Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

QuarkXPress Passport 6

Známé problémy QuarkXPress 6.0

Důležité informace o vlastnostech

Následující informace o vlastnostech je třeba vědět:

Při vykreslování EPS souborů s použitím náhledů v plném rozlišení dosáhnete lepších výsledků použijete-li počítač osazený minimálně 256 MB RAM. Na počítačích vybavených menším množstvím paměti bude proces vykreslování výrazně delší.

Reportování pádu na systému Mac OS

Mac OS X obsahuje nástroj, který vytvoří zprávu (report) při neočekávaném pádu aplikace. V případě, že je QuarkXPress neočekávaně ukončen, je možné využít tohoto nástroje ke kontaktování podpory Quark Technical Support.

Chcete-li vytvořit Mac OS report o pádu, spusťte nástroj "Console", který naleznete ve složce "Utilities" (součást složky "Applications"). Je-li Console spuštěna, zvolte Console > Preferences, zobrazí se Vám předvolby, zde klikněte na záložku "Crashes". Zkontrolujte, že je reportování pádu zapnuto. Pro ukončení Console zvolte File > Quit.

Poté, co jste nastavili v předvolbách nástroje Console, aby byly pády reportovány, bude "crash log" - protokol o neočekávaném ukončení aplikace - obnoven při každém neočekávaném ukončení aplikace. Svůj log soubor naleznete ve složce Users > [Vaše uživatelské jméno] > Library > Logs > Crash Reporter. Zprávu o neočekávaném ukončení můžete předat podpoře Quark Technical Support pouhým překopírováním textu do e-mailu, nebo ji mějte při ruce během telefonátu.

Soubor předvoleb "XPress Preferences"

Na systému Mac OS se nyní soubor "XPress Preferences" (předvolby) v základním nastavení nachází na [jméno Vašeho pevného disku] > Users > [uživatelské jméno] > Library > Preferences > Quark > QuarkXPress 6.0. V systému Windows je základní nastavení cesty k souboru "XPress Preferences"C: > Documents and Settings > [aktuální uživatel] > Application Data > Quark > QuarkXPress 6.0.

Základní nastavení uchovávané v souboru "XPress Preferences" je sdíleno všemi nainstalovanými aplikacemi QuarkXPress 6.0. K vytvoření rozdílných nastavení pro různé kopie nainstalované na jednom počítači vytvořte složku "Preferences" ve složce, kde se nachází daná aplikace QuarkXPress. QuarkXPress si poté vytvoří lokální soubor "XPress Preferences" a bude ignorovat sdílená nastavení. V momentě, kdy lokální předvolby smažete, QuarkXPress začne znovu používat sdílené předvolby.

Poznámka: Jestliže se chcete vrátit k původnímu nastavení předvoleb, či předpokládáte, že je soubor předvoleb poškozený, smažte pouze obsah složky předvoleb, ale nemažte samotnou složku.

Změny oproti dokumentaci

Následuje seznam informací o vlastnostech, které byly změněny oproti dokumentu "A Guide to QuarkXPress Addendum", souborům nápovědy QuarkXPress 6.0 a souboru "ReadMe" ("Čti mě"):

