Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

 

digitální nátisk a tisk

spotřební materiály certifikace Fogra starší produkty zaškolení produktů reference cert. nátisku udržovací smlouvy

BEST Remoteproof
nátisk "na dálku"


koupit na
dtpobchod.cz

Základní informace

Dnešní předtisková příprava je plně digitalizována. Rozvoj elektronické komunikace dovoluje snadno a rychle odeslat zakázku ve formě souboru na jakékoli vzdálené místo. Problémem však zůstává kontrola zakázky příjemcem po jejím obdržení. Zadavatel má v současnosti dvě možnosti: buď utratí peníze za doručení nátisku kurýrní službou, což navíc stojí nezanedbatelný čas, nebo riskuje zkaženou zakázku.
Best Remoteproof obsahuje vše potřebné k precizním výsledkům vašeho nátisku. Tedy komunikační prostředek pro obě strany a dále Best Eye (spektrofotometr) a Best Remote Control (komparační software), kterými můžete porovnávat hodnoty profilů nátisku.

Zásadní komunikační formát pro výměnu dat v Best Remoteproofu je "Best Remote Container". Všechny produkty firmy Best od verze 4.6 běžící pod operačním systémem Windows a Best produkty od verze 2.1 pod Mac OS X obsahují tzv. "Best Remote Preparation", což je modul, jež umožňuje přípravu a export dat pro Remote proofing. Pokud jsou tedy ostatní produkty firmy Best vybaveny funkcí "Best Remote Preparation", můžete připravit data pro nátisk (obsahující obrazová data a nastavení color managementu) a uložit ve formátu Best Remote Container.


Využití - cílové skupiny

Marketingová oddělení, reklamní agentury, reprostudia, vydavatelské domy, fotografové, designeři, vydavatelé. Best Remoteproof řeší dva problémy. Plně udržuje kontrolu nad celým obsahem a barevnou reprodukcí digitálních dat na obou stranách - tedy u zákazníka i zhotovitele. To samozřejmě šetří čas a chrání bezpečnost dat. Vzdálenost obou stran tak není nijak omezena.


  • Obrazová data jako soubor PDF
  • Nastavení color managementu jako soubor JDF
  • Profil papíru (volitelný)
  • Referenční profil (volitelný)
  • Základní linearizace (base linearization) (volitelný)
  • Printer linearization (volitelný)
  • Tabulka přímých barev (volitelný)
Best Remote Container obsahuje tyto komponenty:

Funkčnost

1. Best PDF soubory jsou vytvořeny z jakéhokoliv formátu či již existujících PDF souborů vytvořených uživatelem.
2. PDF soubor je vytiskne uživatel na Best Remote Proof papír.
2a. Kontrolní body na nátisku jsou uživatelem změřeny pomocí Best Eye spektrofotometru.
2b. Best Remoteproof vytvoří soubor JDF (JDF soubory obsahují všechny informace nastavení včetně profilů papírů, refenčních profilů, přímých barev a hodnot naměřených spektrofotometrem atd.).
3. Pomocí tzv. Best Remoteproof Containeru je distribuován "do světa", PDF, JDF a všechny profily a tabulky přímých barev jsou zabaleny, uzamčeny a elektronicky odeslány.
4. Z příjmu je opět Best Remoteproof Container importuje.
5. Soubory PDF a JDF se v Best Remoteproofu rozbalí, odemknou a interpretují.
6. PDF soubor je opět vytištěn na Best Remote Proof papír již s hodnotami, které si bere ze souboru JDF.
6a. Výtisk je opět změřen Best Eye spektrofotometrem.
6b. Naměřené hodnoty jsou komparovány Best Remote Control.
7. Best Remote Container exportuje JDF soubor s naměřenými výsledky, zabalí je a odešle zpět.
8. Best Remote Container je naimportuje, rozbalí a odemkne.
9. Data jsou porovnána Best Remote Controlem, v případě shody si mohou být obě strany jisté, že drží v ruce barevně shodné digitální nátisky.

Oblasti aplikace

1. Kontrola kvality na místě

Jak si můžete být jisti tím, že nátisk skutečně dosahuje požadované kvality? S Best Remoteproof je to snadné. Software porovná naměřené hodnoty kontrolních bodů s hodnotami uloženými v ICC profilech. Tím je zajištěna kontrola kvality nátisku.

2. Vytvářejte centrálně, produkujte lokálně

Další zajímavou funkcí Best Remoteproofu je to, že lze vytvořit data a poslat na více míst pro další proces produkce.


3. Spolehlivé uložení dat k dalšímu použití

Best Remoteproof umožňuje jednoduchou metodu ukládání dat k pozdějšímu použití se vším uživatelským nastavením včetně color managementu.

4. Remote proofing jako služba

Remote proofing může být požit jako služba dalším zákazníkům. Například data mohou být zálohována pomocí Best Remoteproof Containeru ve formátu PDF a JDF (s uživatelským nastavením včetně color managementu) k pozdějšímu použití v jakýchkoliv produktech firmy Best.


Dostupnost

Všechny produkty firmy Best běžící pod operačním systémem Windows jsou vybaveny funkcemi pro přípravu souborů Best Remoteproofu. Best Remoteproof se spektrofotometrem Best Eye a komparačním softwarem Best Remote Control jsou volitelným doplňkem všech produktů firmy Best. Best Remoteproof je také součástí balíčku Best Premium Suite Option pro Best Colorproof / Best Screenproof nebo Best PhotoXposure.

(c) 2003 Best GmbH . Logotyp Best je ochrannou známkou firmy Best GmbH. Všechny Best produkty jsou obchodní známkou firmy Best GmbH. Jména produktů jiných výrobců mohou být obchodními známkami jejich příslušných vlastníků.

zpět na hlavní stránku www.efi.cz