Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Zalohovani Dantz Retrospect

Retrospect
pro Macintosh
Retrospect
pro WIndows
Jak upgradovat?
Přehled upgradů
....Index Dantz > Windows > zásuvné moduly Add-ons

Možnosti a schopnosti produktů Retrospect mohou být dále rozšířeny pomocí zásuvných modulů - add-onů. Tímto způsobem je možné doladit možnosti zálohování přesně podle specifických potřeb uživatele. K dispozici jsou moduly Proactive Backup, Disaster Recovery, Open File Backup, Exchange Server Agent, SQL Server Agent, Advanced Tape Support a nakonec komplet "Add-on Value Package". Aby byla zachována funkčnost těchto doplňků, musí být upgradovány vždy společně s mateřskou aplikací. Informace o možnosti použití jednotlivých add-onů s různými edicemi produktu Dantz Retrospect 6.5 naleznete zde.

Proactive Backup
Tento doplněk významně snižuje na administraci zálohovacích operací včetně nastavení zálohování přenosných počítačů. Tento doplněk má schopnost automatické sebekorekce, automaticky opakuje neproběhlé operace, detekuje notebooky a ostatní počítače a zálohuje je, jsou-li právě připojeny k síti. Proactive Backup zajistí, že jsou všechny počítače zálohovány a to i v případě, kdy jiné softwary selžou. Jestliže čas vyhrazený pro zálohování uplyne a záloha není dokončena, nebo v případě, že konkrétní počítač není v tu chvíli dostupný, Proactive Backup to zjistí a zvýší prioritu vytvoření zálohy pro tento počítač v následujícím cyklu. To samozřejmě šetří čas správce sítě, který tak denně nemusí ručně projíždět log a přepisovat zálohovací skripty. Další skvělou vlastností tohoto doplňku je, že automaticky vyhledává a upřednostňuje zálohování přenosných počítačů, jsou-li právě připojeny k síti. Proactive Backup add-on je licencován pro použití na jednom zálohovacím serveru na bázi Retrospectu a všech počítačů s klientskou licencí v síti.

Disaster Recovery
Disaster Recovery add-on umožňuje na počítačích založených na OS Windows obnovu dat prakticky z ničeho bez nutnosti zdlouhavé instalace a konfigurace systému. Připravte si CD s obnovou po nehodě (CD obnovy) pro zálohovací server či libovolný z klientských počítačů, které budou zálohovány. Pouze Retrospect umí připravit takové CD obnovy i v momentě, kdy počítač přestal pracovat. To je možné jen díky tomu, že Retrospect shromažďuje data potřebná pro obnovu po nehodě jako všechna ostatní data zálohovaná během procesu zálohování. Retrospect přechovává tyto informace v zálohovacích sadách, kde jsou snadno dostupné pro průvodce Disaster Recovery, který z nich lehce umožní vytvořit CD obnovy. Retrospect je unikátní právě svou schopností vytvářet CD obnovy i ze zálohy, která byla pouze částečná (přírůstková, zálohovaly se pouze změněnné a nové soubory) . Když je pak počítač spouštěn z CD obnovy, nahrává se operační systém a aplikace Retrospect nebo její klient. Dokonce i systémy s RAIDem vyžadující low-level ovladače zařízení jsou podporovány. Disaster Recovery add-on je licencován k ochraně jednoho na Retrospectu postaveném zálohovacího serveru a všech k němu příslušných klientů. Edice Retrospect Small Business Server obsahuje CD lokální obnovy. Tato licence může být rozšířena dokoupením Disaster Recovery add-onpro klienty, které jsou zálohovány.

Open File Backup
Dovoluje, aby soubory byly zálohovány i jsou-li právě otevřeny a používány stejně dobře, jako stovky důležitých serverových aplikací běžících 24 hodin denně včetně e-mailu, databází, CRM, účetnictví a dalších. Na stolních i přenosných počítačích může zálohovat za běhu e-mailových klientů, či libovolných jiných aplikací. Zajistí správné a bezpečné zálohování takových aplikací jako je Exchange, SQL Server, CRM aplikace, či účetní balíky. Open File Backup je licencován k ochraně všech otevřených souborů a běžících aplikací na servru postaveném na Retrospectu a všech Windows klientů, které používají NTFS formát (typicky W2000/XP).

Exchange Server Agent
Zajišťuje za chodu rychlou a precizní zálohu serverů Micorosoft Exchange 5.5 a Exchange 2000. Dokáže ochránit jednotlivé mailboxy či celý Exchange Server v módu kompletní zálohy, nebov módu log / inkrementální zálohy, nebo provede diferenční zálohu Exchange databáze, což je výrazně rychlejší než úplná záloha, protože tak se zálohují pouze nová a pozměněná data. Agent add-on je unikátní svou schopností obnovy Exchange serveru k určitému datu. Exchange Agent add-on je licencován pro použití s jedním Exchange serverem. Na Exchange server musí krom toho běžet aplikace Retrospectu nebo její klient. Tento add-on je možné použít s Retrospect Multi Serverem k spuštění zálohování serveru s nainstalovaným Exchange Serverem a Retrospect klientem po síti

SQL Server Agent
SQL Server Agent add-on zajišťuje rychlé a precizní zálohování Microsoft SQL 2000 Server a SQL Server 7.0 za chodu. Doplněk je schopen ochránit jednotlivé databáze, či celý SQL server s využitím úplného zálohování, diferenčního, log, či log nezkráceným zálohování, což výrazně zkracuje čas nutný k zálohování, protože se zálohují pouze nová či změněná data. SQL Server Agent add-on je výjimečný způsobem, jakým je schopný obnovit SQL server k danému datu. SQL Server Agent add-on je licencován k použití s jedním SQL serverem, na kterém musí zároveň běžet Retrospect aplikace či Retrospect klient. Při použití tohoto add-onu s Retrospect Multi Serverem j možné zálohovat po síti server s běžícím SQL serverem a Retrospect klientem.

Advanced Tape Support
Advanced Tape Support add-on - vylepšená podpora páskových mechanik dramaticky zkracuje čas potřebný k zálohovaní na páskové knihovny / autoloadery tím, že umožní simultání operace na vícero jednotlivých páskových mechanik, autoloaderů či knihoven. Advanced Tape Support add-on je licencován pro provoz na jednom na Retrospectu postaveném serveru a podporuje libovolné množství k danému počítači připojených páskových mechanik. Tento add-on není vyžadován potřebujete-li některou z následujících vlastností (jsou součástí přímo Retrospectu): podpora čárových kódů, automatické čištění pásek, sekvenční použití vícero páskových mechanik, vícenásobné simultání operace při zálohování na pevný disk.

Add-on Value Package
Balíček "Add-on Value Package" je nejvýhodnější cesta, jak získat vícero add-onů najednou. Obsahuje Proactive Backup, Disaster Recovery, Open File Backup, Exchange Server Agent, SQL Server Agent a Advanced Tape Support.