 • Příkaz "Show/Hide Tagged Content" - zobraz/skryj tagovaný obsah byl přesunut do nabídky "View" - zobraz.
 • Při importu rozsáhlých textů může dojít k selhání funkce "Undo" - vrať zpět.
 • Záložka "Clipping" - oříznutí byla odstraněna z dialogu "Modify" - změnit (Objekt > Změnit) při použití s obrázkovými buňkami tabulek.
 • Umístění postscriptových ovladačů tiskárny - PostScript Printer Description (PPD) není v nápovědě pro QuarkXPress popsáno správně:
  • na systému Mac OS jsou PPD soubory umístěny: [pevný disk] > Library > Printers > PPDs > Contents > Resources > en.lproj.
  • na systému Windows 2000 jsou PPD soubory umístěny ve složce "Windows" -> "System".
 • Pouze pro Windows: soubor "Keyboard Template.pdf", který je instalován společně s aplikací QuarkXPress pro Windows, neobsahuje správné informace pro systém Windows. Pro stažení správného souboru klikněte zde.
 • V souboru ReadMe" - Čti mě je chybný odkaz na ukázkové materiály v sekci "Learning QuarkXPress" - učíme se pracovat s aplikací QuarkXPress. Správný odkaz je http://euro.quark.com/en/service/desktop/training/
 • Technika vydělování ("Isolations") pro Mac OS a Windows je v souboru "Troubleshooting Guide.pdf" popsána nepřesně. Správné postupy následují:
Mac OS:
 • Vytvořte složku na ploše svého počítače a pojmenujte ji "test".
 • Otevřete složku, kde je nainstalována aplikace QuarkXPress 6.0 či QuarkXPress Passport 6.0
  Poznámka: Základní nastavení cesty je "pevný disk Mac OS/Applications/QuarkXPress 6.0"
 • Držte klávesu "Option" a přitom kopírujte následující soubory do složky "test":
  • "QuarkXPress" či "QuarkXPress Passport" aplikační soubor
  • složku "Required Components"
  • soubor "OmniCore.Mach-O.r.dylib"
 • Spusťte aplikaci QuarkXPress 6.0 ze složky "test".
  Poznámka: Chcete-li vydělit QuarkXPress či QuarkXPress Passport (s podporou síťové QLA licence), zkopírujte do složky "test" také soubor "QLAClient.properties".
Windows:
 • Vytvořte složku na ploše svého počítače a pojmenujte ji "test".
 • Otevřete složku, kde je nainstalována aplikace QuarkXPress 6.0 či QuarkXPress Passport 6.0
  Poznámka: Základní nastavení cesty je "C://Program Files/Quark/QuarkXPress 6.0"
 • Zkopírujte následující soubory do složky "test":

  • QuarkXPress.exe" či "QuarkXPress Passport.exe" aplikační soubor
  • složku "Required Components"
  • soubor "xerces-c_2_1_0.vc6.r.dll"
  • soubor "stlport_vc645.dll"
  • soubor "omniORB271.x86.r.dll"
  • soubor "omnithread2.x86.r.dll"
 • Spusťte aplikaci QuarkXPress 6.0 ze složky "test".
  Poznámka: Chcete-li vydělit QuarkXPress či QuarkXPress Passport (s podporou síťové QLA licence), zkopírujte do složky "test" také soubor "QLAClient.properties".

Knihovny barev Pantone

Některá jména knihoven barev PANTONE byla změněna a přidána až poté, co byl vygenerován soubor nápovědy aplikace Quark XPress:

 • název PANTONE ProSim byl změněn na PANTONE procesní přímé barvy (knihovna coated).
 • vzorník PANTONE přímé barvy matte obsahuje PANTONE přímé barvy pro knihovnu matte coated.
 • srovnávací vzorník PANTONE solid to Process coated EURO obsahuje PANTONE přímé barvy ve standardu EURO v rozkladu do čtyř barev CMYK s použitím Euroscale CMYK základních barev.
 • Vzorník 3000 procesních barev PANTONE Process Color System obsahuje barvy (čtyř-barvy) s použitím Euroscale CMYK základních barev.
 • Vzorník PANTONE solid in Hexachrome coated knihovna obsahuje CMYKOG zobrazovací hodnoty pro každou barvu a umožňuje Vám vidět, jak budou barvy vypadat při tisku na Hexachrom (šesti-barva: cyan, magenta, yellow, black, orange, green), což je systém vysoké věrnosti barev, vyvinutý firmou Pantone, Inc. Je známý jako PANTONE Hexachrome Color System.


^ Zpět

Známé problémy

Následuje popis některých problémů, které se vyskytly při používání apliakce QuarkXPress 6:

