R
Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

QuarkXPress 8 Xperience Design

.
Pracujte rychleji a efektivněji  

 

.

.

Integrace

Práce s ostattními grafickými aplikacemi již nemůže být snazší.

QuarkXPress 8 přidává podporu importu sourobů Adobe Illustrator a práce s Adobe Bridge. Spolu s širokou integrací práce se soubory Photoshopu vám značně urychlí práci.

Novinky v souhrnu:

* Importujte přímo nebo pomocí "drag and drop" soubory Illustratoru (*.ai)
* Využijte vrstvy, kanály, ořezové cesty či masky ze souborů PSD, nastavte si průhlednosti vrstev dle aktuální potřeby.

* Neomezujte se. QuarkXPress 8 podporuje MAC OS X 10.4 i 10.5 (Universal Binary), stejně tak Windows XP a Vista.

 

Stabilní výstup

QuarkXPress 8 s výstupními styly a Job Jackets, s podporou výstupních standardů včerně GWG PDF/X Plus, zajišťuje maximální kvalitu výstupních PDF. Rozšířena byla též podpora importu souborů PDF až do verze 1.7.

A nabvíc díky podpoře nových možností OpenType pro východní Asii, lze nyní bezpečně tisknout dokumenty skutečně z celého světa.

Novinky v souhrnu:

* Využijte funkcí Quark Job Jackets - nastavte si publikační pravidla předem a Quark je pak sám bude kontrolovat. Vyhnete se tak případným překvapením při konečné přípravě pro tisk.
* Implementovány nejnovější standardy tvorby PDF - Ghent Workgroup (GWG), a to jak pro výstupní styly, tak pro Job Jackets.
* Umisťování registračních značek dle poslední konvence.

* Import PDF dokumentů do verze 1.7.

* Tiskněte snadno z jakékoliv jazykové verze QuarkXPress 8 díky globálnímu formátu souboru, a to včěetn východoasijské typografie.


Přesnost a efektivita

Důraz na detail - to je to, co odlišuje dobrý design od jiného a stejně tak dobrý software. Při běžné práci v QuarkXPress 8 tak oceníte drobnosti, které práci výrazně urychlí a zjednoduší. Například grafické náhledy stránek pro dobrou orientaci v dokumentu. Aktuální rozlišení upravovaného obrázku v paletě Měřítek, aktualizace stylů podle textu jediným kliknutím a řady dalších vylepšení. QuarkXPress 8 chce v prvé řadě naplnit své krédo - pracujte rychle, přesně a efektivně.

 

Novinky v souhrnu:

* Guide Manager - snadná práce s vodítky, poloha, barva, atd.
* Objektové styly - snadná aplikace definovaného stylu objektu po celém dokumentu.
* V paletě Měřítek hned vidíte efektivní rozlišení obrázku.
* View the effective resolution of imported pictures in a live field in the Measurements palette
* Export do PDF, HTML, XHTML, SWF, či EPS pomocí jediného tlačítka.
* Snadné přepínání mezi aktuální a vzorovou stránkou pomocí jediného tlačítka.
A řada dalších.