Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Použití Print Preview

Úvod
Vlastnosti a výhody
Systémové požadavky
Instalace, administrace a konfigurace
Významné rysy produktu
Příbuzné a spolupracující produkty

Všestrannost

 • Správný barevný náhled separovaného Postscriptu
 • Náhled výtažkových i přímých plátů
 • RGB, CMYK nebo CIE Lab náhledy např. pro kontrolu barev na monitoru, na náhledové tiskárně nebo pro archivaci

Přesné náhledy

 • Celistvost stránky
 • Přesnost všech prvků na stránce
 • Správná typografie a písma
 • Barevná věrnost
 • Rozměry stránky podle PPD cílového výstupního zařízení

Hladký pracovní postup

 • Ovládání z EtherShare Admin: náhled zakázek na obrazovce a uvolnění či přesměrování na výstup
 • Náhled zakázek ze serveru libovolným prohlížečem PDF, např. z PC
 • Náhled zakázek vzdáleně přes modem, ISDN nebo Internet
 • Náhled na lokální Macintosh nebo PC tiskárně, i nePostscriptové
 • Doplňující informace na průvodním listu