Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

QuarkXPress Passport 4

Kompletní přehled vlastností

Palety a ovládací prvky Palety a ovládací prvky

 • Přizpůsobení palety nástrojů přeskupením a skrytím nástrojů
 • Uložení většího množství nástrojů na minimálním prostoru pomocí rozevírací palety nástrojů
 • Otevření a používání až jedenácti pohyblivých palet pro rychlejší přístup k ovládacím prvkům a polím vztahujícím se k danému úkolu
 • Přístup k ovládacím prvkům pro hledání a záměny z pohyblivé palety umožňuje pohodlné editování textu v průběhu hledání a záměn
 • Dialogová okna sdružují související sady ovládacích prvků použitím karet
 • Objektový a obsahový nástroj byly vylepšeny tak, aby nebylo nutné neustále přepínat mezi nimi (t.j. volba více objektů při zvoleném obsahovém nástroji nebo použití stylů obrázků při zvoleném objektovém nástroji)
 • Klepnutím do dokumentu pravým tlačítkem myši se zobrazí kontextová nabídka, která zahrnuje běžné příkazy schránky, zobrazení a úprav (verze pro Windows).
 • Sčítání, odčítání, násobení a dělení hodnot v polích v kombinaci libovolných jednotek

Zobrazení a navigaceZobrazení a navigace

 • Rychlé navigování pomocí ikon stránek v levém dolním rohu okna dokumentu
 • Vyvolání překreslení obrazovky klávesovou zkratkou
 • Zastavení překreslení obrazovky klávesovou zkratkou
 • Přerušení překreslení obrazovky buď výběrem z nabídky nebo klepnutím na dokument
 • Změna měřítka zobrazení dokumentu od 10% do 800% pomocí nabídek, lupou, nebo zadáním počtu procent do pole (maximum počtu procent ve verzi pro Windows může být menší v závislosti na rozlišení monitoru)
 • Zobrazení skutečného čísla stránky v dokumentu s oddíly nebo zobrazení ?absolutního? čísla stránky
 • Zobrazení vícestránkových archů najednou
 • Intuitivní posunování dokumentu rukou přístupné modifikační klávesou
 • Nastavení rychlosti posunování dokumentu
 • Zobrazení textu a obrázků šedě zrychluje zobrazení ? klepnutím se obrázek zobrazí
 • Zobrazení obrázků a barevných přechodů šedě během posouvání dokumentu zrychluje navigaci
 • Nastavení předvoleb pro zobrazení skutečného vzhledu dokument při tažení, změně velikosti nebo změně tvaru objektu (zobrazí se přelomení textu a vrstvení objektů)
 • Nastavení předvoleb pro zobrazení obsahu rámečků během tažení nebo otáčení
 • Zobrazení nebo skrytí neviditelných znaků, jako jsou mezery a tabulátory, za libovolných okolností
 • Kalibrace rozlišení monitoru pro přesné zobrazení na obrazovce (verze pro Windows)
 • Zobrazení nebo skrytí vodítek stránky
 • Zobrazení TIFF obrázků v plném nebo polovičním rozlišení obrazovky
 • Nastavení zobrazení 24 bitových TIFF obrázků
 • Zobrazení názvu PostScriptových písem typu 1, názvu souboru, druhu písma a verze
 • Nastavení nulového bodu na pravítku
 • Nastavení barvy vodítek pravítka a vodítek stránky

Různé předvolbyRůzné předvolby

 • Nastavení předvoleb pro více nástrojů současně
 • Nastavení automatického ukládání polohy okna dokumentu
 • Výběr z osmi jednotek; každou lze použít s maximální přesností 0,001
 • Nastavení více než 100 výchozích parametrů pro celý program
 • Nastavení šíře plochy obklopující dokumenty
 • Nastavení poměru cicero/centimetr nebo bod/palec

Otvírání, ukládání a exportOtvírání, ukládání a export

 • Otevření až 25 dokumentů, šablon a nebo knihoven
 • Náhrada chybějících písem při otvírání dokumentů
 • Uložení do formátu pro QuarkXPress 3.3
 • Přehled o tom, které barvy, předlohy stylu atd. jsou v dokumentu použity a které ne, umožňuje zmenšit velikost dokumentu
 • Ukládání do šablon chráněných proti zápisu
 • Automatické ukládání a zálohování dokumentů
 • Automatické uložení změn do knihovny při každém přidání objektu
 • Ukládání stránek do obrazových souborů EPS
 • Export textu v různých formátech
 • Použití jediného dialogového okna a mnoha zdrojových dokumentů nebo knihoven pro import předloh stylu, barev, stylů linek a rámů atd.

