu, se všemi informacemi. Podporuje dokonce i hierarchické ZIP archivy.


Podpora ZIP archivů chráněných heslem

Pokud katalogizujte data ZIP archivu chráněného heslem, budete vyzváni k zadání hesla. Cumulus si ho zapamatuje a použije jej automaticky při dalších požadavcích na heslo. Do této dočasné paměti hesel přistupuje Cumulus také tehdy, když si chcete nechat ukázat náhled chráněných dat. Pro Vaši bezpečnost však hesla při ukončení programu smaže.

Automatické vytvoření kategorií

Při katalogizování ZIP archivů vytvoří Cumulus automaticky kategorie. Tyto znázorňují hierarchii ZIP archivu, která koresponduje s podkategoriemi, a umožňují Vám rychlý přístup ke katalogizovaným datům.


Vyhledávací funkce na bázi načtených metadat

Cumulus načte při katalogizaci ZIP archivu jména a další metadata obsažených dat a tyto zapíše do zvláštních polí, mimo jiné "rozbalená velikost" a "stupeň komprese", navíc také komentáře přidané ke každému souboru.

Šetří místo - umožňuje intuitivní práci

Redukujte Vaše nároky na místo na disku ukládáním a spravováním dat komprimovaných do ZIPu. Pracujte s nimi tak, jako kdyby byly nekomprimované.


Dostupnost

Modul Zip AssetStore, který je hladce integrován do Vašeho software Cumulus, se dodává v německém a anglickém jazyce pro systém Windows a Mac OS, jako doplněk pro Server také pro UNIX. Podpora dalších verzí systémů bude záviset na poptávce. Plně funkční demoverze je k dispozici na webové stránce Canto.


Systémové požadavky:

- PowerPC-Macintosh s Mac OS 8.6 a novějším
- PC s Windows 95 / 98 / Me / NT4+SP3 / 2000
- SOLARIS 7, Linux (SuSE 6.2, Red Hat 6.2), IRIX 6.5
- Cumulus Single nebo Workgroup Edition. U verze Workgroup se modul Zip AssetStore instaluje na počítač Client. Pro některé doplňky musí být modul nainstalován také na počítači Server.


Kompatibilita:

- při použití doplňku Web Publisher neuvidí uživatelé s internetovými prohlížeči žádné náhledy souborů ZIP archivu chráněného heslem
- Modul Zip AssetStore podporuje archivy vytvořené pomocí programů WinZip a PKZIP a také programů s nimi kompatibilními. Navíc také samorozbalovací archivy z PKWARE 2.50 a WinZip 8.0