Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Index
- úvodní strana
Canto.com
- stránky výrobce
Koupit
- dtpobchod.cz
Školství
základní produkty:
Cumulus Single
User Edition
Cumulus Workgroup Edition
web publikování:

Web Publisher

Web Publisher Pro

doplňky:

Cumulus Viewer

Cumulus Vault
QXP AssetStore
PDF AssetStore
Zip AssetStore
.
URL AssetStore
2PDF AssetProcessor
ZIP AssetProcessor

PowerPoint SupportKit

HELIOS Companion

Filter pro digitální fotoaparáty Kodak DCS

technologie:
Mac OS X
Digital Asset Management
Podporované formáty

Digital Asset Management

- nejbližší český význam: správa digitálních dat


Co je systém Digital Asset Management (DAM)?

Systém DAM je nástroj pro organizaci a publikování digitálních mediálních dat. Umožňuje mimo jiné přiřazení "metadat", důležitých informací o každém souboru. Metadata mohou být popisná, jako klíčová slova nebo kategorie; definující, jako typ nebo veli ost souboru, nebo právní, jako licenční a vlastnická práva. Použití metadat umožňuje vyhledávání dat dle těchto údajů. To znamená, že ani nemusíte vědět, jak se nějaký soubor jmenuje nebo kde je uložený, abyste jej mohli najít.


Jak funguje náš systém DAM Cumulus?

Stručně řečeno: Cumulus vytvoří pro každý soubor záznam. Záznam obsahuje informace o souboru, metadata, miniaturní náhled a cestu k souboru. Při zadání vyhledávacího dotazu prohledává databáze každý záznam, zda odpovídá daným kritériím. Protože nejsou neobvyklé katalogy s více než 100.000 záznamy, musí být databáze velmi rychlá.


Proč Digital Asset Management?

Trávíte nespočet hodin výrobou a sbíráním obrázků, videa, zvuků, šablon a prezentací. Do těchto "aktiv" (dat) jste investovali hodně času - například podrobným přiřazováním klíčových slov. Co můžete použít, abyste tato cenná data (a především důležité informace o nich) mohli rychle a jednoduše opět najít, když je potřebujete? Odpověď zní: Digital Asset Management (DAM).


Použití DAM nabízí mnoho výhod

Například slouží ke zvyšování efektivity, protože již existující data se dají rychle a jednoduše najít a nemusí se třeba vytvářet znovu nebo pořizovat na ně nová licence.

Systém DAM může být použit k automatizaci pracovních toků, ve kterých Vám pomáhá zachovat si přehled o stavu zpracování dat a předává je dále na další pracoviště ke zpracování.


Systém DAM podporuje komunikaci a posiluje obchodní vztahy

Data, která dáte k dispozici zákazníkům a dodavatelům přes síť, zlepšují spolupráci a nabízejí nové možnosti, jak vyvinout nové způsoby obchodování a dokonce objevovat nová pole působnosti, například oblast E-Commerce. Také uvnitř organizace systém správy dat podporuje spolupráci a komunikaci, protože různá oddělení, stejně jako zákazníci, mohou mít přehled o aktuálních procesech.


Kdo potřebuje systém Digital Asset Management?

Všechna marketingová oddělení, reklamní agentury, nakladatelství, univerzity a ostatní vzdělávací zařízení, web designéři, oddělení PR a dokumentace, knihovny, muzea, nemocnice, stavební firmy, inženýrské kanceláře - seznam je téměř nekonečný... Protože každá organizace má data, která musí efektivně spravovat. A každá organizace může systém DAM použít pro své individuální potřeby. Systém DAM Vám zaručí optimální využití vašich dosavadních značných investic, které jste již učinili při zhotovování a sbírání dat.