Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
starší verze QuarkXPress 5.0 CZ QuarkXPress Passport 5.0 CE
anglicky francouzsky německy
Problémy odstraněné v QuarkXPress 6.1

Tento seznam je soupisem chyb předchozích verzí, které byly odstraněny v updatu na verzi 6.1. Týká si čistě "international" části aplikace QuarkXPress Passport. Anglický originál naleznete zde.
QXPP6.5.2 CZ
co přináší nového, instalátory, návody

QXPP6.1CZ: lokalizace
co nabízí lokalizace

QXPP6.1: Odstraněné chyby
co řeší nejnovější verze 6.1
.
QXPP6.0: Známé problémy
co Vás může potkat při používání nelokalizované aplikace

QXPP6: Instalace
instalační návody ve formátu pdf

Aktivace licence
Proč, jak a kde

Quark Dual Licence
potřebujete pracovat v kanceláři i doma? Quark nabízí řešení

Quark Licence Administrator
pro ty, co vlastní síťovou licenci

Podpora / FAQ
řešení a rady

XTensions
doplňky pro QuarkXPress

Ceník doplňků
doplňky na dtpobchod.cz

PPD soubory pro PC
PostScript Printer Description soubory na Adobe.com

PPD soubory pro Mac
PostScript Printer Description soubory na Adobe.com

Školení
možnosti školení

Převody licencí
pravidla pro převod licencí
aplikace QuarkXPress

Hardwarový klíč
výměny, typy, verzeOchrana proti kopírování a aktivace
pouze Mac OS X: Při aktivaci aplikace QuarkXPress přes proxy server (používá se k připojení k Internetu prostřednictvím dedikovaného spojení v lokálních sítích [LAN]) , se nyní jednotlivé znaky hesla v dialogové okně "Aktivace" zobrazují jako hvězdičky (asterisks - *). Aplikace QuarkXPress není neočekávaně ukončena při smazání hesla v dialogovém okně "Aktivace".

Vytváření dokumentu
pouze Mac OS X: Vytvoření sestavy (layoutu) se zatrhnutím volby "Dvoustránky" (Facing Pages) v dialogovém okně "Nový projekt" již nevede k neočekávanému ukončení aplikace .

Otevírání a ukládání

 • QuarkXPress nyní otevírá korektně knihovny verze 5.0, které obsahují prvky formuláře jako jsou textová pole, tlačítka a rozbalovací nabídky.
 • Již nedochází k neočekávanému ukončení aplikace QuarkXPress při otevírání dokumentu předtím uloženého v QuarkXPress 6.0.
 • Byla vyřešena celá řada problémů spojených s ukládáním dokumentů lokálně a jejich opětovným otevíráním po síti.


^ Zpět

Grafika a obrázky

 • Aplikace QuarkXPress již není neočekávaně ukončena při importu, obnově, tisku nebo sbalení obrázků ve formátu JPEG vytvořených aplikací Adobe Photoshop.
 • pouze Windows: Vkládání obrázkových souborů z jiných aplikací s použitím funkce zkopíruj a vlož (copy and paste) či OLE již nevede k poškození dokumentu ani k neočekávanému ukončení aplikace.

Používání tabulek
pouze Mac OS X: Vytváření tabulek s použitím myši nyní proběhne korektně.

Nástroje a palety
pouze Windows: Již nedojde k neočekávanému ukončení aplikace QuarkXPress v případě, že je v paletě "Knihovna" (Library) více "Značek" (Labels) než kolik se jich vejde do rozbalovací nabídky.

PDF import a export

 • Jestliže exportujete EPS soubor s vloženým obrázkem formátu TIFF jako PDF soubor v základním (default) nastavení nedojde již více k posunu obrázku.
 • Jestliže jste v předchozí verzi exportovali sestavu (layout), která obsahovala velmi objemný obrázek formátu TIFF či EPS (60 MB a více) do PDF, následně toto PDF znovu importovali do sestavy (layoutu) aplikace QuarkXPress a poté vytiskli separace, došlo k selhání tisku souboru. Tento problém byl odstraněn.
 • pouze Windows: OpenType písma s outlinem TrueType a také většina TrueType písem se nyní korektně vkládá při použití funkce "Uložit do PDF" (Export as PDF ).
 • Jestliže jste v předchozích verzích aplikace importovali PDF soubor vytvořený z dokumentu Adobe Photoshop, ve kterém byly použity OpenType písma s postscriptovým outlinem a poté soubor vytiskli, nebyl text napsaný OpenType písmem v postscriptovém outlinu vytištěn správně. Problém je nyní vyřešen a text se tiskne korektně.
 • pouze Mac OS X: Při importu rozsáhlých obrázků ve formátu TIFF do vybrané sestavy (layoutu) a jejich následném uložení jako PDF (export it as a PDF; File > Export > Layout as PDF) s použitím základních (default) exportních nastavení se nyní vygeneruje PDF soubor správně.
 • Jestliže jste v předchozích verzích tiskli PDF soubor vytvořený z Photoshop dokumentu, který obsahoval OpenType písma TrueType nebo PostScriptového outlinu na PostScriptovou tiskárnu, objevila se chybová hláška "Písma nejsou vložena do PDF" (Fonts not embedded in the PDF) a písma nebyla vytištěna. Tento problém je vyřešen.


