Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Index
- úvodní strana
Canto.com
- stránky výrobce
Koupit
- dtpobchod.cz
Školství
základní produkty:
Cumulus Single
User Edition
Cumulus Workgroup Edition
web publikování:

Web Publisher

Web Publisher Pro

doplňky:

Cumulus Viewer

Cumulus Vault
QXP AssetStore
PDF AssetStore
Zip AssetStore
.
URL AssetStore
2PDF AssetProcessor
ZIP AssetProcessor

PowerPoint SupportKit

HELIOS Companion

Filter pro digitální fotoaparáty Kodak DCS

technologie:
Mac OS X
Digital Asset Management
Podporované formáty
Canto Cumulus: Podporované filtry a formáty

Canto říká "all digital assets. everywhere" a tak to také myslí: "všechna digitální data. všude".

Žádný jiný systém DAM nepodporuje již v základní verzi tolik formátů souborů!

Klikněte zde pro zobrazení neustále se rozrůstajícího seznamu formátů souborů, které Cumulus podporuje.

Cumulus Formaty souboru.xls

Samozřejmě Cumulus podporuje standardy metadat (sourhnné informace o souboru) jako EXID a IPTC. IPTC data lze jak načítat tak zapisovat. Všechna metadata uložená v Cumulus je možno exportovat v XML struktuře. Cumulus se integruje do systému jako OPI (Open PrePress Interface) a zvládá vedle EPS (Encapsulated PostScript) také DCS (Desktop Color Separation). Tak se například při kopírování jednoho katalogizovaného DCS data kopíruje všech pět souborů, přestože byl katalogizován pouze jeden a je reprezentován pouze jedním záznamem.

Pro speciální podporu formátu souboru používá Cumulus takzvané filtry, které ze souboru vyfiltrují relevantní metadata. Cumulus nabízí velké množství filtrů. Navíc si můžete pro formát souboru, který Cumulus ještě nepodporuje, vytvořit vlastní filtr. Canto neustále vyvíjí nové filtry.