Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Hellios UNbreakable Server Solution
Použití serveru PCShare

Úvod
Vlastnosti a výhody
Systémové požadavky
Instalace, administrace a konfigurace
Významné rysy produktu

Instalace serveru

 • Jednoduchá instalace z CD-ROM podle instalačního skriptu, volitelně též z pásky
 • Automatické vytvoření veřejného svazku se všemi PCShare programy a nástroji
 • Automatické vytvoření uživatele "host"
 • Pro zkušeného uživatele zcela triviální instalace

Instalace klienta

 • Rychlá instalace z diskety podle instalačního skriptu
 • Automatická konfigurace pro Windows
 • Vytvoření složky se souborem NET.BAT pro PCShare a dalšími soubory
 • Jednoduchá a jediná změna v souboru CONFIG.SYS - parametr "last drive"
 • Ovladače pro soustu síťových adaptérů jsou součástí instalace, další mohou být přidány
 • Žádná TCP/IP konfigurace není nutná, PCShare automaticky přiřadí adresu, volitelně je možno užít BootP nebo DHCP
 • Jednoduché zpřístupnění lokálních tiskáren pro použití UNIXových tiskových front, volitelně omezený přístup
 • NetWare klient je součástí instalace

Administrace serveru

 • Pohodlná administrace z aplikace PCADMIN
 • Zvláštní skupiny administrátorů systému a tisku
 • Možnost vzdálené administrace z libovolného terminálu nebo PCShare stanice
 • Správa UNIXových uživatelů a skupin
 • Možnost exportu svazků a tiskáren pro PCShare
 • Tvorba detailní statistiky užití pro účetní potřeby
 • Kontrola připojení a stavu klientů sítě
 • Nastavení TCP/IP
 • Uplatnění restriktivních bezpečnostních opatření
 • Mapování znaků pro tiskové služby