Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

 

digitální nátisk a tisk

spotřební materiály certifikace Fogra starší produkty zaškolení produktů reference cert. nátisku udržovací smlouvy
EFI Proof Box
řešení digitálního nátisku v kostce

Je jednoduché poskládat komponenty do zdánlivě funkčního celku. Víme však, jak nespolehlivě se takový výsledek může v plném provozu chovat.

Nabízíme vám kompletní dodávku komponent stanice digitálního nátisku se vším, co reklamní agentura i grafické studio potřebuje ke standardizované komunikaci se zákazníkem i s tiskárnou. Box obsahuje nástroje ověření a certifikace barevnosti, přesně zkalibrovanou tiskárnu a samozřejmě vlastní RIP. Zcela vyhovuje požadavkům normy ISO 12647-2 a za soulad s požadovanými standardy se Vám zaručíme, protože celé zařízení nainstalujeme a zprovozníme na místě.

 

EFI Proof Box obsahuje:

Jednu z následujících tiskáren:

 

Epson Stylus Pro 4880
je robustní osmibarevná inkoustová tiskárna formátu A2 s podavačem média z role a řezačkou papíru a max. rozlišením 2880 x 1440 dpi. Nově vyvinuté inkousty Ultrachrome K3 VM zajišťují díky třem odstínům černého pigmentu vynikající prokreslení světlých tónů a takřka eliminuje nežádoucí efekt metamerie, kdy pod různým osvětlením totožný výtisk ukazuje odlišnou barevnost. Inkousty Vivid Magenta (VM) výrazně rozšiřují gamut i v obtížných purpurových oblastech a tiskárna je tak předurčena pro přesnou simulaci nejrůznějších tiskových prostorů jako je offset, hlubotisk, sítotisk ad. Vynikající reprodukce fotografií jsou pak samozřejmostí. Nově je tiskárna vybavena ve standardu síťovou kartou.

nebo    
Prokukt foto   Canon imagePrograf 5100
Nový inkoustový systém tiskárny iPF5000 s inkousty Lucia je tvořen pigmentovými inkousty v barvách červená, modrá, zelená, šedá, fotografická šedá, azurová, fotografická azurová, purpurová, fotografická purpurová, žlutá, klasická černá a matná černá. Široký barevný rozsah dosažený právě díky těmto 12 inkoustům dovoluje tiskárně Canon iPF5100 zajistit reprodukci více odstínů a tónů. Použití šedých tónů zajišťuje tisk kvalitního černobílého výstup s hladkými přechody. Tiskárna je vybavena podavačem archového papíru (podavač role za příplatek), 10/100 ethernet síťovou kartou a rozhraním USB a FireWire. Její dvě tiskové hlavy zajišťují vysokou rychlost tisku i při maximálním rozlišení 2400 x 1200 dpi.
     Cenový přehled
EFI Proof box je plně přizpůsobitelný potřebám uživatele. Můžeme navrhnout větší formát tisku, jiného výrobce tiskového zařízení, doplnit sestavu o tvorbu ICC profilů, přidat modul pro nátisk rastru z jednobitových souborů a mnoho dalšího. Jen Vaše požadavky potřebujeme znát.

Počítač?
Součástí dodávky EFI Proof box není počítačová stanice a doprava mimo Prahu.

Máme však vytipované modely pracovních stanic, které jsou pro provoz RIPu digitálního nátisku optimalizovány za příznivých cenových podmínek a mužeme je také nabídnout.

EFI Colorproof XF
Řešení softwarového RIPu EFI je jednoznačně nejpoužívanějším systémem digitálního nátisku na světě. Koncept je plně modulární, umožňuje po částech plně integrovat rozšiřující vlastnosti a změnit typ používané tiskárny nebo potiskovaného média. Pro barevně přesnou simulaci ofsetového tisku i přímých barev je oceňovaný jak v tiskárnách, tak grafických studiích. Kromě barevné přesnosti RIP také poskytuje širokou škálu produkčních vlastností usnadňujících kreativním pracovníkům manipulaci se soubory.

EFI Colorproof XF Spot Color Option
Přímé barvy v tiskové zakázce jsou dnes běžnou rutinou pro zpracovatele zakázky. Aby bylo mozné správně odhadnout výsledný dojem i barev Pantone, HKS, Toyo nebo barev uživatelsky definovaných, je EFI Proof Box vybaven jejich podporou.

