Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Vrstvy

Doplňky pro QuarkXPress
platforma Windows

QX-Tools
Sada doplňků pro QuarkXPress 4.03 a vyšší, z nichž většina slouží pro práci s grafikou.

QX-Tools sestávají z následujících pomůcek:

QX-Layers
obohatí QuarkXPress o možnost práce s vrstvami.
QX-Vector Edit, umožňuje do quarkovských dokumentů importovat objekty v PostScriptu, EPS a PDF formátu, a ty zde dále upravovat.
QX-Scaler rozšíří možnosti změn velikosti objektů.
QX-FindChange vylepší vyhledávání/nahrazování.
QX-ItemStyles zvýší počet definovatelných položek stylů objektů.
QX-Viewer zpřehlední navigaci v dokumentech přes náhledovou paletu.
QX-Palettes umožní spojování nástrojových paletek.
QX-FineTune nabízí nové vlastnosti při finální úpravy vzhledu objektů.
QX-Tools
zpět na Doplňky