Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Nástroje a vylepšení funkcí

Doplňky pro QuarkXPress
platforma Mac OS

XPert Tools Volume 1
Sada doplňků určených pro QuarkXPress 3.3x; 4.0.3 či vyšší, které rozšiřují možnosti aplikace QuarkXPress a jsou jednoduše ovladatelné pomocí přehledných palet.

Balík nástrojů sestává z:

XPert Loader
vám umožní vytvářet sety doplňků, které se mají natáhnout při spuštění aplikace QuarkXPress.
XPert Scale vám umožní snadno a rychle zvětšovat skupiny objektů, linky, textové a obrázkové rámečky i s jejich obsahem podobným způsobem, který používají kreslící programy.
XPert Print umožňuje označit část ze stránek dokumentu a tyto vytisknout či převést do EPS.
XPert Paste nabízí možnost vložit kopírovaný objekt na novou stránku na stejné souřadnice, jaké měl na původní stránce.
XPert Layers nabízí způsob, jak snadno pracovat s objekty QuarkXPressu (ukázat, skrýt, vybrat, umístit...), jejich spojováním do jednotlivých vrstev.
XPert Menus přidá čtyři ikony na spodní okraj okna každého dokumentu. Pomocí nich pak můžete snadno měnit měřítka pohledu na stránku, přecházet mezi jednotlivými stránkami a otevřenými dokumenty.
XPert Launch umožní uživateli přizpůsobit si nabídku pro otevírání dokumentů a spouštět další extenze.
XPert ImageInfo rychle zpřístupní informace o každém obrázku použitém v dokumentu.
XPert Open zrychlí otevírání dokumentů, protože umožňuje definovat s jakými preferencemi (dokumentu/aplikace) se mají obecně otevírat.
XPert Ungroup umožňuje rozdělit všechny objekty obsažené v seskupení QuarkXPressu.
XPert View umožní zobrazit a podržet dokumenty QuarkXPressu v požadovaných zvětšeních a pozicích.
XPert Color vyhledá a zamění barvy použité v dokumentu, stejně tak jako převést přímé barvy (v QuarkXPressu 3.x)
XPert Tools Volume 1
XPert Tools Volume 2
Doplněk určený pro QuarkXPress 3.3x; 4.0.3 či vyšší. Sada doplňků, které rozšiřují možnosti aplikace QuarkXPress, a které jsou jednoduše ovladatelné pomocí přehledných palet.

Sada sestává z:

XPert Loader
vám umožní vytvářet sety doplňků, které se mají natáhnout při spuštění aplikace QuarkXPress.
XPert CharacterStyles umožní vytvářet písmové tabulky stylů, které pak prudce zrychlí únavné formátování textu.
XPert TextStyler označí text kdekoli v dokumentu (i v nezřetězených rámečcích) a velmi jednoduše aplikuje textové a odstavcové styly.
XPert Pilot tato paletka s měnitelnou velikostí zjednoduší pohyb editovaným dokumentem. Vytvoří náhledy jednotlivých stránek. Pohybovat dokumentem se pak můžete jednoduše pouhým kliknutím na příslušné místo v náhledu.
XPert TextLink umožňuje řetězit text a rušit řetězení způsobem tak jednoduchým, že jste si to tak jednoduché snad ani nedokázali představit.
XPert PageSets vytvoří uživatelská nastavení stránek, která si zapamatují parametry okrajů, sloupců a mnoho dalších.
XPert CommandPad umožní ovládat celý QuarkXPress prostřednictvím názorných ikon, doplní prostředí aplikace o palety plné barevných tlačítek, které mohou plně nahradit klasické příkazy dostupné přes menu aplikace.
XPert Rulers doplní aplikaci o měřítka určená přímo pro jednotlivé objekty.
XPert Scripter pro snazší a komfortnější práci se skripty.
XPert BoxTools umožňuje přizpůsobit velikost obrázku rámečku a naopak, měnit textový rámeček na obrázkový a opačně, zarovnávat objekty vertikálně a horizontálně na stránku, individuálně nastavit vzdálenost textu od okraje rámečku.
XPert JobLog vytvoří historii dokumentu, ukládá informace o počítači a datum, kdy byl dokument otevřen, uložen, tištěn, převáděn či zavírán.
XPert ItemMarks je nástroj pro snadnou uživatelskou práci s pasovacími a registračními značkami.
XPert TextScale/Shift tento doplněk přidá do prostředí QuarkXPressu malou plovoucí paletu, která zobrazuje parametry horizontální i vertikální změny měřítka u vybraných objektů či objektů na pozici kurzoru a umožňuje tyto parametry dynamicky měnit.
XPert Preferences umožňuje přizpůsobovat chování a vzhled aplikace QuarkXPress.
XPert Greeking místo neaktivních obrázků zobrazí šedý obdélník, protože se obrázek nemusí vykreslit, sníží se objem zpracovávaných dat a zrychlí se práci vašeho QuarkXPressu.
XPert Tools Volume 2
QX-Tools
Sada doplňků pro QuarkXPress 4.03 a vyšší, z nichž většina slouží pro práci s grafikou.

