Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Produkce, správa dokumentu
a kontrola práce

Doplňky pro QuarkXPress
platforma Windows

Slugger/Tracker
Tento doplněk umožňuje účině sledovat a upravovat nejrůznější produkční informace o dokumentu.

Slugger se skládá se ze dvou částí. První - "Slugger", který je třeba zakoupit a nainstalovat na každou pracovní stanici a "Slugger Customizer", který je třeba v jedné kopii pro celou síť.
Tracker pak zvládá automatickou správu informací o všech quarkovských dokumentech v síti.
Slugger/Tracker

FlightCheck Classic/ FlightCheckCollect
Jedná se o samostatnou aplikaci, existující ve verzích pro Macintosh a Windows, určenou především k lokálnímu nasazení (resp. využití v rámci jednoho počítače a z něho dostupných síťových médií).

FlightCheck dokáže pracovat prakticky s jakýmkoli formátem, používaným v dnešním pre-pressu: PostScriptem, PDF a nejrůznějšími grafickými formáty, zejména však s nativními formáty pre-pressových aplikací (XPress, PageMaker, Illustrator, Photoshop, ...) a dokonce i formátem Microsoft Word. Jak lze poznat z kontrolních možností FlightChecku, problémy mohou být dnes s jakýmkoli formátem, a to často ani ne tak kvůli jeho nedokonalosti, jako spíše neznalosti či nedbalosti obsluhy, vytvářející daný podklad. Za výbornou vlastnost FlightChecku pak lze považovat to, že se všemi uvedenými formáty dokáže pracovat i bez přítomnosti odpovídající "mateřské" aplikace, ta je nicméně zapotřebí k úpravám problematických dokumentů.

Kontrolu jednoho nebo více souborů lze ve FlightChecku nejjednodušším způsobem spustit pomocí funkce Drag&Drop: uživatel přesune ikony požadovaných dokumentů do okna programu. FlightCheck poté provede zpracování takto zvolených souborů, které končí přehledným grafickým zobrazením hlášení o nalezených chybách. Funkce "Problems Layout" navíc umožňuje zobrazit náhledy jednotlivých stránek dokumentu s indikací umístění problémových prvků. U každé chyby je možno prostudovat její stručný i podrobný popis, tlačítko TrueFile Solutions pak nabídne poměrně obsáhlý návod k tomu, jak daný problém vyřešit. Dále je možno přímo z Flightchecku otevřít kontrolovaný dokument v přiřazené aplikaci a pak provést nezbytné úpravy.

FlightCheck dokáže kontrolovat přes 150 nejrůznějších typů problémů. Dokáže kontrolovat shodu verze daného dokumentu a určené aplikace: to samozřejmě značně eliminuje chyby vzniklé nekompatibilitami jednotlivých verzí. V případě QuarkXPressu dokáže také sestavit seznam extenzí, použitých pro tvorbu daného dokumentu. K dispozici jsou rovněž indikace jazyka dokumentu (pro eliminaci nesprávního dělení apod.), výpis charakteristik dělení a zarovnání a u XPressu i přehled nastavení typografických parametrů.

FlightCheck kontroluje přítomnost (v dokumentu a případně i vložených EPSF souborech) použitých fontů v systému, užití určitého typu fontu (Multiple Master, TrueType, non-Adobe aj.), nekorektní užití písmového stylu (chybějící font např. pro tučný řez apod.), nestandardní kódování a mnoho dalšího.

FlightCheck dokáže upozornit na prakticky jakýkoli problém spojený s linkovanými obrázky. Vedle toho umí upozornit na použití obrázku v určitém formátu či barevném módu. Odhaluje problémy spojené s užitím obrazových rámečků (zarovnání či rotace obrázku, bitmapové rámečky aj.) či tenkých čar, rozlišením, ořezovými cestami, OPI, trappingem, ...

