Výsledky soutěže s barvou roku Pantone 2018 naleznete zde.

Synonymum pro přesnost, kvalitu a předvídatelnost výsledků v oblasti tisku a barev

 

Přímé barvy jsou definovány v barevných vzornících a tím je dosaženo přesné identifikace konkrétní barvy. Příkladem jsou vzorníky Pantone, které byly zavedeny v roce 1963. Prošly dlouhým vývojem a nyní celá knihovna obsahuje 1761 barev, které jsou seřazeny chromaticky (každý vzorník má na konci uveden přehledný rejstřík). Jsou celosvětově uznávaným barevným standardem.

V tiskárnách se s přímými barvami setkáváme hlavně v těch případech, kdy nelze vytisknout barvu složením čtyř základních barev C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow) a K (blacK). Jsou používány přímé barvy, které jsou namíchány výrobcem podle originálních receptur.

 

Popis jednotlivých barevných prostorů

RGB

Barva je definována pomocí tří složek R - Red, G - Green a B - Blue. Jsou definovány v osmibitové hloubce, proto může být rozsah jednotlivých složek 0-255 odstínů. Barva vzniká vyzařováním jednotlivých složek.

G

B

R

Pantone (přímé barvy)

Barva je definována jednoznačným označením (číselná řada + označení typu vzorníku).

CMYK

Barva je tvořena ze čtyř složek C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow), K (blacK). Rozsah jednotlivých složek plošného krytí je 0-100%. Barva vzniká jejich přetiskem.

Y

K

C

M

Míchání PANTONE barev

Je založeno na šestnácti základních barvách, které se do požadovaného odstínu míchají podle udávaných procentuálních poměrů uvedených ve vzorníku. Následně jsou ještě domíchávány s barvami Pantone Black nebo Pantone Transparent White.

HTML (barvy pro WEB)

Barva je definována hexadecimálním číslem, jehož hodnoty reprezentují po dvojicích barvu jako složku tří základních barev (RGB - red, green, blue). Hexadecimální číslo vyjadřuje intenzitu každé složky. Každá dvojice hexadecimálních čísel reprezentuje desítkovou hodnotu od 0 do 255. Například hexadecimální číslo pro barvu Red 255/0/0 = FF0000, pro barvu Blue 0/0/225 = 0000FF.

CIE Lab

Přístrojově nezávislý barevný model, kde je barva definována pomocí tří prostorových souřadnic L, a, b. Například L=60, a=91, b=-20

Rozdělení vzorníků PANTONE

Vzorníky - přímé barvy

Jsou základem systému PMS (PANTONE Matching System). Slouží k určování nebo srovnávání reprodukované přímé barvy vůči schválenému standardu PANTONE.

Vzorníky - srovnávací

Porovnávají  nejbližší, barevně nejshodnější ekvivalent porovnávané přímé barvy se soutiskem tiskových barev CMYK.

Vzorníky - CMYK

Tyto vzorníky zobrazují soutisk čtyř tiskových barev C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow) a K (blacK). Nejsou to vzorníky srovnávací a nejsou součástí PANTONE Matching systému. Vzorníky slouží pro získání představy barevnosti soutisku různých poměrů tiskových barev CMYK.

Vzorníky - speciální

Je velká rodina vzorníků, která ukazuje speciální PANTONE barvy na různých podkladech a pro různé použití.