Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
starší verze QuarkXPress (Passport) 5 QuarkXPress Passport 6 podpora euro.quark.com

Základní vlastnosti

Obsluha
Charakteristickým znakem programu QuarkXPress je jeho intuitivní obsluha. Jistě slýcháte frázi "jednoduchá obsluha", snad až příliš často. V případě programu QuarkXPress jsou však tato slova na místě. Firma Quark jako první použila ovládací prvky, které odpovídají způsobu práce grafiků a typografů ? dávají nejlepší výsledky s minimálním úsilím.

Palety
Nejčastěji používané funkce ? nástroje, barvy, styly odstavců atd. ? jsou snadno použitelné prostřednictvím sedmi pohyblivých palet.


Automatické zálohování a ukládání
Aby při výpadku proudu nedošlo ke ztrátě práce, jsou změny v dokumentu automaticky ukládány do pracovního souboru. Automatické zálohování ukládá na zvolené místo postupně vznikající verze dokumentů jako zálohy až do stanoveného maximálního počtu.


Zrychlený posun
Je-li zapnut Zrychlený posun, QuarkXPress zobrazuje šedě obrázky a barevné přechody, takže je možné dokument rychle posunovat bez čekání na překreslení objektů.


Klávesové zkratky
Funkční klávesy a klávesové zkratky urychlují volbu více než sta příkazů a funkcí.


Slučitelnost
Je možno bez problémů vyměňovat mezi sebou dokumenty vytvořené programem QuarkXPress pro Windows, pro Macintosh a PowerMacintosh včetně kódování znaků.


Zlom

V programu QuarkXPress lze zpracovat jakoukoli publikaci. Knihy, časopisy, brožury nebo jednoduchý dopis, to všechno je na dosah ruky. Přesné umísťování textu a obrázků, bezkonkurenční seskupování objektů a praktické publikační nástroje udělaly z uživatelů programu QuarkXPress jedny z nejvěrnějších uživatelů programového vybavení na světě.


Snadné umísťování
Objekt vytvořený v programu QuarkXPress lze otočit, duplikovat, seskupit s jiným objektem, obarvit, zarovnat s jinými objekty, přetáhnout do jiného otevřeného dokumentu nebo do knihovny, rozšířit přes několik stránek, smazat nebo odložit na pracovní plochu.


Seskupení objektů
QuarkXPress má jednu z nejlepších funkcí pro seskupení. Stačí zvolit několik objektů a seskupit je jedním příkazem. Se seskupenými objekty lze pracovat jako s jediným objektem, nebo lze zvolit jednotlivý objekt ze skupiny a změnit jej; bez zrušení seskupení nebo změny umístění.


Zamykání objektů
Je-li na stránce objekt, který nechceme při práci omylem posunout, lze jej zamknout. Klepneme-li něj myší, nepohne se, dokud jej neodemkneme.


Zobrazení stránek
Jednotlivé stránky nebo celé archy lze zobrazit ve velikosti od 10 % do 400 % po 0,1 %.


Tvorba dokumentu

QuarkXPress nemá jen nástroje potřebné k profesionálnímu designu. Funkce k tvorbě dokumentu umožňují rychle zlomit i ty nejkomplikovanější stránky. Pokud si to rozmyslíme nebo chceme-li experimentovat, můžeme objekty a stránky snadno změnit.


Řazení stránek
Paleta řazení stránek umožňuje snadno a rychle přidávat, mazat a přerovnávat stránky v dokumentech. Obsahuje-li dokument oddíly nebo archy různého vzhledu, můžeme vytvořit až 127 párů předloh stránek (stránky obsahující opakující se prvky jako čísla stránek, záhlaví, zápatí a opakující se grafické prvky). V paletě řazení stránek lze přesouvat stránky tažením ikon a lze provádět globální změny stránek.


Tvorba archů
QuarkXPress umožňuje rychle vytvořit nejen 2?, 3? nebo 4?stránkové archy. Lze také zvolit jednostranný nebo oboustranný formát.


