Měření a náhled barev

Pro měření barev se převážně využívá přístrojově nezávislý barvový prostor CIE Lab. zde je barva definována třemi parametry. Každý představuje jedinečnou hodnotu jedné koordináty v tomto třírozměrném modelu.

 

Barevná odchylka Delta E

Při kontrole barevnosti nás ale nejvíce zajímá, jestli barva, kterou si zákazník vybral, je dodržena při přípravě grafického návrhu a následně i při tisku. A právě barvenou odchylku můžeme určit opět měřením. Zde vycházíme z toho, že známe požadovanou barevnost a máme ji definovanou hodnotami Lab.  To jsou pro nás referenční data. Následně při tisku měříme výslednou barevnost v hodnotách Lab a tu porovnáváme s naměřenými referenčními daty. Čím větší je výsledná vzdálenost porovnávaných barev v barevném prostoru, tím je rozdíl barev větší - zvyšuje se hodnota Delta E.