^ Zpět

Text a typografie

 • pouze Mac OS X: Zvolíte-li text v textovém rámečku a zvětšíte velikost textu na 128 pt a větší, nedojde již více ke změně barvy textu.
 • pouze Mac OS X: Při vkládání znaků s diakritikou v písmech Arial, Geneva nebo Courier se nyní zobrazí diakritika správně a bez oříznutých vršků.
 • pouze Mac OS X: Vložíte-li text s akcentovanými znaky v postscriptovém písmu a následně jej zvětšíte na 80 pt a více, nedojde již více k posunu z účaří (baseline).
 • pouze Mac OS X: Aplikace QuarkXPress již není neočekávaně ukončena, je-li použito písmo jehož název v rodině písem je delší než 127 znaků.
 • Odstranění části zřetězeného textu v předloze stránky nebo volba "Žádný" (None) v kontextové nabídce (Položka Nabídka - Item menu) již více nepoškodí dokument.

Nabídky a dialogová okna

 • Nyní je možné změnit jméno EPS v dialogovém okně "Uložit stránku jako EPS" (Save Page as EPS).
 • V aplikaci QuarkXPress je nyní dostupná záložka OPI . V předchozích verzích se tato záložka nezobrazila v případě, že byly v ovládacím panelu jazykové vlastnosti nastaveny na "English (United Kingdom)" v prostředí Windows nebo "UK" v prostředí Mac OS.
 • Po změně jazyka aplikace (program language), se již nadále nebude společně s otevřením palety "Vrstvy" (Layers) otevírat také nápověda aplikace QuarkXPress.


^ Zpět

Tisk a výstup

 • pouze Windows: V předchozích verzích se přímé barvy (spot colors) nezobrazily v paletě barev (Color palette) jestliže jste do obrázkového rámečku importovali PDF soubor s přímými barvami založenými na starých knihovnách Pantone a poté takovou stránku uložili do EPS. Tato chyba byla odstraněna.
 • pouze Windows 2000: Písma typu TrueType již nejsou nahrazována písmem Courier, při tisku na síťovou tiskárnu s použitím tiskových služeb Windows 2000 (Windows 2000 print services).
 • pouze Mac OS X: Dialogové okno "Print Status" zobrazuje nyní správně název tiskové úlohy ve frontě. V předchozích verzích zobrazovalo dialogové okno "Print Status" během tisku prostřednictvím služby AppleTalk, vytváření PostScriptu, či zavádění místo správného jména pouze "Neznámý" (Unknown). Tento problém byl odstraněn.
 • Jestliže jste v předchozích verzích vytvořili PDF soubor s použitím OpenType písem postscriptového outlinu bez zatržení volby "Vložit všechna písma" (Embed all fonts; Job Options tab > Font Options area), poté takto vytvořený PDF soubor importovali do aplikace QuarkXPress a vytiskli na postscriptové tiskárně, byla písma nahrazena písmem Courier i v případě, že byla potřebná písma v systému k dispozici. Tento problém byl odstraněn.
 • V předchozích verzích nebyly tiskové úlohy zpracovány ve správném pořadí, jestliže byly v "Předvolbách -> Ovládání" vloženy nestandardní hodnoty "Oddělovačů rozsahu stránek" (Sequential nebo Nonsequential fields; Preferences > Interactive). Tento problém byl odstraněn.
 • V předchozích verzích aplikace QuarkXPress se tiskla hláška "type check alert" na místo aktuální tiskové úlohy při tisku Monotone, Duotone, nebo Multitone EPS obrázků na postscriptovou tiskárnu. Tento problém byl odstraněn.


Spouštění aplikace

 • pouze Mac OS X: QuarkXPress se nyní korektně spustí zvolíte-li jako první jazyk "French Canada" a "Canadian-CSA" rozložení klávesnice.
 • pouze Mac OS X: Aplikace QuarkXPress již není neočekávaně ukončena při startu, je-li na Vašem počítači instalováno poškozené písmo.
 • pouze Mac OS X: Aplikace QuarkXPress již není neočekávaně ukončena, je-li na Vašem počítači nainstalováno velké množství písem.
 • pouze Windows: Použití "Window Blinds" nadále nevede k neočekávanému ukončení aplikace QuarkXPress.
 • Nyní je možné instalovat U.S. English verzi aplikace QuarkXPress kromě na anglický (Spojené Státy) také na francouzský (Kanada), portugalský (Brazílie) a španělský systém.


^ Zpět

Knihy a seznamy
pouze Windows 2000: Aplikace QuarkXPress již není neočekávaně ukončena, jestliže klepnete na tlačítko "Tisk kapitol" v paletě "Kniha" (Print Chapters, Book palette) jsou-li vybrány některé kapitoly.

Hyperlinky
Hyperlinky (odkazy) nyní pracují správně, přepnete-li tiskovou sestavu na webovou. V předchozích verzích byla cesta odkazu nastavena jako absolutní, nyní aplikace QuarkXPress správně zachová lokální cestu k odkazu.

Skriptování

 • V předchozích verzích došlo k neočekávanému ukončení aplikace, jestliže byl spuštěn skript obsahující příkaz pro tisk předlohy. Tento problém si již více nevyskytuje.
 • V předchozích verzích tiskla aplikace QuarkXPress druhou mocninu počtu kopií požadovaných příkazem AppleScriptu. Tento problém byl odstraněn.

RTF filtr
pouze Mac OS 10.2.6: Byl-li v předchozích verzích aplikace QuarkXPress importován RTF soubor s použitím příkazu "Import textu" (Get Text) v novém tiskovém projektu, nezobrazily se v paletě barev (Color palette) správné názvy použitých barev. Tento problém je již odstraněn.


^ Zpět

aktualizováno 30.3.2004..