 • Pouze Windows: Je-li použit jako jazyk aplikace němčina, švýcarská němčina, reformovaná němčina nebo norština, jsou při přidávání webového projektu s kaskádovými menu a metatagy v dialogu "Append" - přidat zobrazeny kaskádová menu v metatag kategorii a položky metatagů v kategorii kaskádových stylů.
 • Pouze Windows XP: Otevřete-li knihovnu, která obsahuje více položek, než se jich může zobrazit, vertikální posuvník nebude fungovat. K jeho zprovoznění změňte velikost palety nebo upravte některou z viditelných položek.
 • Historie "Undo/Redo" - kroků zpět se vymaže při uzamčení či odemknutí vrstvy.
 • Pouze Mac OS X: Jestliže se jiný uživatel než ten, který aktivoval log QuarkXPressu, pokusí spustit aplikaci, objeví se chybová hláška: "QuarkXPress 6.0 cannot be run from a locked volume" - Quark nemůže být spuštěn z uzamčeného disku. Tomuto problému lze předejít ihned po instalaci nastavením práv (File > Get Info > Ownership > Permissions) -sdílení aplikace s ostatními uživateli.
 • Pouze Windows: Při použití příkazu "Save Page as EPS" - uložit stránku jako EPS pro stránku obsahující písma ve formátu OpenType, dojde při opětovném načtení EPS souboru do projektu k nahrazení OpenType písem na výstupu fontem Courier.
 • Pouze Windows XP: Jestliže změníte zobrazovací schéma - vzhled (Display properties > Scheme) za běhu QuarkXPress, mohou se objevit problémy s překreslováním. Problémy odstraníte opětovným spuštěním aplikace QuarkXPress.
 • Pouze Mac OS: Budete-li do dokumentu aplikace QuarkXPress importovat dokument Microsoft Word, který obsahuje krátké a dlouhé pomlčky (spojovník, rozdělovník), nebudou tyto pomlčky zobrazeny.
 • Pouze Mac OS: Kopírujete-li tabulku Microsoft Excel (či jednotlivou buňku) s orámováním tlustou čarou do obrázkového rámečku, nebude při následujícím tisku vytištěn levý a horní rám tabulky (buňky). Toto omezení lze obejít zkopírováním nadbytečných buněk sousedících s tabulkou zleva a nahoře. Po vložení do obrázkového rámečku je možné nadbytečné buňky skrýt buď posunutím nadbytečných buněk mimo rámeček, či zvětšením tabulky v rámečku.
 • Pouze Mac OS: Horní okraje znaků napsaných písmem "Copperplate Gothic Bold" budou částečně oříznuty (může se týkat i dalších písem s chybným účařím). Jedná se pouze o problém zobrazení na displeji.
 • Pouze Mac OS: Start aplikace QuarkXPress s klávesnicí nastavenou na "CSA-Canada" a jazykem nastaveným na "French" může vyvolat hlášku: "This version of QuarkXPress cannot be used with this keyboard (85)." K řešení problému stačí přenastavit jazyk na "French Canadian" a klávesnici na "US-English."
 • Pouze Mac OS: Pevné konce stránek (Page break) vložené do dokumentu QuarkXPress 6.0 se neexportují do dokumentů MS-Word.
 • Pouze Mac OS: Při ukládání dokumentů QuarkXPress na počítačích s Mac OS, které mají: a) vícero pevných disků, externí pevný disk (FireWire) nebo pevný disk rozdělený na více částí; b) instalovány písma s použitím Extensis Suitcase 10.x nebo X1, je zobrazena chybová hláška: "File is already open [-47]."


Tisk

 • Pouze Mac OS: Jestliže zvolíte "Fit in Print Area"- podle tiskové plochy (File > Print > záložka Setup), dále některou z možností v rozbalovací nabídce "Page Flip" - převracení stránek (File > Print > záložka Options), to vše při použití některého z generických PPD souborů (File > Print > záložka Setup > Printer Description pop-up menu), bude obsah výstupu mimo tisknutelnou plochu. Tomuto problému lze předejít volbou PPD souboru určeného přímo pro Vaší tiskárnu.


