Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Vrstvy

Doplňky pro QuarkXPress
platforma Mac OS

XPert Layers
Doplněk pro QuarkXPress 3.3x a 4.x, který umožňuje organizovat prvky dokumentu do jednotlivých vrstev a s nimi pak dále pracovat. Objekty sdružené do vrstvy je možné skrývat a zobrazovat, mazat, uzamknout. Doplněk je vhodný především tam, kde má vzniknout více verzí téhož.
XPert Layers
Layer It!
Doplněk pro QuarkXPress 3.3x a 4.x, který pomůže zorganizovat objekty ve vašem dokumentu do skupin - vrstev, které pak umí podle potřeby skrýt či zobrazit, měnit pořadí vrstev. Indikátor u objektu informuje o čísle vrstvy, do které náleží a celkovém množství vrstev na stránce.
Layer It!
XPert Tools Volume 1
Sada doplňků určených pro QuarkXPress 3.3x; 4.0.3 či vyšší, které rozšiřují možnosti aplikace QuarkXPress, jsou jednoduše ovladatelné pomocí přehledných palet.

Balík sestává z:

XPert Layers
nabízí způsob, jak snadno pracovat s objekty QuarkXPressu (ukázat, skrýt, vybrat, umístit...), jejich spojováním do jednotlivých vrstev.
XPert Loader vám umožní vytvářet sety doplňků, které se mají natáhnout při spuštění aplikace
QuarkXPress.
XPert Scale vám umožní snadno a rychle zvětšovat skupiny objektů, linky, textové a obrázkové rámečky i s jejich obsahem podobným způsobem, který používají kreslící programy.
XPert Print umožňuje označit část ze stránek dokumentu a tyto vytisknout či převést do EPS.
XPert Paste nabízí možnost vložit kopírovaný objekt na novou stránku na stejné souřadnice, jaké měl na původní stránce.
XPert Menus přidá čtyři ikony na spodní okraj okna každého dokumentu. Pomocí nich pak můžete snadno měnit měřítka pohledu na stránku, přecházet mezi jednotlivými stránkami a otevřenými dokumenty.
XPert Launch umožní uživateli přizpůsobit si nabídku pro otevírání dokumentů a spouštět další extenze.
XPert ImageInfo rychle zpřístupní informace o každém obrázku použitém v dokumentu.
XPert Open zrychlí otevírání dokumentů, protože umožňuje definovat s jakými preferencemi (dokumentu/aplikace) se mají obecně otevírat.
XPert Ungroup umožňuje rozdělit všechny objekty obsažené v seskupení QuarkXPressu.
XPert View umožní zobrazit a podržet dokumenty QuarkXPressu v požadovaných zvětšeních
a pozicích.
XPert Color vyhledá a zamění barvy použité v dokumentu, stejně tak jako převést přímé barvy (v QuarkXPressu 3.x)

XPert Tools Volume 1
QX-Tools
Sada doplňků pro QuarkXPress 4.03 a vyšší, z nichž většina slouží pro práci s grafikou.

QX-Tools sestávají z následujících pomůcek:

QX-Layers
obohatí QuarkXPress o možnost práce s vrstvami.
QX-Vector Edit, umožňuje do quarkovských dokumentů importovat objekty v PostScriptu, EPS a PDF formátu, a ty zde dále upravovat.
QX-Scaler rozšíří možnosti změn velikosti objektů.
QX-FindChange vylepší vyhledávání/nahrazování.
QX-ItemStyles zvýší počet definovatelných položek stylů objektů.
QX-Viewer zpřehlední navigaci v dokumentech přes náhledovou paletu.
QX-Palettes umožní spojování nástrojových paletek.
QX-FineTune nabízí nové vlastnosti při finální úpravy vzhledu objektů.
QX-Tools
zpět na Doplňky