Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Měkké stíny

Doplňky pro QuarkXPress
platforma Mac OS

Shadow Caster
Doplněk pro QuarkXPress 3.32 a 4.x (Mac, PC pouze pro 4.03 a vyšší). Je určen k vytváření měkkých stínů přímo v prostředí aplikace QuarkXPress. Stíny jsou uloženy ve vysokém rozlišení (nastavitelné) v grafickém formátu TIFF. ShadowCaster umí vyprodukovat tři různé typy stínů: Silhouette, Outline a Ghosted. U stínů je možné nastavit intenzitu. Volba stylu se provádí jednoduše v samorozbalovacím menu přímo na paletě doplňku, snadné definování barvy stínu, Dále doplněk umožňuje nastavit různé typy prolnutí (Darken: porovná překrývající se body a vybere tmavší, Multiply: multiplikuje hodnoty obou bodů, Lighten: vybere světlejší z obou bodů, Screen: multiplikuje inverzní hodnotu bodů s důrazem na světlejší (bělení), Normal: nahradí hodnotu všech překrytých bodů stínem, Add: spojí hodnoty obou bodů tak, aby vznikl tmavší, ale nikdy 100%, Substract: odečte oba body tak, aby vznikl bod světlejší nikdy však 0%, Replace: porovná překrývající se body a nahradí je stínovou barvou a stínem). Doplněk umožňuje ukládat nastavení, ty jsou pak přístupná též ze samorozbalovacího menu na paletě. Pomocí funkce Revert je možné stín objektu opět odstranit.
Shadow Caster
I Shadow
Doplněk pro QuarkXPress 3.32 a 4.x (pouze Mac) určený k vytváření měkkých stínů jak u textů, tak u obrázků, či obrázkových rámečků přímo v QuarkXPressu.
Měkké stíny jsou vytvořené v grafickém formátu TIFF, u kterého je možné snadno uživatelsky nastavit dpi v rozmezí 32 až 400 dpi. Stíny mohou bez rušivých efektů přetékat a zasahovat do podkladových TIFF obrázku (CMYK i RGB) použitých v dokumentu.
I Shadow
zpět na Doplňky