Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Použití Print Preview

Úvod
Vlastnosti a výhody
Systémové požadavky
Instalace, administrace a konfigurace
Významné rysy produktu
Příbuzné a spolupracující produkty

Zpracuje libovolný Postscript

Nezáleží na aplikaci nebo platformě, která Postscript vygenerovala. Print Preview zpracuje standardní separované soubory, separované soubory s libovolným počtem přímých plátů a kompozitní soubory ve formátu Postscript.

Struktura náhledových souborů

Print Preview vytváří náhledové PDF soubory pro všechny Postscript soubory poslané do tiskové fronty EtherShare, která má zapnuté náhledy. Náhled obsahuje výtažky a volitelně také celobarevný náhled zakázky. Každá stránka ve vytištěném dokumentu obyčejně skončí jako kapitola v PDF náhledu obsahující čtyři výtažky, všechny další přímé pláty a celobarevný náhled jako stránky této kapitoly; tyto stránky jsou bitmapy. Každý náhled vždy začíná průvodním listem.

Informace v průvodním listu

Print Preview uloží textové informace do průvodního listu na začátek každého náhledového dokumentu. Jsou tam potřebné informace o zakázce:

 • Použitá tisková frontu EtherShare
 • Jméno tisknoucího klienta
 • Datum, čas a název tisknuté zakázky
 • Počet stránek Postscriptu (které v separovaném dokumentu neodpovídá počtu stránek původního dokumentu)
 • Rozlišení a barevný prostor náhledu
 • Nastavení ICC profilů pro cílový tisk a pro simulaci náhledu

Stránka průvodního listu obsahuje také tři volné řádky, kam může operátor s aplikací Acrobat Exchange nebo podobnou napsat poznámky a pokyny.

Parametry náhledových souborů

Technicky vzato realizuje Print Preview nový typ připojení tiskárny v tiskovém serveru EtherShare. Je-li nainstalovaný Print Preview, může správce EtherShare vytvářet tiskové fronty, které netisknou na běžná výstupní zařízení, nýbrž do náhledových PDF souborů. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Zahrnutí výtažkových plátů
 • Zahrnutí kompozitních stránek
 • Rozlišení a vyhlazení náhledové PDF bitmapy
 • Volitelná komprese
 • Volitelné potlačení automatického přesměrování do fronty typu "hold"

Je-li Print Preview frontě přiřazena "hold" fronta pro další zpracování, použije se PPD hold fronty. Správce může také nastavit parametry správy barev a je-li nainstalováno OPI a fronta má OPI zapnuté, tak také všechny obvyklé OPI parametry.

Přesnost náhledových souborů

Náhledové soubory jsou přesnou reprezentací cílového výstupu po všech důležitých stránkách: celistvost stránky, správnost prvků stránky včetně OPI nahrazení, správná typografie a písma, barevná věrnost a rozměry stránky podle PPD cílového RIPu. Náhledy umožňují spolehlivou kontrolu produkce před posláním na RIP či do tisku - nepostradatelnou věc pro CTP nebo digitální tisk.

Přístup k náhledům

Náhledy se ukládají do adresáře tiskové fronty. Prohlížet a pracovat s nimi může libovolný klient s PDF prohlížečem a přístupovými právy k těmto adresářům - z lokální sítě nebo přes volitelně nainstalovaný FTP nebo WWW server. Jelikož PDF náhledy jsou obyčejně velmi malé, je možná vzdálená kontrola produkce přes modem, ISDN nebo Internet.

Každý Macintosh klient může manipulovat s PDF náhledy pomocí EtherShare Admin.

Práce s náhledy v EtherShare Admin

Náhledy možné snadno otevřít v aplikaci Acrobat Reader poklepáním na jejich ikonu v oknu tiskové fronty v aplikaci EtherShare Admin. Zakázku je možné zkontrolovat na obrazovce a potom uvolnit na osvit nebo přesměrovat k dalšímu zpracování, např. k tisku náhledů.

Kontrola barev pomocí Print Preview

Náhledové fronty lze nastavit tak, aby simulovaly barevnost cílového zařízení na monitoru nebo na tiskárně. To umožňuje pohodlnou kontrolu celého dokumentu a jeho barev - rastrových obrázků, vektorových kreseb, textu, grafických prvků atd. - na obrazovce i na barevné tiskárně. Je možná i kontrola barev na vhodných nePostscriptových inkoustových PC tiskárnách díky tisku RGB bitmapy náhledu z aplikace Acrobat Reader. ICC profily tiskáren Epson Stylus 600 a Epson Stylus Photo v té nejvyšší kvalitě jsou proto součástí Print Preview.