Nové dokumentyNové dokumenty

 • Volba z pěti předem definovaných velikostí stránky
 • Zadání velikosti dokumentu v rozsahu od 2,5 cm x 2,5 cm do 120 cm x 120 cm (od 1" x 1" do 48" x 48"); velikost dokumentu je možné kdykoliv změnit
 • Při vytváření nového dokumentu je možné místo přepisování čísel zvolit formát na šířku nebo na výšku
 • Vytváření jednostránkových nebo dvoustránkových dokumentů

Předlohy stránek, objekty z předloh a archyPředlohy stránek, objekty z předloh a archy

 • Dokument může obsahovat až 127 předloh stránek
 • Úpravy objektů na předlohách se projeví v celém dokumentu
 • Objekty z předloh lze na stránkách individuálně upravit
 • Vytváření vícestránkových archů (skládaček)

Přemísťování a vkládání stránekPřemísťování a vkládání stránek

 • Volba ze tří možností automatického vkládání stránek, nebo ruční vkládání stránek
 • Vložení, smazání a přesun více stránek najednou
 • Přetažení stránek v rámci dokumentu a mezi dokumenty

Číslování stránek, pokračování na str. X a textové řetězyČíslování stránek, pokračování na str. X a textové řetězy

 • Automatické číslování a přečíslování stránek
 • Volba formátu čísla stránky (i, ii, iii; A, B, C; 1, 2, 3; atd.)
 • Rozdělení jednoho dokumentu do nezávisle číslovaných oddílů
 • Zadání automatických čísel stránek ?pokračování na str. ?? a ?pokračování ze str. ??, která se automaticky aktualizují
 • Řetězení textových rámečků
 • Zachování zřetězení textových rámečků po smazání jednoho nebo několika rámečků v řetězu
 • Rozpojení textových rámečků; přesměrování řetězu
 • Vyjímání, kopírování a vkládání nebo přetahování zřetězených textových rámečků v dokumentu a mezi dokumenty
 • Použitím automatických textových rámečků s automatickým vkládáním stránek odpadá ruční vytváření vícestránkových textových řetězů

Kreslení, spojování a tvarováníKreslení, spojování a tvarování

 • Kreslení pěti standardních tvarů obrázkových a textových rámečků ? nebo vlastního tvaru z Bézierových křivek ? kdykoli lze přepnout mezi typy tvarů
 • Kreslení obrázkových rámečků, textových rámečků, čar a textových cest z Bézierových křivek perem
 • Rychlé načrtnutí rámečků, čar a textových cest z Bézierových křivek rukou
 • Kreslení vodorovných, svislých a šikmých linek
 • Úpravy kotevních bodů, úseků a směrových bodů během kreslení
 • Kresba spojováním více objektů do jednoho složeného rámečku (šest způsobů)
 • Spojením koncových bodů dvou křivek lze vytvořit jedinou křivku
 • Text na křivce se čtyřmi možnostmi tvaru a čtyřmi možnostmi umístění
 • Převod zvýrazněného textu na rámeček z Bézierových křivek a vyplnění obrázkem nebo textem
 • Změna rámečků na čar a naopak
 • Změna tradičně tvarovaných objektů na Bézierovy objekty a naopak
 • Změna textových rámečků na obrázkové rámečky a naopak, nebo změna čar na textové cesty a naopak volbou typu obsahu z nabídky
 • Změna textového rámečku nebo obrázkového rámečku na rámeček bez obsahu
 • Volba, přemísťování a úpravy Bézierových objektů pouze jedním nástrojem (objektovým nebo obsahovým)
 • Volba typu kotevního bodu - symetrický, hladký nebo rohový
 • Změna tvaru Bézierova objektu tažením za táhla křivky nebo intuitivním tažením různých částí úseku
 • Nastavení hodnot v polích palety souřadnic, která udávají vzdálenost a úhel táhel křivek od jejich kotevního bodu
 • Automatická volba všech bodů objektu z křivek
 • Vyříznutí částí Bézierova objektu přesahujícím tvarem
 • Rozdělení objektu z více křivek na samostatné objekty
 • Změna tvaru textu převedeného na Bézierův rámeček