Dále jsou kontrolována nastavení tiskového ovladače. - například rozlišení, tiskoví médium, screening, mód tisku (černobílý, v odstínech šedi, barevně atd.), typ výstupního souboru (binary, ASCII), separace, přesahy, dlaždicový tisk, tiskové značky aj.

Způsob provádění kontroly je libovolně konfigurovatelný prostřednictvím definování tzv. Ground Controls, což jsou uživatelem stanovené pravidla pro to, co v dokumentu kontrolovat (resp. označit za nežádoucí) a co ne. Sady těchto pravidel lze ukládat do souborů: uvedeným způsobem je tedy možno vytvářet různé kontrolní konfigurace, určené pro daný typ dokumentů, výstupního zařízení či pracoviště. Činnost programu lze pak ještě na Macovi dále automatizovat využitím AppleScriptu.

Kontrolou nasazení FlightChecku nekončí. Uživatel může dále využít funkci Collect for Output, která přibalí (do složky nebo komprimovaného souboru - možné je i "rozsekání", například pro přenos na disketách či CD-ROM) k dokumentu všechny požadované komponenty (fonty, extenze, preference, apod.) potřebné k jeho úspěšnému vytištění na jiném počítači, a sestaví tak kompletní balík, určený k přenosu do jiného prostředí. Uživatelé macovské verze mohou rovněž využít formulářů, připojujících k dokumentu informace popisující zakázku. (Grafika on-line)

FlightCheck
MarkzScout
Jedná se o samostatnou aplikaci, značně nenáročnou na instalaci i systémové zdroje, která umožňuje automatizované kontrolování a další zpracování pre-pressových souborů prostřednictvím pravidel a předem definovaných produkčních cest. Podle Markzware pak máme co do činění s "asistentem pro pre-pressové workflow".

Po spuštění programu se uživateli nabízí tzv. layout, ve kterém vytváří pomocí jednoduchých grafických prostředků workflow cesty. Ty lze nejlépe přirovnat k vývojovým diagramům, které jistě nejeden z nás zná díky hodinám informatiky na střední či vysoké škole. Využívá se zde tzv. actionpoints (určující způsob zpracování - akci), checkpoints (rozhodovací uzly) a hot folders (horké složky), které se propojují podle požadovaného způsobu zpracování. Pro rozhodování je přitom k dispozici více jak 300 různých pravidel, obdobných těm, které nabízí FlightCheck pro kontrolu fontů, barev, obrázků aj. Další pravidla lze vytvářet pomocí jednoduchého skriptovacího jazyka. K dispozici je řada předdefinovaných layoutů, které si uživatel může dále přizpůsobit ke svým účelům.

Poté co uživatel určí způsob zpracování, stačí do vytvořeného layoutu přetáhnout soubory (podporovány jsou obdobné formáty jako v případě FlightChecku) či složku, program pak sám zajistí všechny akce. K provádění operací je zde využít vlastní skriptovací jazyk MarkzOne, řídící stejnojmennou engine, jejíž pomocí je možno využívat funkce prakticky všech rozšířených pre-pressových aplikací (požadovaná aplikace musí být pochopitelně přítomná v systému), možné je také například využití akcí Photoshopu a samozřejmě i schopností FlightChecku. Součástí engine je dále objektově orientovaná databáze, do které se ukládají informace o zpracovaných dokumentech a úlohách.

Uvedená koncepce nabízí uživatelům z oblasti publikačního průmyslu prakticky neomezené možnosti aplikací. Mohou to být jednoduché úlohy typu zjišťování typů souborů a jejich roztřídění do složek až po komplexní operace, zajišťující přípravu souborů pro osvit (převod RGB-CMYK, kontrola fontů, kompletování podkladů, přesun do horké složky RIPu apod.). Workflow řešení může být navrženo tak, že uživatel jen přetáhne dokumenty do zvoleného layoutu a dál se o nic nestará. Sestavení layoutu je velmi snadné a intuitivní, a tak jej mohou dobře zvládnout i osoby bez programátorských schopností. (Grafika on-line)

MarkzScout
zpět na Doplňky