Sada sestává z následujících pomůcek:

QX-Vector Edit, umožňuje do quarkovských dokumentů importovat objekty v PostScriptu, EPS a PDF formátu, a ty zde dále upravovat.
QX-Layers obohatí QuarkXPress o možnost práce s vrstvami.
QX-Scaler rozšíří možnosti změn velikosti objektů.
QX-FindChange vylepší vyhledávání/nahrazování.
QX-ItemStyles zvýší počet definovatelných položek stylů objektů.
QX-Viewer zpřehlední navigaci v dokumentech přes náhledovou paletu.
QX-Palettes umožní spojování nástrojových paletek.
QX-FineTune nabízí nové vlastnosti při finální úpravy vzhledu objektů.
QX-Tools
XPertScale
Doplněk pro QuarkXPress 3.3x i 4.x umožňuje interaktivně a precizně zvětšovat jednotlivé objekty i jejich skupiny. S jeho pomocí můžete jednoduše měnit měřítka skupin objektů, čar, textu, obrázků způsobem známým z kreslících programů, přesně zvětšovat zadáním míry, či procentní změny. Doplněk rozšíří standardní nabídku palet aplikace. Pro flexotisk, kdy podklady pro tisk mají jiné proporce nabízí volbu ?Flexographis scale options?.
XPertScale
XPert Align
Doplněk, který vám nabídne jednoduché a rychlé zarovnávání objektů v quarkovském dokumentu.

Možnosti zarovnání:

- zarovnání objektů - doleva, vpravo, horizontální i vertikální centrování, vrch i spodek
- rozmístění objektů (s i bez použití rozestupů) - vertikálně nebo horizontálně na vrch, střed i spodek
- rozmístění rozestupů (s i bez použití rozestupů) - horizontální a vertikální
- zarovnání na stránku (s i bez použití rozestupů) - levý okraj, vertikální osa, vpravo, na vrch, horizontální osa, spodek
XPert Align
FingerType
Doplněk, který zjednoduší a zkvalitní Vaši práci s textem. Zcela nový přístup, který Vám snadno umožní editovat prakticky všechny možné atributy textu (znakové i odstavcové) klikáním, držením a tažením myší. Například úprava kerningu spočívá s FingerTypem sestává z pouhého kliknutí na příslušný znak a jeho posunutí myší do správné pozice, v ostatních případech je to obdobné. Všechny změny provedené tímto doplňkem mohou být snadno vráceny do původního stavu pomocí nástroje "Guma - Eraser".

Finger type zvládá:

  Tracking and Kerning
  Sizing and Scaling
  Leading
  Paragraph Indents
  Paragraph Spacing
  Dropcaps
  Paragraph Rules
  Text Inset
  Paragraph Formats
  Undo

FingerType
Cloner
Najde uplatnění všude tam, kde je třeba kopírovat objekty, kupříkladu mezi jednotlivými stranami při dodržení stejné pozice. Svoje využití nachází při kopírování objektu i stran s dodržením souřadnicového umístění, jako náhrada šablon, nebo při separaci stran obsáhlého quarkového dokumentu do samostatných souborů. Klonováním můžete kopírovat jak samostatné objekty, tak i celé stránky. Po vybrání zdroje následuje zvolení cíle. Tím může být buď stejný dokument nebo již otevřený ci úplně nový. Je také možné vložit zvolené strany do dokumentu uloženého na disku nebo je uložit do samostatných dokumentů na disk. Pokud vkládáte objekty do zatím neexistujících stran, Cloner vám je sám vytvoří (pozor ale na objekty v předloze). (Font)
Cloner
NaviZoom
Extenze rozširující schopnosti zobrazení dokumentu. Pomocí nové naviganí paletky můžete editovat velikost zobrazení. Ve speciálním náhledovém módu pak lze zobrazit celou čistou stránku s černým pozadím. Pomocí kurzorových kláves se dá vícestránkovým dokumentem listovat a vytvoř it tak v podstatě slide show. U prázdných obrázkových rámečků se však bohužel zobrazuje přeškrtnutí, i přestože je vypnuté. Škoda ješte, že v nabídce není možnost většího procentuálního zvětšování a zmenšování, než umožnuje Quark. (Font)
NaviZoom
ProGuides
Speciální extenze pro ovládání vodítek. S její pomocí se možnosti editace a tvorby pomocných vodítek značně zjednodušují. Můžete vytvořit jak horizontální, tak i vertikální vodítka, šikmá nejsou k dispozici. Samotná vodítka můžete aplikovat na jakoukoli stranu nebo i na celý dokument najednou, můžete editovat také jejich barevnost, uzamčení či odemčení. Vodítka lze umisťovat podle souřadnic zvoleného objektu nebo je dát na účaří
textu v textovém rámečku. K vytvořeným vodítkům můžete navíc nechat vytvořit ještě ořezové značky. Velkou výhodou je, že zde funguje i krok zpět. (Font)
ProGuides
ProScale
S pomocí této extenze lze najednou zvetšovat či zmenšovat skupiny objektu. Po nainstalování extenze se objeví nové funkční tlačítko. Oproti klasickému zvetšování v Quarku lze zadávat výsledné parametry v procentuálních hodnotách nebo rovnou jako výslednou velikost. Toto zvětšování i zmenšování lze aplikovat proporcionálně i neproporcionálne také na samotný Quarkový dokument. K dispozici je dále možnost volby počátku objektu (levý horní roh, pravý spodní roh, ... ) či přizpusobení velikosti formátu dokumentu (Fit to page). Další možností je přizpůsobit text rámečku nebo naopak. Dojde tak automaticky k deformaci textu ? procentuálnímu rozšíření nebo zúžení. (Font)
ProScale
SpecTackler
Extenze pro přesné rozpoznávání parametrů písma a to tak, že vedle nich vytvoří okno s přesným popisem všech nastavení (druh, velikost, proklad aj.). (Font)
SpecTackler
zpět na Doplňky