PDF Filter

 • QuarkXPress nenaimportuje soubory PDF verze 1.5.
 • Jestliže budete importovat QuarkXPress PDF soubor, který obsahuje jednobarevný, dvoubarevný nebo vícebarevný EPS soubor, dojde k PostScriptové chybě při pokusu tisknout výstup kompozitně - výsledkem bude prázdný dokument. Problému se za daných podmínek lze vyhnout s použitím příkazu "Save Page as EPS" - uložit stránku jako EPS namísto "PDF Export".
 • Při exportu výstupu do PDF s nezaškrtnutou volbou "Embed all fonts" - vložit všechna písma (viz. nastavení PDF exportu) a následném importu PDF dokumentu do obrázkového rámečku QuarkXPressu budou na výstupu všechna písma nahrazena, a to i v případě, že jsou nainstalována na počítači.
 • Při exportu PDF souboru, který v názvu obsahuje více než 28 znaků, se objeví nepřesná chybová hláška oznamující, že QuarkXPress nemůže vytvořit soubor. I přes tuto případnou chybovou hlášku QuarkXPress PDF soubor vytvoří.
 • Pouze Mac OS: Při importu PDF souboru, který buď obsahuje více než 31 znaků v názvu nebo se nachází ve složce, která má v názvu více než 31 znaků, bude tento PDF soubor vytištěn na PostScriptové tiskárně pouze v nízkém rozlišení.
 • Při exportu výstupu s přetékajícím textem do PDF nebudou odkazy (hyperlinky) namapovány v rámci PDF souboru správně.


Import textu

 • Pouze Mac OS: Jestliže zatrhnete v dialogu okna "Get Text" - import textu možnost "Include Style Sheets"- včetně předloh stylu a poté se stisknutým "jablíčkem" kliknete na "Open to import raw code" v případě HTML souboru, může dojít k selhání importu.

 

Textové rámečky

 • Pouze Windows: Výběr pole "Left Indent" - levá zarážka ("Paragraph Attributes" - styl odstavce v dialogovém okně "Style > Leading" - styl > proklad ) může činit problém. Toto se stane pouze při prvním pokusu, proto stačí příslušné okno zavřít a znovu otevřít.


Automatické ukládání

 • Funkce "Auto Save" - automatické ukládání ukládá pouze aktivní projekty. Projekty otevřené na pozadí nejsou ukládány.
 • Pouze Mac OS: Jestliže ručně uložíte projek poté, co byl uložen automaticky na server Novell, dojde ke smazání projektu. Jestliže používáte Novell server společně s počítači Apple, Quark důrazně doporučuje ukládat jednotlivé projekty na lokální disk či jiný server, a teprve poté je kopírovat na Novell server.
 • Pouze Mac OS: Používáte-li funkci "Auto Save" - automatické ukládání pro projekty s dlouhými názvy, nemusí se zobrazit varování, když projekt znovu otevřete a jestliže poté dojde při automatickém ukládání k pádu aplikace QuarkXPress. Navíc projekt nebude obsahovat změny, které měly být uloženy při automatickém uložení.
 • Pouze Windows: Funkce "Auto Save" - automatické ukládání neukládá projekt v momentě, kdy QuarkXPress běží na pozadí (tzn. v momentě, kdy je jiná aplikace aktivní).


Tabulky

 • Je-li obrázkový rámeček před textovou buňkou, která obsahuje text, který přetéká (zakončený červeným přeškrtnutým čtverečkem), v náhledu prohlížečem Netscape text přeteče do další buňky místo toho, aby zůstal v buňce, kam byl nalit. Text je zkrácen při prohlížení v Internet Exploreru.
 • Pouze Windows: Jestliže pro zobrazení kontextového menu kliknete pravým tlačítkem na "Gridline" - čáry sítě a poté zvolíte "Modify"- změnit a odškrtnete "Convert Table to Graphic on Export" - při exportu převést tabulku na grafiku, tloušťka čáry, na kterou jste klikli, se změní na 12 bodů.
 • Pouze Windows: Pakliže vyberete vlasovou linku pro čáru sítě tabulky, čáry se po obnovení obrazovky zobrazí špatně.
 • Pouze Mac OS X: Není možné provést vícenásobný výběr buňky klikáním myši se stisklou klávesou Shift v případě, že máte vybraný obsahový nástroj ("ručička").
 • Jestliže převedete ukotvenou tabulku na text poté, co jste ji přenesli z jiné stránky, může se výsledný text zobrazit na původním místě tabulky.
 • Jestliže pro obrázkovou buňku tabulky zaškrtnete "Suppress Output" - potlačit tisk v dialogovém okně "Modify" - změnit (Item > Modify > záložka Table), neobjeví se odškrtnutí "Suppress Picture Output" - potlačit výstup obrázku v záložce "Picture" - obrázek, jak by mělo. Přesto bude tisk tabulky i obrázku potlačen.


