Společnost Quentin je držitelem certifikace "Adobe Gold Reseller" pro Českou republiku. Toto ocenění společnosti Adobe je garancí maximální kvality služeb poskytovaných našim zákazníkům.

 

Pro získání certifikace musí partner splnit celou řadu podmínek. Partner musí prokázat odborné znalosti, projít certifikacemi, naši zaměstnanci jsou odborně školeni. Opíráme se o mnohaleté zkušenosti nejen s prodejem programového vybavení Adobe, ale v celém oboru DTP a pre-press. Jsme hrdi, že společnost Adobe udělením statutu toto naše postavení oficiálně stvrdila.

 

A jaké z toho plynou výhody pro vás - uživatele produktů Adobe?

Krom zmiňované garance kvality vám můžeme nabídnout kompletní šíři produktů od klasických krabicových verzí po licenční programy se všemi dostupnými výhodami.

 

Z naší certifikace byste tedy měli mít prospěch především vy - naši zákazníci a uživatelé produktů Adobe.

 

certifikace Adobe Gold Reseller Education

Již několikátým rokem jsme držiteli Adobe Education Accreditation certifikátu, tzn. že jsme oprávněni prodávat licence pro školství a to všech dostupných licenčních programech.

 

Podrobnosti o programech EDU naleznete zde.

 

 

certifikace Adobe Gold Reseller DPS Authorised

Quentin získal v roce 2013 další autorizace - je prodejcem služby Adobe Digital Publishing Suite (DPS) pro publikování elektronických publikací na mobilních zařízení typu iPhone / iPad / Android.

 

Více informací o službě Adobe Digital Publishing Suite naleznete zde.

Stránky provozuje Quentin, spol. s r.o., Bělohorská 45, Praha 6

tel.: +420 233 355 585 | fax: +420 233 352 595 | www.quentin.cz