Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
starší verze QuarkXPress (Passport) 5 QuarkXPress Passport 6 podpora euro.quark.com
1. Použití Bézierových křivek
Obrázky se složitějšími tvary a křivkami lze tvořit zabudovaným kreslícím nástrojem. Paleta nástrojů umožňuje používat nový nástroj pro kreslení křivek perem i o od ruky, nástroj, který slouží k vytváření libovolných tvarů. K úpravě stávajících linek a rámečků je třeba pouze jednoho nástroje.
2. Slučování a rozdělování tvarů
Osm různých příkazů pro slučování a rozdělování umožňuje kombinací jednoduchých tvarů vytvářet složitější tvary. Ať už se prvky překrývají a nebo jsou oddělené, sloučené tvary se chovají jako jeden celek a mohou obsahovat obrázek nebo text. Rovněž je možno udělat výřez z překrývajících se tvarů.
3. Text na křivce
Text lze položit na libovolnou křivku. Výborné k vytváření např. zakroucených titulků. Lehce lze manipulovat s orientací textu a vytvářet tak křiklavé titulky, trojrozměrnou stuhu, efekt schodiště nebo svislý text.
4. Převod textu na rámeček
Možnost přeměny vybraného textu na Bézierův rámeček a vyplnění obrázkem nebo textem. Manipulací s křivkami lze vytvářet ozdobné prvky. Je možné i psát text do textu stávajícího.
5. Ořezové cesty
Obrázky je možné maskovat automaticky vytvořenými ořezovými cestami (u obrázků, které mají bílé nebo skoro bílé pozadí) anebo použitím cest a alfa-kanálů vložených v importovaných obrázcích.
6. Textové předlohy stylu
Formátování zvoleného textu i jednotlivého znaku bez změny celého odstavce. Použití textových a odstavcových předloh stylu zjednodušuje formátování textu.
7. Zpracování dlouhých dokumentů
Automaticky vytváří obsahy a jiné víceúrovňové seznamy (i abecedně seřazené) nebo rejstříky s automatickou interpunkcí a formátováním. Využívá nové soubory typu ?kniha? k synchronizaci stylů více dokumentů. Usnadňuje skupinovou spolupráci v síti.

8. Vysoce věrné barvy
Použití šestibarevných výtažků Pantone Hexachrome pro barevný tisk významně zvětšilo rozsah tisknutelných barev. Použití správy barev ColorSync umožňuje věrné zobrazení výsledného tisku na obrazovce i na barevné tiskárně.

9. Nové vlastnosti tisku
Rozšíření funkcí tisku vám umožní zobrazit umístění stránky na vybrané velikosti papíru, tisk vybraných stránek nebo rozsahu stránek. Vytváří tiskové styly, které lze znovu použít. Rovněž umožňuje specifikovat, které výtažky tisknout, nastavit frekvenci, úhel a tvar bodu samostatně pro každý výtažek.

10. Více jazyků
Obsahuje dělení a korektor pravopisu pro 13 jazyků ? češtinu, slovenštinu, dánštinu, holandštinu, mezinárodní angličtinu, americkou angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, norštinu, španělštinu, švédštinu a švýcarskou němčinu. Každý odstavec může být jiným jazykem.