Webový výstup

 • Exportujete-li text ve formátu HTML a poté budete importovat jiný dokument, může být text doplněn o nadbytečné mezery a entry.
 • Při tisku Webového výstupu obsahujícího "Placeholders", otevřou se dvě okna prohlížeče.
 • Jestliže aplikujete změnu barvy na čáru volnou rukou poté, co jste si dokument prohlíželi ve webovém prohlížeči, jehož okno zůstalo otevřeno, nemusí se nová barva v okně prohlížeče zobrazit korektně. Pro správné zobrazení stačí pouze obnovit zobrazení.
 • Jestliže přetáhnete vertikální vodítko na šířku stránky a poté zvolíte "View > Hide Guides" - zobraz > skryj vodítka následované "View > Show Guides" - zobraz > ukaž vodítka, zobrazí se šířka stránky užší, než ve skutečnosti je.
 • Jestliže podtrháte více mezer na konci řádky textu, který pokračuje na další řádku bez přerušení pevným koncem řádku, podtržení se nezobrazí v aplikaci QuarkXPress. Po exportu bude ve webovém prohlížeči vše v pořádku.
 • Jestliže metodou drag and drop (chyť a táhni) přenesete tlačítko s textem z jednoho dokumentu do jiného, může se kopírované tlačítko zobrazit se znakem pro přetečený text a nezobrazí se chybová hláška, že tlačítko nemůže být kopírováno tímto způsobem.
 • Změníte-li styl orámování, nemusí se změna projevit korektně.
 • Pouze Mac OS: Vytvoříte-li GIF, JPG či PNG soubor v aplikaci QuarkXPress pro Windows a poté se budete snažit nastavit takový obrázek jako "background image" - obrázek na pozadí v QuarkXPressu pro Mac OS (Page > Page Properties > Background Image), zobrazí se chybová hláška.
 • Pouze Windows: Použijete-li prohlížeč Windows na náhled HTML textu vytvořeného a exportovaného z QuarkXPressu pro Mac OS, může dojít k zobrazení nesmyslného textu.

 

Kontrola pravopisu

 • Zvolíte-li "Utilities > Edit Auxiliary" - Služby > Upravit pomocný slovník a přidáte do pomocného slovníku slovo začínající velkým písmenem, zobrazí se takové slovo při příštím otevření slovníku malými písmeny.
 • Provedete-li kontrolu pravopisu textu na cestě nebo v rámečku, který je skrytý za jiným objektem, může zůstat vybrané předchozí "Suspect Word" - sporné slovo zobrazeno společně s novým sporným slovem.


Apple events scripting

 • Nelze nastavit parametry znaku pro odstavec používající "Default character style" - výchozí styl.
 • Nelze nastavit hodnota "outset" pro text v buňce tabulky.
 • Nelze získat, nastavit vlastnosti pro "next text box." - následující textový rámeček.
 • Nelze získat, nastavit vlastnosti pro "previous text box." - předcházející textový rámeček.
 • Skript , který má určit, zda byla předloha upravena, nemusí dávat správný výsledek.
 • Nelze vytvořit kolmou čáru, je-li její počátek definován hranou pracovní plochy.
 • Nelze duplikovat textový ani obrazový rámeček, či čáru za nebo před ní.
 • Nelze duplikovat rámeček z jednoho do druhého dokumentu.
 • Nelze nastavit hodnotu "Opt." pro mezeru - výplněk (Edit > H&Js - úpravy > D+V) na stejnou hodnotu jako je nastaveno pole Min.
 • QuarkXPress umožňuje s použitím Apple Scriptu určit pozici textového rámečku mimo "Pasteboard" - pracovní plochu. Pokusíte-li se pak takový rámeček upravit pomocí "Item > Modify" - objekt > upravit, objeví se chybová hláška oznamující, že se rámeček nachází mimo pracovní plochu. Jestliže se toto stane, odklikněte chybovou hlášku třikrát a QuarkXPress přemístí rámeček tak, aby byl uvnitř pracovní plochy.
 • Stisknete-li klávesu "Option" při výběru nástroje pro vytváření rámečků, vytvoříte pak sérii rámečků a poté bezodkladně spustíte skript na výběr všech rámečků bez toho, abyste předtím odznačili nové rámečky, nepodaří se aplikaci všechny rámečky vybrat.
 • Máte-li aplikaci QuarkXPress skrytou v menu Finderu(Finder > Skryj QuarkXPress či Finder > Skryj ostatní), pak není možné úspěšně spustit AppleScript pro tisk vybraných dokumentů QuarkXPress.
 • Poté, co spustíte skript na přemístění vybraného textu na jiné místo, je tento text chybně odznačen.

