Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
starší verze QuarkXPress (Passport) 5 QuarkXPress Passport 6 podpora euro.quark.com
Údaje potřebné k objednávce
upgradu aplikace QuarkXPress 3.x

Každý upgrade je určený pro konkrétní existující licenci, proto musí objednávka upgradu obsahovat následující informace:

- sériové číslo upgradované licence aplikace QuarkXPress 3.x
- název firmy, či jméno fyzické osoby licenci vlastnící
- plná adresa (ulice, PSČ, město), na které sídlí vlastník licence

Údaje je možné doplnit o telefonní a e-mailový kontakt.

Tyto údaje jsou porovnány s naší interní databází uživatelů, souhlasí-li údaje je možné objednávku přjmout. Není-li licence registrována, požádáme Vás o zaslání naskenovaného (v případě mailu), či na kopírce okopírovaného obrázku (v případě faxu) 1. originální instalační diskety od aplikace QuarkXPress 3.x s viditelným sériovým číslem (příklad správné diskety viz. obrázek). V případě, že chcete celý proces vyřízení Vaší objednávky urychlit a nejste si jisti, že jste v minulosti svou aplikaci registrovali, přiložte obrázek diskety přímo k objednávce. Tento požadavek je nutný vzhledem k eliminaci omylů a vyjasnění nesrovnalostí.

Údaje o vlastníkovi licence jsou nutné k vytvoření unikátního validačního kódu (ten připravuje přímo firma Quark, jeho výroba trvá cca 1-3 dny). Bez tohoto kódu není možné upgrade aplikace nainstalovat. Krom toho jsou tyto informace využívány k aktuálnímu informování majitelů licencí o případných slevách, nárocích na bezplatný update (v minulosti např. bezplatný update z verze 4.04 na 4.1, či z XT setu 2.0 na XT set 3.0 na platformě Macintosh), zrychlují a zkvalitňují vzájemnou komunikaci.

V případě, že se Vámi zaslané údaje o vlastníkovi licence pro dané sériové číslo budou lišit od údajů zanesených v naší databázi, to se týká především licencí, které původní majitel prodal, či licencí u nichž došlo k nějaké transformaci vlastníka, je třeba tuto změnu doložit hodnověrným dokumentem (smlouva o prodeji aplikace daného sériového čísla, dokument o transformaci subjektu...)

Pakliže svou objednávku doplníte o požadované informace, předejdete možným omylům a především urychlíte proces jejího vyřizování. Budete tak všech výhod, které verze QuarkXPress Passport 4.11 CZ skýtá oproti svým předchůdcům, moci využít v nejkratším možném čase.

Tyto náležitosti jsou potřeba při objednávání následujících produktů:


Kód: QUPU41CZ
Kód: QUPUD41CZ
Kód: QUWU41CZ

QuarkXPress Passport 4.1 CZ Mac Upgrade (bez dongle) + XT set 3.0
QuarkXPress Passport 4.1 CZ Mac Upgrade (vč. dongle) + XT set 3.0
QuarkXPress Passport 4.1 CZ Win Upgrade (vč. dongle) + XT set 2.0