Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Použití PDF Handshake

Úvod
Vlastnosti a výhody
Systémové požadavky
Instalace, administrace a konfigurace
Významné rysy produktu
Příbuzné a spolupracující produkty

Obsah dodávky

PDF Handshake je na distribučním CD-ROMu Helios a lze jej nainstalovat na standardní EtherShare server nebo na EtherShare s ES OPI

 • Software: Program PDF Handshake pro Unix, nástroje Helios PDF pro Unix, zásuvný modul Helios pro Adobe Acrobat Reader nebo Exchange pro Macintosh
 • Asi 30 MB velmi kvalitních ICC profilů
 • Originální standardní PostScriptová písma pro EtherShare
 • Asi 340 řezů písem Berthold "Diamond" pro EtherShare a 340 řezů "Design" pro Macintosh
 • Příručka v tištěné i elektronické podobě (PDF)

Tisk PDF dokumentů

Zásuvný modul Helios pro Acrobat pro Macintosh a nástroj "pdfprint" pro Unix umožňují nastavit:

 • Počet kopií a rozsah tisknutých stránek
 • Velikost stránky, orientaci, rozlišení atd.
 • Výtažkový nebo kompozitní tisk; výtažky
 • Volitelný převod přímých barev na výtažkové
 • Definici CMYK nebo RGB prostoru PDF souboru
 • Tisk pasovacích značek

Zpracování barev při tisku PDF

PDF zakázky, nebo v případě OPI, zakázky s odkazy na PDF soubory ve vysokém rozlišení jsou posílány jako PostScriptová data na libovolné PostScriptové zařízení včetně Level 1 RIPů. Všechnu shodu barev provádí EtherShare server podle ColorSync/LinoColor. Pro použití shody barev musí být PDF soubor samozřejmě kompozitní a neseparovaný.

 • Je-li výstupní barevný prostor CMYK, separují se všechny RGB a CIE Lab barvy PDF souborů při tisku a CMYK barvy jsou také náležitě převedeny.
 • Pro náhledy jsou všechny barvy v PDF souboru převedeny tak, že simulují tiskový proces na náhledové tiskárně.
 • Je-li výstupní barevný prostor RGB nebo Lab, jsou všechny barevné prvky PDF souboru převedeny do odpovídajícího prostoru.
 • Při použití OPI se vnořené OPI odkazy zpracovávají rekurzivně a jsou barevně převedeny.
 • Aplikace Helios "Tagger" umožňuje PDF souborům jednotlivě přiřadit RGB a CMYK profily.

Generování OPI náhledů z PDF ve vysokém rozlišení

Na EtherShare OPI serveru generuje PDF Handshake EPS náhledy v nízkém rozlišení z první stránky PDF dokumentů. Případné další stránky jsou ignorovány.

 • Rozlišení EPS se řídí nastavením serveru.
 • Obrazovkový EPS náhled je pouze rastrový. Barvy jsou převedeny do EBU/Calibrated RGB. Text je velmi kvalitní bitmapa.
 • Tiskový EPS náhled obsahuje PostScriptové objekty zajišťující nejlepší tiskové výsledky. Barvy jsou převedeny do barevného prostoru náhledu podle nastavení serveru ? obyčejně Euroscale nebo SWOP CMYK.

Správa písem

PDF Handshake tiskne písma správně a vytváří náhledy v nízkém rozlišení velmi kvalitní po typografické stránce.

 • Podporuje písma PostScript Type 1 & 3 a TrueType.
 • Podporuje písma vložená v PDF souborech.
 • Při výstupu jsou písma TrueType náležitě zpracována, aby je kterýkoliv PostScriptový RIP vytisknul typograficky správně.
 • Obsahuje 137 originálních PostScript 3 písem, nadmnožinu 35 standardních Level 2 písem.
 • Obsahuje přes 50 písem Berthold, asi 340 řezů. Písma Diamond se použijí ve všech tiskových frontách EtherShare pro všechny tisknuté zakázky. Písma Design mají licenci pro použití na všech stanicích Macintosh obsluhovaných softwarem Helios instalují se pohodlným instalátorem z CD.
 • PDF Handshake automaticky použije PostScriptová písma uložená na EtherShare serveru pro náhledy a pro tisk textových prvků PDF.
 • Písma, která nejsou ani v PDF souboru, ani ve standardních PostScriptových písmech, ani v písmech Berthold ani na EtherShare jsou nahrazena písmem Courier.

PDF nástroje pro Unix

 • Program "pdfprint" s funkcemi jako zásuvný modul pro Acrobat
 • Nástroje pro rozdělení vícestránkových PDF na jednostránkové pDF nebo ke spojení několika PDF do jednoho

Platformově nezávislé řešení

PDF Handshake podporuje PDF soubory bez ohledu na původ. Tiskne PDF na jakékoliv PostScriptové zařízení. Při použití OPI mohou být EPS náhledy PDF souborů použity libovolnými zlomovými aplikacemi či systémy. Není potřeba upgradovat aplikace nebo RIPy.

Integrace s ColorSync XTension 2.1

Helios ColorSync XTension 2.1 rozpoznává EPS reprezentace PDF originálů v dokumentech QuarkXPress a zobrazuje správně barvy na obrazovce.

Licence

PDF Handshake je licencován pro určitou instalaci EtherShare identifikovanou sériovým číslem Helios. Pro použití OPI musí být licencováno volitelné EtherShare OPI pro stejnou instalaci EtherShare.