 • Pouze QuarkXPress Passport

 • Uložíte-li projekt ve formátu dokumentu pro verzi 5.0 a poté ten samý dokument přeuložíte do formátu verze 4.0, může dojít k přelomení dokumentu z důvodu změny dělení slov.
 • Ve francouzské verzi nápovědy není funkční odkaz na klávesové zkratky. Pro zobrazení francouzských zkratek klikněte na záložku "Search" - hledej a vyhledejte výraz "Commandes clavier."
 • Používáte-li španělštinu jako jazyk programu, zobrazí se některé názvy témat v angličtině.
 • Slovník německé kontroly pravopisu nenabízí vždy nejlepší možnou náhradu sporného slova.
 • Při kontrole pravopisu v dokumentu se mohou sporná slova zobrazit zkrácená, klepnete-li na ně v dialogovém okně "Check Story"- zkontroluj řetěz nebo "Check Document" - zkontroluj dokument.
 • Pouze Windows: Při tisku na Windows 2000 či Windows 2003 server jsou písma OpenType a TrueType nahrazena fontem Courier, nejsou-li písma přímo v tiskárně. K řešení problému je možné udělat následující (následující rady nemusí řešit problémy s Central European znaky daných písem):
  • Nastavit ovladač tiskárny tak, aby posílal tisk přímo na tiskárna volbou "Send Directly to Printer" - odeslat přímo na tiskárnu v záložce "Advance" - pokročilé nastavení ovladače tiskárny.
  • Tisknout přímo na tiskárnu přes TCP/IP nebo Parallel port.
  • Tisknout do souboru a poté vytvořený PostScript poslat přímo na tiskárnu.

Jazyky nepodporované* v QuarkXPress 6.

Problémy podobné těm, které jsou reportované níže, je možné učekávat při použití obecně středoevropských lokálních nastavení u původní nelokalizované verze aplikace. Ke každé v ČR a na Slovensku prodané licenci bude kompletní lokalizace řešící i dané problémy dodána zdarma. V tuto chvíli probíhají úpravy, které jsou nutné, aby mohla být vytvořena lokalizace.

 • Mac OS (turečtina): Při tisku výstupu, který obsahuje turecké znaky, nejsou některé z nich vytištěny korektně, ale jsou nahrazeny nesmyslnými znaky. Stejný problém se vyskytne při snaze exportovat dokument do PDF formátu.
 • Windows XP (polština): Není možné tisknout výstupy obsahující některé polské (CE) znaky. Problém se objeví při tisku následujících písem na postscriptovou tiskárnu: Arial CE, Courier New CE, či Times New Roman CE. Stejný problém vznikne při pokusu o export do PDF.
 • Windows XP (řečtina): Zvolíte-li si řečtinu jako hlavní jazyk operačního systému, výstup, který obsahuje řecké znaky, se zobrazí řádně na obrazovce, ovšem při tisku jsou původní znaky nahrazeny nesmyslnými znaky. Jakožto řešení problému stačí Řekům přepnout jazyk OS na anglický a vše se tiskne správně.
 • Mac OS (řečtina): Při exportu výstupu do PDF s použitím funkce "Export as PDF" a je-li řečtina nastavena jako jazyk aplikace (Edit > Program Language), je varování "To Cancel Print hold down the command key and type period" zobrazeno neúplně.
 • Pouze čeština, polština, řečtina a ruština: Používáte-li lokalizovaný operační systém společně s místní klávesnicí, nebudou se některé znaky zobrazovat korektně, přesto budou korektně vytištěny. V ruštině se znaky nezobrazí, budou-li psány s použitím národní klávesnice.
 • Pouze finština: Při exportu výstupu s použitím funkce "Save as a PDF" s finštinou nastavenou jako jazyk aplikace (Edit > Program Language), se nebudou některé znaky z písem typu TrueType, OpenType, či Type 1 tisknout nebo se nebudou tisknout správně.
 • Pouze řečtina: Otevření knihovny obsahující texty v řečtině způsobí neočekávané ukončení aplikace QuarkXPress.
 • Pouze Mac OS: Otevřete-li knihovnu obsahující řecké texty, objeví se dialog "Missing Font" - chybějící písma, načež je QuarkXPress neočekávaně ukončen.

