Základní informace o Adobe Creative Cloud for Teams

 

Co přináší Adobe Creative Cloud for Teams?

 

 

Jedná se o nový způsob dostupnosti kreativních a produkčních nástrojů společnosti Adobe. Uživatel získává přístup k celému portfoliu aplikací Adobe, zcela bez omezení na předem vybrané sady, jazykovou mutaci, počítačovou platformu nebo vývojovou verzi programu.

Adobe Creative Cloud for Teams je poskytován na omezenou dobu, vždy nejdéle jeden rok. K tzv. výročnímu datu je možné opět volit nový počet dále používaných licencí, a tím efektivněji řiídit náklady ve vztahu k probíhajícím projektům. Zjednodušeně lze řiíci, že se jedná o softwarové předplatné.

Adobe nadále nechce nabízet svůj software v krabicích či formou licence na neomezenou dobu. Nový model je postavený na poskytování softwaru na základě členství a předplatného. Změny ve způsobu distribuce aplikací jsou nutné, dějí se a v menší či větší míře je můžeme vidět i u jiných velkých poskytovatelů softwaru.

 

Výhody Adobe Creative Cloud for Teams:

 

* Okamžitá dostupnost libovolného nástroje společnosti Adobe

* Předvídatelné náklady

* Zdokonalené funkce dostupné ihned po uvedení (nové verze v průběhu předplatného)

* Přehledná správa, snadné přiřazování licencí zaměstnancům a externistům

* 100 GB sdíleného prostoru na každou licenci

* Nejsou jazyková omezení - k dispozici je česká i anglická verze aplikací, stejně tak podpora zpracování jazyků Blízkého východu.

Přidané služby v ceně

 

* Business Catalyst: poskytnutí webového prostoru vč. analytických nástrojů, webshopu, přehledného řízení obsahu, marketingových služeb a CRM

* Typekit: sada více než 120 rodin písem pro vaše webové stránky a sazbu (včetně českých písem).

* Behance: sdílení a komunitní web

* Rozšířená podpora

Jak lze tedy Creative Cloud pořídit?

 

Creative Cloud zakoupíte u certifikovaných partnerů Adobe, buď u těch obyčejných nebo u partnerů se statusem "Adobe Gold Partner". V případě zájmu o Creative Cloud požádáte vybraného partnera o zaslání pozvánky do tzv. VIP programu Adobe (v tomto případě zkratka znamená Value Incentive Plan a nejedná se o nic jiného než o aktivaci účtu u Adobe pro budoucí správu vašeho Creative Cloudu). K aktivaci účtu je nutné dodat: jméno, jméno firmy, adresu a email (pod nímž se budete do Cloudu přihlašovat jako správce). Když zaslanou pozvánku přijmete, aktivujete si svůj účet. Od toho okamžiku můžete využívat všechny nabízené služby: stahovat aplikace, využívat sdílený prostor (v demo režimu "jen" 20 GB - do doby vyřízení objednávky), vyzkoušet si přidané služby. To vše po dobu 30 dní, která slouží k vyzkoušení, ale hlavně pro definitivní objednání a úhradu služby. Po přijmutí pozvánky se přihlásíte do správy vašeho Cloudu pod svým emailem a heslem na stránce http://creative.adobe.com.

 

Pokud se rozhodnete nakoupit licenci/e, stačí partnerovi zaslat objednávku. Po vyřízení objednávky (zpravidla jeden pracovní den) se vám aktivuje licence a budete ji moci využívat po celý následující rok. Poté je ve "Správě týmu" licenci správně přidělit (vašemu Adobe ID nebo emailu a nebo sám sobě - administrátorovi) - "Nepřiřazené licence". Pod účtem - Aplikace - Stolní počítače si lze stáhnout (i v demo režimu) potřebnou aplikaci a začít ji využívat (po zakoupení licence je nutné se jednou přihlásit jako uživatel licence - pod svým Adobe ID a heslem).

 

 

Přiřazení licencí v Adobe Creative Cloudu

 

Zakoupením jednoho předplatného získáváte jednu licenci pro celý balík na jeden počítač (licenční smlouva Adobe umožňuje i v tomto případě Creative Cloud nainstalovat na dva počítače nekonkurenčně - typicky na jednu pracovní stanici v práci a na notebook, který si nosí uživatel domů). Další licence je samozřejmě v rámci jednoho účtu možno dle potřeby dokupovat.