Automatické "pokračování na ..."
Pokračuje-li text nebo článek na další stránce, lze rychle vytvořit poznámky "pokračování na ?" a "pokračování z ?". QuarkXPress automatizuje umístění těchto poznámek a změní čísla stránek, jestliže dojde ke změně polohy stránek v dokumentu.


Automatické vkládání stránek
Stránky lze vkládat na konce oddílů, řetězů nebo dokumentů, takže text přeteče na správnou stránku a zachová styl a formát.


Přetahování stránek
Chceme-li stránku přesunout nebo experimentovat se stránkováním, můžeme přetahovat stránky v dokumentu nebo mezi dokumenty.


Uložení stránky do EPS
QuarkXPress umožňuje stránky uložit barevně nebo černobíle a rychle změnit jejich velikost. Máme-li např. celostránkový inzerát, prostě jej uložíme do EPS a potom jej zmenšíme na 1/4 nebo 3/4 stránky, a nemusíme znovu vytvářet celou stránku.


Obrázky

Společnost Quark si je vědoma významu obrázků v komunikaci. Z tohoto důvodu jsou do programu QuarkXPress zabudovány velmi výkonné funkce pro zpracování obrázků, které umožňují vytvářet líbivé dokumenty s minimálním úsilím.


JPEG a PhotoCD doplňky
JPEG a PhotoCD obrazy lze importovat přímo do programu QuarkXPress a používat je jako obrázky ostatních formátů.


Náhledy obrázků před importem
Všechny následující údaje jsou snadno dostupné ještě před importem obrázku: název souboru, formát obrázku, velikost souboru, datum importu, rozměry, rozlišení a počet barev obrázku.


Potlačení tisku obrázku
Funkce umožňuje rychle vypnout tisk jednotlivých obrázků


Kontrast černobílých obrázků
Devět nástrojů slouží k úpravě kontrastu (světla, středy, stíny) černobílých TIFF a bitových obrázků


Tvary obrázkových rámečků
Obrázkové rámečky mohou mít pět standardních tvarů plus polygon. Libovolný tvar obrázkového rámečku lze kdykoli změnit v libovolný jiný tvar.


Barva

QuarkXPress se stal synonymem pro barvu. Quark poskytl jako první pokročilou typografii, dělení slov a zarovnávání, import obrázků a čtyřbarevné separace z jediného programu. Ale QuarkXPress se nezastavil u barevných separací. Doplnil funkce umožňující tvořivé a intuitivní použití barev v publikacích.


Paleta barev
Paleta barev umožňuje okamžitý přístup ke všem barvám v publikaci. Barvy jsou při použití vidět ? mění se klepnutím myši


Přetažení vzorku barvy
Přetažením vzorku barvy lze snadno obarvit rámy, pozadí textových a obrázkových rámečků a linky. Táhneme-li vzorek z palety barev přes rám, přes textový nebo obrázkový rámeček, nebo přes linku, barva objektu se změní podle vzorku


Přímé barvy z EPS obrázků
QuarkXPress automaticky přidá přímé barvy z importovaných EPS obrázků do seznamu barev dokumentu. Tyto barvy jsou k dispozici při tisku barevných výtažků dokumentu.


Doplněk Clony
Doplněk Clony umožňuje vytvářet barevné přechody různých tvarů v pozadí textových a obrázkových rámečků:

 • Lineární clonu

 • Kruhovou clonu

 • Obdélníkovou clonu

 • Plně kruhovou clonu

 • Diamant


 • Systémy barev programu QuarkXPress
  V programu QuarkXPress lze použít barvy z libovolného rozšířeného systému barev. Kromě HSB, RGB a CMYK obsahuje QuarkXPress barvy Pantone, Focoltone, Trumatch a Toyo.


  EfiColor? pro QuarkXPress
  EfiColor pro QuarkXPress zajišťuje, aby barvy zobrazené na obrazovce odpovídaly výstupu na barevné tiskárně a na ofsetovém tisku. Doplněk EfiColor umožňuje separovat RGB TIFF a bitové obrázky. Doplněk také obsahuje funkci pro hlídání gamutu, která upozorňuje na to, že výstupní zařízení není schopné správně zobrazit určité barvy použité v dokumentu.


