Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

QuarkXPress Passport 5: Hardwarový klíč

QuarkXPress Passport 6.5 CZ: První verze bez HW klíče

arkXPress Passport 6.5 CZ: 1. verze bez HW klíče Jste-li vlastníkem aplikace QuarkXPress Passport 6.x, která ke svému chodu vyžaduje hardwarový klíč , můžete si na stránkách eurostore.quark.ch zažádat o vygenerování nového validačního kódu, který již nebude přítomnost klíče vyžadovat.
(poznámka: není-li v seznamu stále uvedene Česká republika, zvolte Německo, o chybě víme a nápravu urgujeme).

K získání validačního kódu je nutné mít licenci registrovánu. V průběhu generování mnové validace budete dotazováni na uživatelské jméno a heslo, které jste uvedli při registraci licence.

Společnost Quentin nemá přímo možnost generovat nové validační kódy. Vyřízení přechodu na bezklíčovou verzi Vám můžeme formou služby zařídit za manipulační poplatek ve výši 500 Kč (bez DPH). V tom případě budeme potřebovat objednávku na tuto službu, která bude mimo jiné obsahovat i sériové číslo aplikace, pro kterou chcete validační kód vyměnit a registrační údaje (firma, adresa...). Službu je možno objednat zde.

Uživatelé, kteří již obdrželi dodávku včetně updatu na verzi 6.5 CZ, automaticky obdrželi i validační kód, který nevyžaduje HW klíč.

Připravujeme podrobnější instrukce.

QuarkXPress a hardwarový klíč

Aplikace QuarkXPress Passport 4.11 CZ se dodává vybavena hardwarovým klíčem (donglem). Bez tohoto klíče nelze aplikaci spustit.
Pro platformu Windows je k dispozici průchozí paralelní hardwarový klíč (ovladače zde), pro platformu Macintosh je na výběr mezi USB (neprůchozí klíč, aktuální verze doplňku do systému zde) a ADB klíčem. ADB klíč je určen především uživatelům pracujícím na starších počítačích firmy Apple, u kterých se přes rozhraní ADB připojuje klávesnice (klíč je průchozí a zapojí se mezi klávesnici a počítač; pouze pro modré G3 a starší). K nejnovějším strojům firmy Apple Macintosh je možné ADB klíč připojit prostřednictvím USB/ADB přechodky iMate (aktuální verze doplňku do systému zde).

Veškeré operace s hardwarovým klíčem je nutné provádět při vypnutém počítači.

Výměna hardwarového klíče

Výměna hardwarového klíče je možná v případě, je-li klíč nefunkční, fyzicky poškozený, nebo je-li třeba novější typ (typicky výměna starého ADB klíče za USB, posledním modelem počítače Macintosh, který disponoval ADB slotem byla modrá G3, novější stroje potřebují USB klíč, či převodník).

POZOR! V případě ztráty nelze vydat nový klíč, výměna je možná vždy jen kus za kus.

Přehled verzí QuarkXPressu a typů klíče:

  • QuarkXPress 3.x Mac - pouze ADB klíč; verze 3.x nepodporuje USB klíče
  • QuarkXPress Passport 4.1 CZ Mac - ADB nebo USB klíč
  • QuarkXPress Passport 4.1 CZ Win - klíč pro paralelní port
  • QuarkXPress 5.0 CZ Mac i Win - USB klíč

Na hardwarový klíč drží společnost Quentin standardní dvouletou záruku. V rámci těchto dvou let je tedy možné vyměnit vadný klíč zdarma. Záruka se nevztahuje na výměnu různých typů klíče a na viditelně mechanicky poškozené klíče.

Jakákoliv jiná výměna je zpoplatněna manipulačním poplatkem 2000 Kč bez DPH.
K výměně je třeba vyplnit formulář společnosti Quark.

QuarkXPress a víceuživatelské licence

QuarkXPress se dodává pro náš region ve víceuživatelské licenci převážně jen pro výukové učely - jako 10ti licence LabPack a jejich 5ti uživatelské rozšíření LabOn. Případné komerční síťové licence je třeba řešit individuálně, kontaktujte nás.

Konsolidace

Pro firmy či jednotlivce, kteří vlastní a provozují více licencí na produkt QuarkXPress existuje možnost "konsolidovat" jednotlivé licence do jednoho sériového čísla. Stačí o to pouze zažádat, k žádosti připojit seznam sériových čísel, jichž se má konsolidace týkat a údaje o koncovém uživatele (firmě). Firma Quark pak vystaví nový validační kód, který odpovídá jedinému sériovému číslu pro příslušný počet uživatelů. Po té je nutné vrátit veškerou dokumentaci a instalační sadu ke všem původním jednouživatelským licencím, které byly "konsolidovány". V tomto případě zůstává uživateli původní počet hardwarových klíčů a na stanicích, kde se bude aplikace používat musí být tyto klíče instalovány.

Síťový hardwarový klíč

Společně se žádostí o konsolidaci je možné též zažádat o výměnu stávajících jednouživatelských hardwarových klíčů za jeden síťový, který je pak naistalován na příslušném servru a odpadá tak nutnost mít naistalované klíče na každé pracovní stanici.
Je možné požádat o výměnu jednouživatelských klíčů za jediný síťový hardwarový klíč i v případě licencí typu LabPack a LabOn určených pro školy.
Je jasné, že i v případě používání síťové verze hardwarového klíče může aplikaci QuarkXPress provozovat pouze tolik uživatelů, kolik jich vyplývá z licence. Aplikaci není možné instalovat na více pracovních stanic než je počet plynoucí z licence.

 

< ZPĚT


Správa licencí

QuarkXPress Passport 6.5 CZ je dodáván bez hardwarového klíče.