 

Důležitá poznámka: pokud si zákazník stáhne zkušební verze Adobe CC přímo ze stránek adobe.com, musí je nejprve odinstalovat a instalační soubory stáhnout ze své správy Cloudu! Jedná se o jiné instalátory!

 

Obecný přehled programu VIP

 

Co je Adobe Value Incentive Plan (VIP)?

 

Společnost Adobe měla dosud dva licenční programy, CLP a TLP. Adobe Volume Licensing (AVL) Value Incentive Plan (VIP) je zcela nový program založený na členství, ke kterému se zákazník musí připojit, aby mohl zakupovat Creative Cloud pro teamy. Připojení k VIP umožní zákazníkovi, aby si ihned stáhnul a začal používat příslušné produkty Adobe v rámci předplatného založeného na ročním účtovacím období. Nevyžaduje se žádný minimální nákup a nejsou zde žádné cenové hladiny. Adobe Creative Cloud ve standardním programu nevyžaduje sériová čísla, platnost licencí se řídí výročním datem.

 

Je tento program k dispozici pro zákazníky ze školství a státní správy?

 

VIP je ve většině zemí dostupný pro všechny segmenty jako standardní program - tedy ve třech kategoriích - komerční, pro státní správu (GOV) a pro školská zařízení (EDU) - zde ve variantách NAMED - přiřazení licencí konkrétním uživatelům (emailům) a DEVICE - na konkrétní počítač (u licence Device není možné instalovat Cloud na dva počítače jako v případě NAMED).


Jaké jsou výhody VIP?

 

Adobe VIP poskytuje zákazníkům následující výhody:

 

* možnost nakupovat, dokupovat licence Creative Cloud a to jako kompletní program, tak jednotlivé aplikace (mohou se licence kombinovat).

* okamžitý přístup k produktům Adobe dostupným v Cloudu - dokonce dříve, než je realizován nákup (rychlá dostupnost pro okamžitou práci, možnost vyzkoušení všech aplikací Adobe na 30 dní zdarma)

* snadná správa licencí a administrace (přidělování a odnímání licencí zaměstnancům, externistům atd.)

 

Jak se liší VIP od ostatních licenčních programů (AVL)?

 

Ostatní programy AVL, jako TLP, CLP a EA, jsou licenční programy založené na trvalém držení licencí, tzn. zákazník zaplatí jednorázově za softwarovou licenci ve verzi aktuální v okamžiku nákupu. VIP je založen na předplatném, tzn. zákazník si předplácí určité období používání, během něhož má k dispozici vždy nejaktuálnější verzi produktu, avšak nevlastní licenci natrvalo. Po vypršení licence je možné opět po úhradě používat licenci na další rok, jinak licence přestane fungovat po přechodném období 30 dní.


Co když organizace nemá svého prodejce? Může se přihlásit k VIP i bez něho?

 

Zákazníci musí nakupovat software Adobe v programu VIP pouze u certifikovaného prodejce / Gold partnera Adobe.

 

Registrace

 

Jak se zákazníci zaregistrují do VIP?

 

Zaregistrování iniciuje prodejce, který zákazníkovi pošle pozvání, aby se zaregistroval do VIP. Jakmile zákazník odsouhlasí podmínky programu, zákazníkovi se vygeneruje jeho VIP číslo. Od toho okamžiku má také zákazník již k dispozici všechny aplikace a služby Creative Cloudu (omezení je pouze na 30 dní a velikost sdíleného prostoru je 20GB.

Pozn.: VIP číslo, které se vygeneruje, propojuje zákazníka s prodejcem, se kterým se do VIP zaregistroval. Díky tomu může prodejce pomáhat zákazníkovi spravovat licence a sledovat a spravovat licence místo zákazníka pomocí Reseller Console.

 

Může se zákazník zaregistrovat do VIP přes více prodejců?