  Typografie

  Typografie je víc než pouhé umístění písmen a slov na stránce. Je součástí designu. Dobrá typografie vyžaduje myšlenku, pozornost zaměřenou na detaily a přesnost. Typografické ovládací prvky programu QuarkXPress poskytují uživatelům možnosti kdysi dostupné pouze v drahých typografických firmách. Oceňujete-li vynikající typografii, jistě oceníte typografické možnosti programu QuarkXPress.


  Typografická přesnost
  QuarkXPress umožňuje vyrovnání (nastavení mezery mezi dvěma písmeny) nebo prostrkání (nastavení mezer mezi zvolenými písmeny a slovy) s přesností 0,000005 M-mezery. Proklad (mezeru mezi řádky) lze nastavit s přesností 0,001 bodu.


  Automatické iniciály
  Snadná a rychlá tvorba výrazných iniciál na začátcích odstavců. Výšku iniciály lze definovat od 2 do 16 řádek.


  Souběžná změna velikosti textu
  Velikost textu lze pouhým stiskem klávesy měnit souběžně se změnou velikosti rámečku, který text obsahuje. Tato funkce umožňuje určit velikost textu vizuálně, ne pouze číselně.


  Vodorovný a svislý poměr písmen
  Písmena lze vodorovně zúžit nebo rozšířit či svisle snížit nebo zvýšit od 25 % do 400 % jejich normální šířky nebo výšky.


  Typografické uvozovky
  Pouhým zaškrtnutím značky zapneme automatickou záměnu značek palce nebo stopy typografickými uvozovkami během psaní.


  Převrácení obsahu
  Text lze rychle převrátit, takže je zobrazen jako zrcadlový obraz původního textu. Po "převrácení" lze text normálně upravovat.


  Velikost a styl textu
  Velikost písma lze zvolit v rozsahu 2 až 720 bodů s přesností 0,001 bodu. Pro každé písmo lze zvolit jeden ze 13 řezů. Např. můžeme zadat text 18,234 bodovou tučnou kurzívou.


  Otočení textu
  Písmena, slova nebo odstavce lze otočit až o 360 stupňů s přesností 0,001 bodu. I po otočení lze text normálně upravovat a měnit.  Zpracování textu

  Umístit text do programu pro zlom stránky dříve znamenalo použít zvláštní textový editor, načíst text a potom jej zformátovat. QuarkXPress má výkonné funkce pro zpracování textu, které umožňují psát a upravovat i ty nejsložitější dokumenty přímo v programu QuarkXPress.


  Hledat/zaměnit
  Příkaz Hledat/zaměnit umožňuje hledat a zaměnit libovolný text nebo znak v libovolném písmu, stylu nebo velikosti.


  Styly odstavců
  Předem definovaný styl textu titulků, odstavců, popisků a podtitulků umožňuje jednoduše změnit vzhled dokumentu.


  Rozdělování a zarovnávání
  Program umožňuje vynutit zarovnání posledních řádek odstavců, zarovnat řádky obsahující jediné slovo a nastavit několik předvoleb dělení. Lze např. zvolit, že slova začínající velkým písmenem se nebudou dělit, a lze určit minimální délku slova, které se rozdělí. Je možné upravit dělení jednotlivých slov nebo odstavců, nebo lze zobrazit doporučené dělení jednotlivých slov.


  Přesouvání textu tažením
  Text lze upravit bez kopírování, vyjímání a vkládání. Prostě zvolíme text, který se má zkopírovat nebo přesunout, a přetáhneme jej na nové místo.


  Tisk

  Jelikož výstup není pouhým stiskem tlačítka Tisk, obsahuje QuarkXPress nejvýkonnější funkce tisku v jediné aplikaci.


