Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Hellios UNbreakable Server Solution
Helios - budoucnost DTP
Použití PDF Handshake

Úvod
Vlasnosti a výhody
Systémové požadavky
Instalace, administrace a konfigurace
Významné rysy produktu
Příbuzné a spolupracující produkty

Helios PDF Handshake umožňuje plně využít výhod PDF v zaběhnuté produkci bez nutnosti upgradu aplikací nebo výstupních zařízení, bez přeškolování personálu a bez ohrožení produkce.

Jako rozšíření Helios EtherShare nabízí PDF Handshake správný tisk PDF včetně automatických separací nebo barevné shody všech prvků PDF dokumentu: rastrových obrázků, vektorových kreseb, textů, pozadí atd. S písmy je také správně naloženo. Nezáleží na systému ani na aplikaci, v které byl dokument vytvořen. Stačí uložit do PDF a PDF Handshake se postará o zbytek.

Jako rozšíření EtherShare OPI umožňuje PDF Handshake použít PDF soubory jako vstup s vysokým rozlišením pro OPI proces. Z počátku sloužily OPI servery k zmenšení velikosti obrázků, což umožnilo pohodlnější zlom a rychlejší tisk. Ethershare OPI dramaticky rozšiřuje tuto roli: Umožňuje generovat reprezentace s nízkým rozlišením ve standardním formátu EPS z obrázků ve vysokém rozlišení ve fromátech, které nejsou vhodné pro QuarkXPress, PageMaker atd. např. formát Photoshop v RGB, JPEG v CIE Lab a nyní i PDF.

Nyní můžete použít PDF dokumenty - jednoduchou kresbu, logo nebo celostránkovou reklamu - s vaší kopií QuarkXPressu a s vaším inzertním systémem. A můžete tisknout PDF na vaše RIPy. EPS s nízkým rozlišením reprezentující PDF soubor použijete stejně jako jakýkoliv EPS soubor.

PDF Handshake dává mimořádně dobré výsledky na obrazovce i v tisku. Náhled reprezentující původní PDF soubor je barevně věrný a text je velmi kvalitní po typografické stránce. Výsledný PostScriptový výstup je separován do CMYK daného zařízení, nebo transformován do RGB či CIE Lab.

Helios dodává ucelené řešení zahrnující nástroje pro manipulaci s vícestránkovými PDF dokumenty, originální PostScriptová písma, přes 50 rodin písem Berthold, řadu kvalitních ICC profilů pro standardní prostředí a nástroje pro vkládání ICC profilů. Helios ColorSync XTension 2.1 rozpoznává EPS reprezentace PDF originálů v QuarkXPressu 3.3x.

Helios EtherShare je "OPI/CMS/PDF workflow" předtiskovým serverem příští generace.

Helios ? chytrá řešení pro vaši síť.