Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

 

digitální nátisk a tisk

spotřební materiály certifikace Fogra starší produkty zaškolení produktů reference cert. nátisku udržovací smlouvy

EFI Color Profiler Suite 2

EFI Color Profiler Suite 2 je komplexní balíček pro tvorbu profilů monitorů a tiskáren. Navazuje na verzi EFI Profileru 1 známého z OEM kanálu pro laserové a multifunkční zařízení známých výrobců.

Tvorba profilu monitoru probíhá pomocí aplikace EFI Monitor Profler (který ovšem je pouze OEM verzí známého profilovacího software Eye One Match) a spolupracuje nejen se spektrofotometrem Eye One, ale i s kolorimetrem Eye One Display 2 (Pantone Eye One Display 2). Programové vybavení zaručuje tvorbu precizních profilů s možností volby běžných parametrů (teplota bílého bodu apod.) a jeho použití je velmi jednoduché a intuitivní.

Tvorba profilu tiskárny probíhá pomocí aplikace EFI Printer Profiler, který umožňuje jak tvorbu profilů RGB, tak i CMYK tiskáren. Využití tak může být velmi široké - barevně věrné tisky tak mohou být tištěny přes standardní ovladače tiskárny ve fotografické, domácí či kancelářské praxi, tak i přes fotografické RGB RIPy nebo CMYK RIPy. Tvorba profilu tiskárny probíhá ve třech krocích - tisk měřících terčů, jejich proměření a výpočet profilu z naměřených hodnot. Pro výslednou kvalitu profilů (a tedy i kvalitu barevného výstupu) lze pro CMYKový výstup volit mezi třemi variantami - terče s 234 poli na jedné stránce, 928 poli na čtyřech stranách (IT8.7/3) či 1485 polí (ECI2002), pro RGB výstup je k dispozici pouze jediná varinata s 918 poli. Kompletní sadu 4 stránek terčů lze pomocí sondy Eye One (která je dodána již s novým pravítkem) změřit za deset minut.

Editace a prohlížení profilů vhodně doplňují nástroje: EFI Profile Inspector, který umožňuje importovat a zobrazovat profily samostatně nebo v možnost i pro porovnání. EFI Profile Editor nabízí nástroje pro editaci profilu (jas, kontrast, saturace, modifikace výstupních křivek, korekce odstínu a saturace). Pro pokročilejší uživatele umožňuje nástroj selektivní barevné korekce, změnu barvy média atd.

Součástí je také EFI Color Verifier, který tak zatraktivňuje celý balíček. Modul EFI Color Verifier je jednoduše použitelné řešení, které měří a zjišťuje rozdíly hodnot barev - v jednotlivých nátiscích, v tisku, v průběhu procesu od nátisku k vytvoření profilu, nebo v průběhu procesu od tisku k vytvoření reference. S EFI Color Verifier lze zajistit konzistentnost mezi referenčním tiskem a následnými tisky, ověřit, že nátisky odpovídají tiskům, nebo zkontrolovat, zda nátisky odpovídají klíčovým standardům, jako je ISO 12647 atd.

EFI Color Profiler Suite 2 je dodáván ve dvou (resp. ve třech) variantách:

  1. samostatně programové vybavení bez spektrofotometru - pro uživatele, kteří již spektrofotometr Eye One vlastní. Pozn.: Software je vždy vázán na konkrétní spektrofotometr a nelze licenci přenášet na jiné.
     
  2. programové vybavení v balíčku se  spektrofotometrem EFI ES 1000 (Eye One) včetně příslušenství: meřící deska a pravítko, pravítko pro bodové měření a držák pro měření monitorů a to ve variantách spektrofotometru EFI ES 1000 (Eye One) bez a s UV filtrem.


Zajímavé dokumenty odkazy:

  • Powerpoint prezentaci EFI Color Profiler 2 (anglicky) lze stáhnout zde
  • Flashová prezentace EFI Color Profiler Suite 2 (anglicky) lze stáhnout zde (7MB)
  • Demo verzi EFI Profiler Suite 2 a EFI Color Verifier Stand Alone pro Macintosh a Windows lze stáhnout zde (nutná registrace).

 

zpět na hlavní stránku www.EFI.cz