Umístění, změna velikosti, měřítka a vrstveníUmístění, změna velikosti, měřítka a vrstvení

 • Nastavení velikosti a umístění objektů ručně nebo číselně
 • Posunování objektu o 1 bod nebo 0,1 bodu šipkami
 • Rovnání objektů na vodítka
 • Nastavení dosahu magnetu vodítek
 • Zobrazení přesných souřadnic zvolených objektů nebo skupin
 • Zobrazení přesných souřadnic během přesunu objektu, skupiny, táhla pro změnu velikosti, kotevního bodu nebo táhla křivky
 • Změna velikosti rámečků tažením za táhla
 • Změna měřítka obsahu rámečku (textu nebo obrázku) číselně nebo stisknutím klávesy při změně velikosti
 • Změna velikosti skupin (s možností změny měřítka obrazového obsahu, textového obsahu, tloušťky rámečků a linek)
 • Objekty mohou přesahovat z jedné stránky na druhou
 • Snadné vytvoření spadávání
 • Umístění objektu dopředu nebo dozadu, nebo o jednu úroveň blíž nebo dál

Otáčení, zkosení a převraceníOtáčení, zkosení a převracení

 • Otáčení textových rámečků spolu s textem o 360° po 0,001° ? text je po otočení plně editovatelný
 • Otáčení obrázků, obrazových rámečků a linek po 0,001°
 • Zkosení obrázků, textů, rámečků a linek
 • Vytvoření zrcadlového obrazu originálu převrácením obrázků a textu
 • Převracení nesouměrných rámečků tažením za táhlo

Nastavení vlastností linek, rámů a pozadí rámečků
(tahu a výplně)
Nastavení vlastností linek, rámů a pozadí rámečků
(tahu a výplně)

 • Vytváření odstupňovatelných vlastních stylů jednoduchých nebo dvojitých linek a rámů, nebo volba z 11 výchozích stylů jednoduchých nebo dvojitých linek
 • Použití stylů jednoduchých nebo dvojitých linek pro tah Bézierových objektů
 • Zakončení linek a křivek šipkami
 • Zadání tloušťky linky od vlasové do 864 bodů po 0,001 bodu
 • Volba ze čtyř způsobů popisu linek (koncové body, první bod, střední bod, poslední bod)
 • Nastavení barvy a sytosti mezery jednoduchých a dvojitých linek a rámů
 • Nastavení barvy a sytosti pozadí obrázkových a textových rámečků

Seskupování, zamykání, zarovnávání a rozmísťování objektůSeskupování, zamykání, zarovnávání a rozmísťování objektů

 • Volba více objektů, včetně všech objektů na stránce nebo na archu
 • Seskupené objekty lze zvolit, přemístit, otáčet, upravit a zmenšit nebo zvětšit jako jeden objekt
 • Duplikace samostatného objektu nebo skupiny
 • Automatické vytvoření a umístění více duplikátů (až 99 kopií aktivního objektu)
 • Zvětšení nebo zmenšení vodorovné nebo svislé mezery mezi aktivními objekty od 0 do 1000 % po 0,1 %
 • Automatické nastavení zarovnávání a mezer mezi objekty
 • Zamknutí nebo odemknutí objektu nebo skupiny na stránce

Dlouhé dokumentyDlouhé dokumenty

 • Maximální počet odstavcových předloh stylu, barev, sad D+V (dělení a výplňků), tabulátorů a odstavců v textovém řetězu byl rozšířen na tisíce
 • Možnost změny stylu textu na více než jednom miliónu míst v dokumentu nebo vytvoření více než jednoho miliónu odstavců v dokumentu
 • Vytváření dokumentů až 2 000 stran dlouhých nebo 2 GB velkých
 • Označení slov pro čtyřúrovňový úplný rejstřík nebo dvouúrovňový vložený rejstřík
 • Přidávání položek a přístup k většině ovládacích prvků rejstříku z pohyblivé palety
 • Vytváření křížových odkazů pro rejstřík
 • Výběr ze šesti možností, které určují rozsah stránek položky rejstříku (včetně délky položky, počtu odstavců nebo následující změny odstavcové předlohy stylu)
 • Nastavení formátu, interpunkčních znamének, předlohy stránky a odstavcových předloh stylu pro vytvoření rejstříku
 • Automatické vytváření formátovaných obsahů a dalších seznamů založených na odstavcových předlohách stylu
 • Automatické seřazení odstavců podle abecedy použitím seznamů
 • Automatická aktualizace seznamů a rejstříků po úpravě textu
 • Vytváření souborů typu ?kniha? obsahujících více QuarkXPress souborů pro efektivní zpracování dlouhých dokumentů při práci v síti
 • Synchronizace číslování stránek, předloh stylu, barev, D+V, seznamů a stylů linek a rámů v dokumentech, které jsou součástí knihy
 • Přeorganizování a přidání kapitol do knihy v kterýkoli okamžik
 • Tisk všech nebo vybraných kapitol knihy se stejným nastavením tisku

