Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Použití serveru EtherShare

Úvod
Vlastnosti a výhody
Systémové požadavky
Instalace, administrace a konfigurace
Významné rysy produktu
Příbuzné a spolupracující produkty

Souborové služby

EtherShare splňuje definici Apple AFP 2.1a poskytuje služby jako AppleShare: přístupová práva, rychlé hledání souborů, zástupce souboru nebo složky, krátká (DOS) jména souborů. Umožňuje požití všech UNIXových prostorů: NFS svazky, CD-ROM, MO disk, atd. EtherShare server podporuje až 250 svazků o velikosti 4 GB, které jsou přístupně z Macintoshe. Soubory formátu Macintosh jsou ukládány tak, že je možno je používat z počítačů Macintosh, DOS/Windows a UNIX. Zprávy mohou být posílány každému klientovy Macintosh s nainstalovanou aplikací EtherShare Admin nebo z prostředí UNIXu, Akcelerátor NetDoubler je v serveru zabudován.

Tiskové služby

EtherShare nabízí výkonné tiskové služby, které je možno využívat prostřednictvím pružných tiskových front spravovaných z Macintoshe. Možnost přiřazení unikátního PPD souboru tiskové frontě umožňuje vytvářet tiskové fronty pro jednotlivá výstupní zařízení. Chybové fronty shromažďují nespěšné tiskové úlohy pro následné odstranění problémů, Vyvážené fronty umožňují směřování tiskových úloh na další volné výstupní zařízení. Detailní účetní informace zahrnují zprávu o použitých písmech pro jednoduché vyúčtování ceny tiskových služeb. OPI je podporováno spolupracujícím programem EtherShare OPI (dodáván volitelně). EtherShare rovněž přijímá UNIXový text, nroff a PostScript. Spoller může směrovat postscriptové úlohy na tato zařízení:

  • síťové PAP zařízení (laserová tiskárna, RIP,?)
  • sériově připojené postscriptové tiskárny
  • TCP/IP stream
  • do souboru
  • do jiné UNIXové aplikace (např. softwarový RIP prostřednictvím sdílené paměti)
  • EtherShare má rovněž spooler pro síťové tiskárny Apple ImageWriter a HP DeskWriter

Správa písem

EtherShare ukládá postscriptová písma na serveru, což eliminuje následnou starost o načítání písem při tisku.

Směrování sítě AppleTalk

EtherShare v sobě zahrnuje směrování sítě AppleTalk mezi dostupnými síťovými rozhraními. Toto umožňuje optimálně vyvažovat zatížení sítě.

Elektronická pošta

EtherShare zahrnuje standardní UNIXovou poštu používající jednoduché rozhraní počítače Macintosh.

Časový server

EtherShare umožňuje časovou synchronizaci klientů Macintosh s časovým údajem serveru vč. letního času.

Terminálová emulace

"Helios Terminal" je ideální prostředkem pro přístup pomocí ARA.

Licenční schéma

Licence je vázána na určitý počítač a pro současné užití určitým počtem uživatelů. Praktický maximální počet připojených uživatelů je 250.