 

Velmi se doporučuje, aby zákazníci udržovali vztah pouze s jedním prodejcem v rámci členství ve VIP. Technicky vzato se zákazník může zaregistrovat s více prodejci. Taková situace ale ruší výhody snadné práce ve VIP programu. Pokud se zákazník zaregistruje do VIP akceptací několika pozvání od různých prodejců, bude mít více VIP čísel a více výročních dat, se kterými musí pracovat. Při několika výročních datech se budou lišit data konce předplatného a platnost licencí nebude časově synchronizovaná. Navíc prodejci budou moci vidět pouze ty produkty, které sami pro zákazníka objednali. Všechny tyto faktory zvyšují složitost a úsilí potřebné pro správu VIP produktů. Pokud má zákazník decentralizovaný nákup, může nastat situace, že společnost bude mít více VIP čísel, protože má více prodejců. Ano, budou případy, kdy ve společnostech nakupují jednotlivá oddělení samostatně.

 

Přidávání licencí

 

Pokud zákazník přidává licence, musí tento nákup autorizovat prodejce?

 

Ne. Pokud zákazník přidává licenci, musí rovněž dát najevo, že pověřuje svého prodejce, aby jeho jménem provedl nákup; to se označuje jak autorizace nákupu. Zákazník může přidat licenci sám o sobě, nebo jeho jménem může přidat licenci prodejce.

 

Jestliže si zákazník přidá licenci, jak se to dozví prodejce?

 

Prodejci se odešle e-mail a v jeho konsoli se mu objeví upozornění. Obdobně, pokud uživatele přidá prodejce, dostane o tom e-mail zákazník.

 

Jaký je rozdíl mezi přidáním licence a používáním produktu ve VIP?

 

Přidání licence je stejné jako používání produktu. Oba tyto termíny znamenají záměr zákazníka zakoupit produkt. Objednávka zakoupení produktu musí být učiněna do 30 dnů od přidání licence.

 

Může zákazník zrušit licence, které byly přidáné?

 

Zákazník může požádat o vrácení do 30 dnů od přidání licence(í), pokud splňuje pravidla uvedené ve VIP Program Guide. Po těchto 30 dnech již není možnost vrácení. Na konci předplaceného období se může zákazník rozhodnout předplatné už neobnovit.

 

Výroční datum / období členství

 

Co je výroční datum (Anniversary Date)?

 

Výroční datum je datum, kterým se definuje 12-měsíční období předplatného. Nastaví se na 13 měsíců od data, kdy zákazník odsouhlasil podmínky v rámci procesu registrace do programu. Příklad: Zákazník se zaregistruje do VIP (odsouhlasí podmínky) 1. ledna 2013. Výroční datum se nastaví na 1. února 2014 a pak na 1. února každého následujícího roku. 1. únor tak bude prvním měsícem a dnem období předplatného a předplatné všech licencí skončí stejným dnem - 31. ledna každého roku.

 

Může si zákazník změnit výroční datum?

 

Ne.

 

Jsou k dispozici i dvou- a tříleté kontrakty?

 

Ano. Komerční sféra a státní správa má možnost licence pořídit na 12 - 36 měsíců (1-3 roky). Oblast školství pak 12 -48 měsíců (1-4 roky).

 

Co určuje počáteční datum předplatného?

 

Počáteční datum předplatného je určeno datem, kdy byla přidána licence. Platnost všech licencí skončí ve stejný den, tedy den před výroční datem (které se definuje připojením zákazníka do VIP programu), bez ohledu na to, kdy byla která licence do daného VIP programu přidána.

 

Jsou licence, které jsou jsou přidány v průběhu období předplatného, účtovány jen do výročního data?

 

Ano, budou účtovány takto. Například, uživatelé, kteří jsou přidáni uprostřed, budou účtovány na 6 měsíců, nikoli na 12 měsíců.

 

Je možnost ukončit platnost uživatele před výročním datem VIP? Například když zákazník pro určitý projekt potřebuje licence pouze na pár měsíců?

 

Ne. Zákazníci si musí předplatit celé období.

 

Soulad s licenčními podmínkami

 

Co se stane, se softwarem zákazníka instalovaným v rámci VIP programu, když zákazník neprovede prodloužení předplatného nebo neuskuteční jeho nákup do 30 dnů?

 

Produkt jednou za 99 dní kontroluje aktivaci. Není-li za něj provedena platba, právo na jeho používání může zaniknout.

 

Jak bude pozastaven software na počítači zákazníka, když zákazník neprovede nákup do 30 dnů nebo neobnoví předplatné?