Psaní a import textuPsaní a import textu

 • Psaní textu do předem definovaných oblastí (textových rámečků) vylučuje pochybnosti pisatelů při psaní do stránky
 • Vyjímání, kopírování a vkládání textu
 • QuarkXPress automaticky upraví mezery při zvýraznění slova poklepáním a následném vyjmutí a vložení
 • Přetahování textu
 • Přetahování textových souborů do stránky přímo z jakéhokoli seznamu souborů ve Windows (verze pro Windows)
 • Spočtení slov v textovém řetězu nebo v dokumentu
 • Import textu z nejrozšířenějších textových editorů včetně formátu Xpress Tags a ASCII (plus RTF ve Windows)
 • Import textu s odstavcovými předlohami stylu z dokumentů Microsoft Word a WordPerfect
 • Automatická náhrada dvojic písmen ?fi? a ?fl? slitky s možností vypnutí, je-li ?f? dvojité (pouze Mac OS)
 • Při použití slitků uchovává možnost editovat text, hledat/zaměnit text, kontrolovat pravopis a dělit slova jako obvykle (pouze Mac OS)
 • Automatické převádění dvojitých pomlček na čtverčíkové pomlčky při importu textu
 • Automatické převádění počítačových uvozovek a značek palce na typografické uvozovky při psaní nebo importu textu
 • Při automatickém převádění uvozovek je možné zvolit jeden z pěti mezinárodních stylů uvozovek

Zvláštní znaky a iniciályZvláštní znaky a iniciály

 • Vytváření automatických iniciál až 16 řádků vysokých, které je možno kdykoli editovat (iniciály jsou vlastností odstavce)
 • Definování volitelné mezery libovolné šířky
 • Vytváření odsazení uprostřed odstavce znakem ?odsadit sem?
 • Umístění napravo zarovnávajícího tabulátoru na pravou zarážku bez ohledu na nastavení tabulátorů
 • Zlom odstavců a sloupců zvláštními znaky jako ?nový řádek?, ?nový sloupec? a ?nový rámeček?
 • Výběr z řady různých zlomitelných i nezlomitelných pomlček a mezer
 • Vkládáním vlastních dělících znamének lze individuálně upravit dělení slov
 • Dočasné přepnutí do písma Symbol nebo Zapf Dingbats pro zápis jednoho znaku; písmo se po zápisu zvláštního znaku automaticky přepne zpět

Kontrola pravopisu, hledání a záměnyKontrola pravopisu, hledání a záměny

 • Hledání a záměna textu a zvolených atributů v jednom textovém řetězu nebo v celém dokumentu
 • Hledání a záměna písem použitých v dokumentu
 • Hledání a záměna předloh stylu včetně textových předloh stylu
 • Kontrola pravopisu jednoho slova, textového řetězu nebo celého dokumentu
 • Využití vestavěného slovníku a nebo uživatelských slovníků

Předlohy styluPředlohy stylu

 • Vytváření a použití textových předloh stylu pro rychlejší lokální formátování textu
 • Vytváření a použití odstavcových předloh stylu
 • Použití předloh stylu z nabídky, z palety nebo klávesovou zkratkou
 • Kopírování předloh stylu mezi dokumenty
 • Spojování odstavcových předloh stylu do sekvencí
 • Nahrazení smazané předlohy stylu jakoukoli jinou předlohou stylu (nebo hledání a záměny předloh stylu)
 • Značka v paletě předloh stylu ukazuje, že odstavec obsahuje lokální formátování textu
 • Podržením klávesy při použití předlohy stylu se odstraní lokální formátování textu
 • Úpravou předlohy stylu se ihned přeformátuje celý text dané kategorie v dokumentu (například všechny podtitulky)

