Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Schéma použití OPI

Úvod
Vlastnosti a výhody
Systémové požadavky
Instalace, administrace a konfigurace
Významné rysy produktu
Příbuzné a spolupracující produkty

Platformově nezávislé řešení

EtherShare OPI podporuje pracovní stanice Apple Macintosh, DOS/Windows PCs a UNIX a nabízí tak platformově nezávislé řešení.

Těsná integrace s Helios EtherShare

EtherShare OPI je skvěle integrováno se souborovým a tiskovým serverem EtherShare. Konfigurace EtherShare je rozšířena o konfiguraci a administraci EtherShare OPI. EtherShare popř. PCShare informují OPI server o událostech na jednotlivých svazcích takže OPI automaticky provádí potřebné akce.

Možnosti přiřazení barev (color matching)

EtherShare OPI 2.0 používá dvě metody přiřazovaní barev splňující specifikace ICC: Apple ColorSync 2 v licenci od Linotype-Hell a Afga ColorTune. Tyto technologie při tvorbě stránek a následné transformaci obrazových souborů mezi barevnými prostory při separaci a tisku.

Podporované formáty souborů

Aldus definoval OPI pro TIFF; Quark rozšířil tuto definici na EPSF a DCS. EtherShare OPI 2.0 pracuje s těmito formáty:

  • TIFF: pérovky, šedé, CIE Lab, RGB, CMYK Macintosh nebo PC soubory; volitelně LZW komprese
  • EPS: pérovky, šedé, CIE Lab, RGB, CMYK EPSF, DCS, DCS2 a ICS
  • Photoshop 2.5 a 3.0 v prostorech CIE Lab, RGB a CMYK
  • Scitex-CT CMYK, JPEG, PICT, atd.

Automatické vytváření náhledových souborů

V okamžiku vytvoření nebo změny souborů klienty EtherShare nebo PCShare jsou automaticky vytvořeny náhledové soubory. Libovolná složka na serveru může být zvolena jako složka pro vstup OPI. Alternativně je možno náhledové soubory vytvářet UNIXovým skriptem. EtherShare OPI neomezuje počet, umístění a pojmenování svých vstupních složek. Náhledové soubory jsou obyčejně uloženy ve !složce náhledů".

Různé možnosti pro náhledové soubory

Helios EtherShare OPI nabízí řadu možností tvorby a práce s náhledovými soubory. OPI může vytvářet:

  • Náhledy ve formátu TIFF v požadovaném rozlišení a do rozlišení původního obrazu
  • Tisknutelné CMYK náhledy z RGB a CIE Lab souborů, náhledy v RGB jsou volitelné
  • Vícesegmentové ořezové cesty a ukládá je v EPSF nebo TIFF se značkou "ořezová cesta"
  • Navíc rozpoznává TIFF a Metafile náhledy v binárním EPSF je-li vhodné tyto použít.

Hledání cesty, kde je obraz uložen

OPI server hledá soubor s vysokým rozlišení nejprve podle informace uložené v souboru s nízkým rozlišením - náhledovém souboru., potom ve složce, kde jsou uloženy náhledové soubory a nakonec toto hledání rozšiřuje, rozšířené hledání je vhodné omezit omezením počtu dalších prohledávaných složek. Toto je velmi užitečné například tehdy, když obrazy s vysokým rozlišením jsou uloženy tak, že jsou k dispozici pouze v okamžiku separace a tisku. OPI rovněž hledá soubory podle identifikátoru souboru v MacOS, takže neztrácí cestu na soubory změněné z počítače Macintosh. Tisk barevného náhledu EtherShare OPI nabízí možnost spojení separovaných barevných souborů pro tisk náhledů na CMYk barevných tiskárnách.

Tisk offline

EtherShare umožňuje tisk náhledů EPS souborů v nízkém rozlišení bez nutnosti přístupu na EtherShare OPI s obrazy s vysokým rozlišením.

Podporované definice OPI

Helios EtherShare opi poskytuje OPI služby v souladu s definicí Aldus OPI 1.3 a 2.0 s rozšířením pro EPSF od firmy Quark.

Značkovací metody a nástroje

Helios EtherShare OPI rozeznává ICC profily, které jsou součástí obrazových souborů. Navíc rozeznává značkování ICC profilem - neboli pouze profilová značka je dostatečnou informací což soubor zbytečně nezvětšuje.
EtherShare OPI zajišťuje nástroje pro jednoduché značkování souborů na bázi klient/server, Tyto nástroje je možno použít ze stanic Macintosh, DOS/Windows PC nebo UNIX.

ICC profily, které jsou součástí EtherShare OPI

Součástí Helios EtherShare OPI jsou následující ICC profily: Euroscale, SWOP, a japonská verze CMYK, Apple Color LaserWriter, EBU-RGB, a profily různých skenerů.