EFI Colorproof XF Color Verifier Option
Zásadní odpověď na otázku: "Jsou ty barvy správné?" Pomocí spektrofotometru změříte kontrolní proužek s etalonovými daty a ihned víte, ve kterých oblastech a o jakou hodnotu se výtisk liší od ideálního. Změřený výtisk můžete doprovodit vytištěnou polepkou "V pořádku" a předat do tisku.

XRite / GretagMagbeth Eye-One (EFI ES 1000) spektrofotometr
Změří libovolnou barvu na jakémkoli podkladu. Přímá komunikace s nástroji EFI Colorproof jej povyšuje na nepostradatelnou součást systému. Slouží jako měřicí nástroj kontroly a certifikace a lze jej využít pro zjištění Lab hodnot vlastní přímé barvy a ve spojení s dalším SW, který není součástí EFI Proof Boxu, i pro ICC kalibraci materiálů a tiskáren. Součástí dodávky je SW na kalibraci monitorů, protože sonda měří jak odrazové materiály (papír), tak emisní hodnoty (monitor, LCD).

Produkt foto
Produkt foto

Štítkovačka DYMO Label
Tiskovým výstupem EFI Colorproof Verifier Option je polepka, která obsahuje údaje o barevných odchylkách digitálního nátisku od požadovaného standardu v jednotkách Delta E (DE) a další podrobnosti o úloze. Pomocí této tiskárny opatříte výtisk štítkem ověřujícím barevnost a dosvědčujícím certifikaci vytisku zákazníkovi jako podklad tiskárně.

Instalace a ICC kalibrace
Celé zařízení instalujeme v místě užití. Součástí prací je vytvoření ICC charakterizace na jedno tiskové médium, nastavení komponent do funkčního celku, nastavení tiskových front a zaškolení obsluhy. O provedených pracích je zákazníkovi předán protokol.

EFI Offset Proof Paper 9200 Semimatt 17" role (43,2 cm x 30 m)
Součástí dodávky nátisková materiál EFI Offset Proof Paper 9200 Semimatt v 17" roli. Tento materiál obsahuje minimum optických zjasňovačů, poskytuje vynikající barevný rozsah, výrobce garantuje max. odchylku bělosti 0,9 ΔE. Materiál splňuje náročná kriteria kladená institutem Fogra.


EFI Proof Box je plně přizpůsobitelný potřebám uživatele. Můžeme navrhnout větší formát tisku, jiného výrobce tiskového zařízení, doplnit sestavu o tvorbu dalších ICC profilů, přidat modul pro nátisk rastru z jednobitových souborů a mnoho dalšího. Jen vaše požadavky potřebujeme znát.

varianta  původní cena  EFI Proof Box EFI bez DPH 
Epson Stylus Pro 4800 195 500,- 169 900,-
Canon imagePrograf 5000 195 500,- 169 900,-

 

EFI-Fogra certifikace

Pro studia a tiskárny je nepostradatelná záruka o kvalitě jimi poskytovaných služeb. Své klienty potřebují ujistit, že nátisky, které jim předávají jsou ověřitelně správné. Tuto záruku plně poskytuje institut Fogra. Quentin je certifikovaným partnerem EFI-FOGRA s oprávněním tuto záruku poskytovat. Na požádání provedeme sadu specializovaných výtisků kalibrovaného pracoviště, změříme vytištěné hodnoty a spolu s protokoly je zašleme společnosti FOGRA k certifikaci. Po ověření správnosti námi provedených testů je zákazníkovi zaslán certifikát a tato společnost bude uvedena na webových stránkách v seznamu certifikovaných poskytovatelů digitálního nátisku nezávislého institutu FOGRA.

Součástí dodávky EFI Proof Box není počítačová stanice a doprava mimo Prahu. Máme však vytipované modely pracovních stanic, které jsou pro provoz RIPu digitálního nátisku optimalizovány za příznivých cenových podmínek a mužeme je také nabídnout.

 

© 2007 EFI Inc. . Logotyp EFI je ochrannou známkou firmy EFI, Inc. Všechny EFI produkty jsou obchodní známkou firmy EFI, Inc. Jména produktů jiných výrobců mohou být obchodními známkami jejich příslušných vlastníků.