Manipulace s písmemManipulace s písmem

 • Převod zvýrazněného textu na rámeček z Bézierových křivek a vyplnění obrázkem nebo textem
 • Volba písma příkazem z klávesnice a z palety souřadnic
 • Nastavení velikosti písma od 2 do 720 bodů po 0,001 bodu
 • Libovolné písmo v 13 řezech
 • Globální nastavení velikosti a polohy horních a dolních indexů, mocnin a kapitálek
 • Změna šířky nebo výšky textu od 25% do 400% normální šířky nebo výšky
 • Nastavení barvy a sytosti na text
 • Negativní text
 • Změna velikosti textu při změně velikosti rámečku myší
 • Posun znaků nad nebo pod účaří

Umístění a proklad odstavcůUmístění a proklad odstavců

 • Tvorba odsazených iniciál
 • Zamezení oddělení mezititulku od řádků odstavce vlastností ?Držet s dalším ??
 • Zamezení vzniku ?parchantů? zadáním minimálního počtu řádek, který se může odlomit od odstavce do dalšího sloupce
 • Svislé zarovnání textu (na vrch, na střed, na spodek, vyrovnat)
 • Nastavení polohy prvního řádku textu v textovém rámečku
 • Nastavení mezer před a za odstavcem
 • Automatické vyrovnání účaří vícesloupcového textu
 • Zadání absolutního prokladu po 0,001 bodu nebo prokladu závislého od velikosti písma
 • Nastavení zarovnání odstavce doleva, na střed, doprava, do bloku a úplně
 • Kopírování formátu mezi odstavci
 • Nastavení levé a pravé zarážky a prvního řádku odstavce

Dělení a výplňkyDělení a výplňky

 • Volba rozšířené metody dělení pro přístup k novému vestavěnému slovníku dělení s přesnějšími výsledky (americká angličtina)
 • Vytvoření vlastního slovníku dělení
 • Zobrazení doporučeného dělení pro jednotlivá slova
 • Uložení výjimek dělení s dokumentem
 • Vytvoření více specifikací pro dělení a výplňky (D+V)
 • Kopírování nastavení dělení a výplňků mezi dokumenty
 • Nastavení dělicí zóny
 • Nastavení dělení slov začínajících velkým písmenem
 • Nastavení minimálního počtu znaků před a za rozdělovacím znaménkem
 • Určení minimální velikosti slova pro rozdělení
 • Použití různého nastavení dělení na jednotlivé odstavce
 • Určení maximálního dovoleného počtu po sobě následujících dělení
 • Úplné vyplnění posledních řádek odstavců
 • Určení optimálních, minimálních a maximálních mezer mezi slovy a znaky textu zarovnaného do bloku
 • Volba, zda vyplňovat řádky obsahující jediné slovo v odstavcích zarovnaných do bloku

TabulátoryTabulátory

 • Volba ze šesti různých zarovnání na tabulátor
 • Umístění tabulátorů číselně nebo ručně
 • Určení výplňových znaků tabulátoru (např. tečkování), včetně dvouznakových výplní
 • Určení jakéhokoli tisknutelného znaku jako zarovnávacího znaku tabulátoru
 • Umístění napravo zarovnávajícího tabulátoru na pravou zarážku bez ohledu na nastavení tabulátorů

Vyrovnání a prostrkáníVyrovnání a prostrkání

 • Vyrovnání a prostrkání textu (ručně nebo automaticky) po 0,001 ve všech jednotkách
 • Upravení tabulek vyrovnání a prostrkání jednotlivě pro každé písmo, bez změny souboru písma
 • Uložení tabulky vyrovnání a prostrkání s dokumentem
 • Tabulku vyrovnání a prostrkání písma lze importovat jako textový soubor a použít pro jiné písmo

Automatické obtékání textuAutomatické obtékání textu

 • Automatické obtékání textu kolem obrysů obrázku
 • Zalomení textu do ?děr? v obrázku
 • Automatické obtékání textu podle bílých ploch obrázku, jeho rámečku, alfa kanálu, vsazené cesty nebo ořezové cesty.
 • Přizpůsobení obtékací cesty pomocí Bézierových nástrojů
 • Obtékání textu v jednom sloupci kolem všech stran překážejícího objektu nebo objektů
 • Umístění textu v pěti standardních tvarech textového rámečku nebo ve vlastním Bézierově tvaru a přepínání mezi nimi
 • Při automatickém obtékání kolem nepravoúhlých rámečků se text přizpůsobí jejich tvaru
 • Umístěním textu pod objekty a obrázky lze získat neobvyklé efekty

