Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
starší verze QuarkXPress (Passport) 5 QuarkXPress Passport 6 podpora euro.quark.com
Objednávkový formulář

Zde můžete objednat zaslání českého validačního kódu na seriové číslo vaší licence k aplikaci QuarkXPress Passport 4.x pro Macintosh. Po ověření všech vámi zadaných údajů vám bude český validační kód zaslán zdarma ve formátu PDF na vámi uvedenou emailovou adresu (v případě, že preferujete jinou formu zaslání uveďte tak na konci formuláře v poznámce).
Majitelé verze 4.0x, kteří až doposud nepožádali o bezplatný update na nejnovější verzi 4.1 tak mohou opět učinit s použitím následujícího formuláře. CD s updatem vám po ověření údajů bude zasláno zdarma poštou. Toto CD neobsahuje XT set 3.0.

Především je však formulář určen k objednávání CD obsahující update na nejnovější XT set 3.0 pro Macintosh. Zdarma je tento update ke stažení na našich stránkách, pokud preferujete jeho zaslání poštou na CD, bude tak učiněno po ověření vámi zaslaných údajů a zaplacení manipulačního poplatku ve výši 500 Kč.

Update je určen pro všechny registrované majitele QuarkXPress Passport 4.x pro Macintosh. XT set 3.0 není navržen pro fungování s aplikací QuarkXpress 3.x a nižší.
Update bude odeslán ihned po obdržení a ověření všech povinných údajů, v případě jakýchkoli nejasností či nesrovnalostí si společnost Quentin vyhrazuje právo update XT setu 3.0 neposkytnout.
Do pole sériové číslo je možné vyplnit i více jednotlivých čísel najednou, pakliže jsou ostatní údaje shodné.

Pakliže nechcete platit manipulační poplatek a nevyžadujete-li dodání XT setu 3.0 pro Macintosh na CD, stáhněte si jej pouhým klepnutím na červené tlačítko.
Údaje o registrovaném programu (povinné)
Sériové číslo:
Společnost:
Kontaktní informace (povinné)
Jméno a příjmení:
E-mailová adresa:
Ulice:
Město:
Další kontaktní informace, které zrychlý případnou další komunikaci
PSČ:
Telefon:
Fax:
Váš požadavek
Žádám o zaslání českého validačního kódu ZDARMA (nemám aplikaci verze 4.1 CZ). Nebude-li v poznámce uvedeno jinak, bude validace zaslána ve formátu PDF na uvedenou emailovou adresu.
Žádám o zaslání CD s XT setem 3.0 (manipulační poplatek 500 Kč) poštou.
Žádám o zaslání CD s updatem na verzi aplikace QuarkXPress Passport 4.1 CZ ZDARMA poštou.
Poznámka:
Na neúplné, či zjevně chybně vyplněné žádosti nebude brán zřetel.