 

Produkt jednou za 99 dní "zavolá domů", aby si ověřil aktivaci. Není-li provedena platba, právo na jeho používání může zaniknout.

 

Co se stane na konci předplatného, jak se obnoví?

 

Veškeré licence v rámci předplatného, i když byly nasazeny v průběhu předplaceného období, skončí poslední den posledního měsíce předplaceného období. Bude zde určité ochranné období, než se licence deaktivují. Specifikace o procesu obnovení předplatného budou zveřejněny brzy.

 

Lze předplatné obnovit ještě před výročním datem?

 

Ano. Až 30 dní předem.

 

Bude k dispozici možnost automatické obnovy, která zajistí automatické obnovení předplatného v ovládací konzoli?

 

Tato možnost nyní při spuštění programu není k dispozici. Do budoucna se o ní uvažuje.

 

Má-li zákazník více VIP čísel s různými výročními daty, má možnost sloučit všechna výroční data tak, aby všechna předplatná skončila ve stejný den?

 

Ano, pokud chce zákazník zkonsolidovat všechny své účty, kontaktuje Adobe. Plánuje se, že tento úkon si v budoucnu bude moci provést i zákazník sám.

 

Co to tedy je ten Cloud (tedy "Mrak" nebo "Obláček") v podání společnosti Adobe?

 

Spousta firem dnes "do oblak" stěhuje své produkty a služby. A obecná představa je, že se tedy jedná o něco virtuálního. Ne tak u Adobe.

 

Creative Cloud je členství či časové předplatné pro přístup k Adobe produktům, doplněné užitečnými službami. Koupíte-li si Adobe Creative Cloud, získáte na rok právo pracovat se všemi aplikacemi, které obsahuje. A to vždy v nejnovějších verzích - nestaráte se, zda upgradovat teď, abyste o možnost upgradu nepřišli nebo raději počkat, abyste si nepořídili "starou" verzi. Logickou součástí Cloudu je nástroj pro snadnou správu účtu a předplacených licencí. Pro celou řadu uživatelů bude důležitý i prostor o velikosti 100 GB, poskytnutý ke každé licenci pro ukládání a hlavně sdílení souborů. Zájemce určitě Creative Cloud osloví jako zajímavá a celkem schůdná cesta k elektronickému publikování, protože i to je součástí balíku poskytnutých služeb.

 

Zakoupením předplatného získáte svůj účet u společnosti Adobe. A v něm přístup ke stažení příslušných aplikací do svého počítače. Nic tedy neběží nikde vzdáleně "v oblacích", ale pěkně klasicky na vašem počítači. V Cloudu se jen ověřuje vaše licence (připojením na servery Adobe - Cloud nemá žádné sériové číslo) a jsou tam k dispozici instalátory aplikací. Po dobu předplatného máte přístup ke všem updatům a novým funkcím licencovaných aplikací dle vlastního uvážení a potřeby.

Co obsahuje

Adobe Creative Cloud for Teams?

 

* Photoshop CC

Úpravy snímků a vytváření kompozic

 

* Illustrator CC

Vektorová grafika a obrázky

 

* InDesign CC

Návrh, rozvržení a publikování stránky

 

* Dreamweaver CC

Weby, návrh aplikací a programování

 

* After Effects CC

Optické filmové efekty a pohyblivá grafika

 

* Premiere Pro CC

Produkce a úpravy videa

 

* Muse CC

Návrh webových stránek bez programování

 

a dále:

 

* Acrobat DC

* Audition CC

* Bridge CC

* Encore CC

* Fireworks CC

* Flash Builder Premium

* Flash Professional CC

* InCopy CC

* Lightroom

* Media Encoder CC

* Prelude CC

* SpeedGrade CC

 

Které aplikace se nabízejí v rámci Creative Cloud samostatně?

 

* Photoshop CC

* Illustrator CC

* InDesign CC

* Acrobat Pro

* Dreamweaver CC

* Muse CC

* Edge Animate CC

* Edge Inspect CC

* Premiere Pro CC

* After Effects CC

* Audition CC

* Flash Professional CC

* Prelude CC

* SpeedGrade CC

* InCopy CC

 

 

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o., Bělohorská 45, Praha 6

tel.: +420 233 355 585 | fax: +420 233 352 595 | www.quentin.cz