Vázání objektů do textuVázání objektů do textu

 • Nastavení odstupu linek nad a pod odstavci
 • Vázání obrázkových rámečků, textových rámečků, křivek a linek tak, aby plynuly s textem ? včetně nepravoúhlých nebo Bézierových objektů
 • Nastavení zarovnání a polohy účaří vázaných objektů
 • Automatické zachování účaří při převodu zvýrazněného textu na vázaný Bézierův rámeček
 • Vytváření marginálií a jiného technického formátování pomocí vázaných textových rámečků

Import a aktualizace obrázkůImport a aktualizace obrázků

 • Vložením do rámečků jsou obrázky zahrnuty do dokumentu, importem obrázků se snižuje velikost dokumentu
 • Přetažení obrázkových souborů přímo z Windows seznamu souborů do stránky (verze pro Windows)
 • Zobrazení úplné cesty obrázkových souborů, jejich velikosti, data změny, rozměrů a barevné hloubky
 • Import obrázků ve většině Mac OS a Windows formátů
 • Náhled obrázků před jejich importem nebo aktualizací
 • Zobrazení seznamu všech importovaných obrázků v dokumentu
 • Automatická aktualizace změněných obrázků
 • Automatické přidání přímých barev z importovaných EPS obrázků do seznamu barev dokumentu

Manipulace s obrázkyManipulace s obrázky

 • Maskování částí obrázku pomocí pěti standardních tvarů obrázkových rámečků nebo Bézierova tvaru a použití libovolného stylu linky na obtažení rámečku
 • Automatické vytvoření ořezové cesty (založené na bílých oblastech, alfa kanálu nebo vsazené cestě)
 • Úpravy ořezové cesty pomocí Bézierových nástrojů
 • Invertování jakékoli ořezové cesty
 • Odstranění obrázku z jeho rámečku
 • Potlačení nebo povolení tisku obrázku
 • Nastavení barvy a sytosti pérovek a obrázků ve stupních šedi
 • Převod barevných obrázků na stupně šedi nebo obrázků ve stupních šedi na pérovky stiskem klávesy během importu
 • Změna měřítka, oříznutí, natočení a zkosení obrázků
 • Číselné umísťování obrázků
 • Nastavení frekvence, úhlu a tvaru rastru obrázků ve stupních šedi
 • Ovládání kontrastu bitmapových obrázků ve stupních šedi, nebo každého kanálu barevných bitmapových obrázků
 • Zobrazení a úpravy obrázků ve stupních šedi v 256 odstínech šedi

Vybarvení objektůVybarvení objektů

 • Šest druhů dvoubarevných přechodů v pozadích rámečků
 • Nastavení barvy a sytosti linek a rámečků
 • Nastavení barvy a sytosti mezer přerušovaných linek a rámečků
 • Nastavení barvy a sytosti pérovek a obrázků ve stupních šedi
 • Nastavení barvy a sytosti textu
 • Nastavení sytosti od 0 do 100% po krocích 0,1%
 • Vytváření ?míchaných? barev, které se skládají z určeného množství přímých nebo výtažkových barev
 • Vytváření přímých nebo výtažkových barev pomocí libovolného z těchto barevných modelů: HSB, RGB, CMYK, LAB, PANTONE, PANTONE Hexachrome, FOCOLTONE, TRUMATCH a japonských barevných systémů TOYO a DIC
 • Vytváření barev specifických pro dokument a výchozích barev programu
 • Kopírování barev mezi dokumenty

Správa barevSpráva barev

 • Předvídání barevnosti použitím správy barev založené na ICC specifikaci Apple ColorSync 2.1 (pouze Mac OS) nebo Kodak (Windows a Mac OS)
 • Nastavení zdrojů obrázků, profilů zařízení a předvoleb správy barev pomocí plné sady ovládacích prvků v programovém vybavení pro správu barev, které je součástí instalace

Polotónování, výtažky a soutiskPolotónování, výtažky a soutisk

 • Tisk jednotlivých plátů přímých a výtažkových barev
 • Nastavení frekvence rastru, úhlu rastru a funkce bodu pro každý plát zvlášť
 • Nastavení frekvence, úhlu a tvaru rastru obrázků ve stupních šedi
 • Tisk separací přímých a výtažkových barev EPS obrázků
 • Použití vysoce věrných barev (PANTONE Hexachrome) snižuje potřebu přímých barev
 • Separace RGB obrázků do barevného prostoru vysoce věrných barev minimalizuje ztrátu barevného rozsahu
 • Separace RGB obrázků do prostoru výtažkových barev
 • Tisk výtažků CMYK TIFF obrázků
 • Soutisk barev automaticky nebo individuálně pro jednotlivé objekty (zúžení, rozšíření, vykrojení, přetisk)
 • Nastavení hodnoty sytosti od které bude barva objektu přetisknuta barvou pozadí
 • Použití DCS nebo OPI formátu barevných separací

