Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Nástroje a vylepšení funkcí

Doplňky pro QuarkXPress
platforma Windows

XPert Tools
Sada doplňků určených pro QuarkXPress 4.0.3 či vyšší, které rozšiřují možnosti aplikace QuarkXPress a jsou jednoduše ovladatelné pomocí přehledných palet.

Balík nástrojů sestává z:

XPert Scale
umožňuje interaktivně a precizně zvětšovat jednotlivé objekty i jejich skupiny.
XPert Paste umožňuje vložit objek na jinou stránku na stejné souřadnice.
XPert Pilot usnadňuje navigaci dokumentem.
XPert TextScale/Shift přidá malou plovoucí paletu, s jejíž pomocí budete schopni ovládat vertikální a horizontální zvětšování textu atd.
XPert PageSets umožní příjemné uživatelské nastavení parametrů jednotlivých stránek.
XPert ItemMarks pro práci s pasovacími a ořezovými značkami.
XPert BoxTools pro nadstandardní možnosti práce s textovým rámečkem
XPert Color umožňuje velmi jednoduše vyhledat a nahradit barvu objektu v quarkovském dokumentu.
XPert Tools
QX-Tools
Sada doplňků pro QuarkXPress 4.03 a vyšší, z nichž většina slouží pro práci s grafikou.

Sada sestává z následujících pomůcek:

QX-Vector Edit, umožňuje do quarkovských dokumentů importovat objekty v PostScriptu, EPS a PDF formátu, a ty zde dále upravovat.
QX-Layers obohatí QuarkXPress o možnost práce s vrstvami.
QX-Scaler rozšíří možnosti změn velikosti objektů.
QX-FindChange vylepší vyhledávání/nahrazování.
QX-ItemStyles zvýší počet definovatelných položek stylů objektů.
QX-Viewer zpřehlední navigaci v dokumentech přes náhledovou paletu.
QX-Palettes umožní spojování nástrojových paletek.
QX-FineTune nabízí nové vlastnosti při finální úpravy vzhledu objektů.
QX-Tools
XPertScale
Doplněk pro QuarkXPress 3.3x i 4.x umožňuje interaktivně a precizně zvětšovat jednotlivé objekty i jejich skupiny. S jeho pomocí můžete jednoduše měnit měřítka skupin objektů, čar, textu, obrázků způsobem známým z kreslících programů, přesně zvětšovat zadáním míry, či procentní změny. Doplněk rozšíří standardní nabídku palet aplikace. Pro flexotisk, kdy podklady pro tisk mají jiné proporce nabízí volbu ?Flexographis scale options?.
XPertScale
XPert Align
Doplněk, který vám nabídne jednoduché a rychlé zarovnávání objektů v quarkovském dokumentu.

Možnosti zarovnání:

- zarovnání objektů - doleva, vpravo, horizontální i vertikální centrování, vrch i spodek
- rozmístění objektů (s i bez použití rozestupů) - vertikálně nebo horizontálně na vrch, střed i spodek
- rozmístění rozestupů (s i bez použití rozestupů) - horizontální a vertikální
- zarovnání na stránku (s i bez použití rozestupů) - levý okraj, vertikální osa, vpravo, na vrch, horizontální osa, spodek
XPert Align
ProScale
S pomocí této extenze lze najednou zvetšovat či zmenšovat skupiny objektu. Po nainstalování extenze se objeví nové funkční tlačítko. Oproti klasickému zvetšování v Quarku lze zadávat výsledné parametry v procentuálních hodnotách nebo rovnou jako výslednou velikost. Toto zvětšování i zmenšování lze aplikovat proporcionálně i neproporcionálne také na samotný Quarkový dokument. K dispozici je dále možnost volby počátku objektu (levý horní roh, pravý spodní roh, ... ) či přizpusobení velikosti formátu dokumentu (Fit to page). Další možností je přizpůsobit text rámečku nebo naopak. Dojde tak automaticky k deformaci textu ? procentuálnímu rozšíření nebo zúžení. (Font)
ProScale
Cloner
Najde uplatnění všude tam, kde je třeba kopírovat objekty, kupříkladu mezi jednotlivými stranami při dodržení stejné pozice. Svoje využití nachází při kopírování objektu i stran s dodržením souřadnicového umístění, jako náhrada šablon, nebo při separaci stran obsáhlého quarkového dokumentu do samostatných souborů. Klonováním můžete kopírovat jak samostatné objekty, tak i celé stránky. Po vybrání zdroje následuje zvolení cíle. Tím může být buď stejný dokument nebo již otevřený ci úplně nový. Je také možné vložit zvolené strany do dokumentu uloženého na disku nebo je uložit do samostatných dokumentů na disk. Pokud vkládáte objekty do zatím neexistujících stran, Cloner vám je sám vytvoří (pozor ale na objekty v předloze). (Font)
Cloner
zpět na Doplňky