  Sbalit
  Příkaz Sbalit zkopíruje dokument a obrázky s vysokým rozlišením na zvolené místo pro dodání na osvit. Tato funkce také vytvoří elektronickou zprávu obsahující údaje potřebné k osvitu dokumentu (použitá písma, barvy, styly odstavců, obrázky atd.).


  Soutisk
  Soutisk brání vzniku mezer mezi sousedícími barvami při tisku. Použitím důmyslných ovládacích prvků soutisku lze zadat jeden ze čtyř vztahů mezi barvou objektu a barvou jeho pozadí ? zúžení, rozšíření, vykrojení nebo přetisk. Soutisk barev lze provádět automaticky, na základě vztahu objekt-objekt nebo na základě vztahu barva-barva.


  Výtažky
  Jelikož se veškerá barevná práce musí separovat (pro každou výtažkovou a přímou barvu se musí osvítit film), umožňuje QuarkXPress vytisknout každý potřebný barevný plát pomocí několika prostých triků. Bez časových ztrát nebo plýtvání materiálem.


  Doplňky (XTensions?)

  V ranném stádiu vývoje programu QuarkXPress zjistila firma Quark, že program nikdy nesplní požadavky všech zákazníků, ať je jakkoliv rozsáhlý. Firma Quark tedy vyvinula QuarkXPress tak, aby splňoval obecné potřeby tiskového průmyslu, a zároveň umožňoval přizpůsobení pro zvláštní účely.


  Všestrannost
  QuarkXPress by vyvinut tak, aby tvořil jádro publikačního systému, zatímco doplňky umožňují uživatelům zvolit funkce, které potřebují na zvláštní účely. Doplňky nejsou rozšiřující programy přidávají pouze další a další funkce. Naopak, doplňky jsou začleněny do programu QuarkXPress jako nové nabídky, palety a nástroje. "Otevřená architektura" programu QuarkXPress umožňuje podle způsobu práce vytvořit program na míru.


  Doplňky od dalších výrobců
  Doplňky jsou vyvíjeny a vytvářeny dalšími firmami nebo jednotlivci, kteří vidí jejich potřebu. Další výrobci prodávají a udržují své vlastní produkty; a ačkoli nejsou součástí firmy Quark, Inc., dostávají odbornou pomoc a aktualizace nejnovějších technologií od firmy Quark.


  Doplňky od firmy Quentin


  XTset pro Windows
  Výsledkem intenzivního vývoje firmy Quentin je uvedení produktu XTset pro Windows. Tak se i uživatelům QuarkXPressu pro Windows dostává možnosti stejné kvality práce jako na počítačích Macintosh a PowerMacintosh.


  Importní filtry
  ASCII filtr, T602 filtr a WP51 filtr umožňují import textů pořízených na počítačích PC do dokumentů pořízených v programu QuarkXPress.


  Korektor českých a slovenských slov
  Korektor je určen ke kontrole českých nebo slovenských slov v dokumentech QuarkXPressu.


  Titulky
  Doplněk Titulky umožňuje snadné vytváření rámečků s titulky.


  Jednotky
  Doplněk Jednotky umožňuje zobrazit a zadávat v libovolných jednotkách údaje, které QuarkXPress zobrazuje a zadává pouze v bodech (např. velikost písma a sílu linky).


  Jednoznakové předložky
  Jednoznakové předložky odstraňují z konců řádek jednoznakové předložky (např. "k" nebo "v").


  Program Script

  Script je velmi jednoduchý a snadno ovladatelný textový editor určený k pořizování textů, které budou dále zpracovávány v programu QuarkXPress. Script proto ukládá soubory ve formátu XPressTags, který zajišťuje hladký přenos stylu textu a formátu odstavců mezi oběma programy. Text pořízený v programu Script není třeba v programu QuarkXPress dále upravovat, protože jej lze přesně zformátovat v programu Script. Díky využití technologie Claris XTND lze v programu Script importovat a exportovat dokumenty v nejznámějších formátech. Při psaní textu pomůže Korektor a Tezaurus. Script je ideálním prostředkem zejména pro redaktory.