TiskTisk

 • PostScriptová chybová rutina Quarku automaticky zjistí, který objekt způsobuje problémy při tisku
 • Náhled umístění stránky na zvolené velikosti papíru
 • Tisk nesouvislých rozsahů stránek
 • Vytváření opakovaně použitelných tiskových stylů pro obvyklá nastavení tisku
 • Tisk skutečné velikosti, zmenšeně nebo zvětšeně a miniatur stránek
 • Tisk rozměrných dokumentů po částech zvolených automaticky nebo ručně
 • Tisk dvou a více stránek vedle sebe
 • Tisk pasovacích znaků v ose, mimo osu nebo se zvoleným odsazením
 • Potlačení tisku libovolného objektu
 • Volitelný výstup OPI poznámek TIFF nebo EPS obrázků
 • Výběr normálního nebo hrubého tisku
 • Tisk TIFF obrázků na nePostScriptové tiskárny v rozlišení tiskárny
 • Tisk předloh stránek
 • Reimport chybějících obrazových souborů na začátku tisku po automatickém upozornění
 • Zobrazení informací o průběhu tisku určitých stránek, výtažkových plátů a obrázků
 • Tisk v binárním nebo ASCII formátu
 • Sbalení dokumentu a souborů s obrázky s vysokým rozlišením do zvolené složky pro dodání do grafického studia na osvit
 • Automatické vytvoření elektronické zprávy obsahujícího všechny údaje potřebné k tisku dokumentu
 • Nastavení přidělené paměti (a rychlosti) při tisku na nePostScriptové tiskárny
 • Faxování speciálním kompatibilním způsobem tisku

QuarkXPress Passport a další QuarkXPress Passport a další software

 • Doplňky (Xtensions) ? doplňkové programové moduly vytvořené firmou Quark nebo jinými firmami rozšiřují uživatelské rozhraní a schopnosti aplikace QuarkXPress Passport (existuje více než 450 doplňků)
 • Pomocí nového Správce doplňků se určí, které doplňky nebo sady doplňků budou aktivní po spuštění
 • Použitím QuarkXPress Passport 4.0 s QuarkImmedia lze produkovat interaktivní multimediální tituly publikovatelné na Internetu nebo na CD-ROMu
 • Použitím QuarkXPress Passport 4.0 s QPS 2.0 (Quark Publishing System) získáte vysoce integrované publikační prostředí pro výrobu novin a časopisů
 • Snadná a rychlá registrace programu u firmy Quark na disketu přímo z počítače
 • Firmy vlastnící více kopií programu QuarkXPress mohou aktualizovat všechny kopie ze serveru

Vícejazykové vlastnostiVícejazykové vlastnosti

 • Automatický správný zápis rozdělených slov, když pravopis závisí na rozdělení (například některá slova ve švýcarské němčině)
 • Práce s plnou podporou pro češtinu, slovenštinu, dánštinu, holandštinu, mezinárodní angličtinu, americkou angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, norštinu, španělštinu, švédštinu a švýcarskou-němčinu
 • Možnost přidat další jazyky, až budou dostupné
 • Běh pod operačním systémem pro jakýkoli z podporovaných jazyků
 • Zobrazení nabídek v jakémkoli z podporovaných jazyků
 • Automatické dělení a výplňky pro každý z jazyků použitých v dokumentu
 • Kontrola pravopisu pro každý z jazyků použitých v dokumentu
 • Výměna dokumentů mezi QuarkXPress Passport pro Mac OS a QuarkXPress Passport pro Windows a mezi odpovídajícími jednojazykovými verzemi QuarkXPress
 • Uložení výjimek dělení pro každý jazyk s dokumentem

 

< ZPĚT

Tento produkt se již neprodává, nabízíme novější verzi.

Vysvětlivky:

tučně = nová vlastnost ve verzi 4.0

kurzívou = vylepšená vlastnost ve verzi 4.0