Tyto vzorníky slouží k určování nebo srovnávání reprodukova-né přímé barvy vůči schválenému standardu PANTONE (PANTONE Matching System).

Jsou základem systému - PMS. Základní skupinu vzorníků přímých barev PANTONE tvoží PANTONE Formula Guide. Ty obsahují 1761 přímých barev reprodukovatelných na tiskové papíry Coated (tisk na natírané papíry), Uncoated (tisk na nena-tírané papíry).

PANTONE Přímé barvy

Barvy ve vzornících přímých barev zobrazují jednotlivé barevné tóny, které lze reprodukovat tiskem a některé z nich jsou umístěny mimo standartní barevný rozsah tiskové reprodukce barev CMYK

Barevný rozsah (gamut) tisko-vého stroje při tisku na papír Coated a tisku v souladu s normou ISO 12647-2

Barevný rozsah (gamut) tiskového stroje při tisku na papír Uncoated a tisku v souladu s normou ISO 12647-2