* Podporu pro češtinu a slovenštinu zajistí lokální Full Service Distributor pro ČR a SR - společnost Quentin. Vyjmenované problémy se týkají verze QuarkXPress Passport 6.0 bez lokalizace.


Písma

Toto jsou příklady problémů se středoevropskými variantami písem (CE), jež mohou nastat při použití nelokalizované verze aplikace QuarkXPress Passport. Po instalaci kompletní lokalizace by neměl nastat žádný z popsaných problémů. Chcete-li mít jistotu, ověřte si, že jste vlastníky aktuálních verzí používaných písem (viz. upgrade CE písem Adobe). Některé z popsaných chyb jdou na vrub nekorektní práci s písmy v rámci daného OS.

 • Pouze Mac OS: Kurzíva z rodiny řezů Eurostile CE (Eurostile CE Oblique, Eurostile CE Bold Oblique a Eurostile Demi Oblique) se nezobrazí v submenu písma Eurostile CE (Style > Font > Eurostile CE).
 • Pouze Mac OS : Napíšete-li malé dlouhé "á" v aplikaci QuarkXPress a změníte písmo na Berthold Walbaum Book CE, nezobrazí se čárka nad "a". Ostatní diakritické značky se zobrazí řádně.
 • Při tisku výstupu, který obsahuje Courier New CE nebo Times New Roman CE fonts, nebudou tato písma vytištěna správně, ač se jako správná jevila v náhledu PDF souboru. Oproti tomu fonty z rodiny Eurostile se vytisknou řádně, i když se nemusí řádně zobrazit.
 • Pouze Mac OS: Zadáte-li v tiskovém výstupu znaky písma Sassy (s vypnutým Caps Lockem), znaky se nezobrazí. Při zapnutém Caps Locku se vše zobrazí správně. Jde pouze o chybu zobrazení, všechny výstupy obsahující toto písmo je možné bez chyby exportovat do PDF.
 • Pouze Mac OS: Znaky vložené při použití písem "FIM Bar code" se nezobrazí správně, ale správně se vytisknou.


Hardwarový klíč

 • Pouze Windows 2000: Po instalaci aplikace QuarkXPress restartuje instalátor QuarkXPressu Váš počítač bez zobrazení varování.
 • Pouze Windows: Během instalace aplikace QuarkXPress verze "US English" zobrazí instalátor chybovou hlášku, že tato verze je použitelná pouze pro francouzský, americký a francouzský (Kanada) operační systém. Instalátor se tváří, že se ukončil. I přesto instalace pokračuje až ke zdárnému konci.


^ Zpět


Kompatibilita

Následuje seznam známých potíží, produktů třetích výrobců, které mohou mít vliv na funkci aplikace QuarkXPress.

 • Změníte-li Webový výstup a znovu jej exportujete poté, co jste po prohlédnutí náhledu nechali otevřené okno prohlížeče, nový vzhled stránky se nemusí zobrazit správně dokud neprovedete obnovení ("refresh") okna prohlížeče. Chcete-li tomu předejít, nastavte svůj prohlížeč tak, aby překresloval stránku vždy, když ji navštívíte.
 • Pouze Mac OS: Používáte-li pro správu fontů Suitcase 10.1.x, výstupy z QuarkXPress se nebudou tisknout. Řešením tohoto problému je update na verzi Suitcase 10.2.
 • Pouze Mac OS: QuarkXPress nevytvoří PDF soubor, budete-li exportovat do PDF dokument, který používá OpenType fonty "StoneSerifStd". Pro nápravu tohoto problému proveďte update systému na verzi Mac OS 10.2.6 a novější.
 • Pouze Mac OS: QuarkXPress může být neočekávaně ukončen, přejde-li Váš počítač do Sleep módu (Uspíte-li jej). Pro nápravu tohoto problému proveďte update systému na verzi Mac OS 10.2.6 a novější.
 • Pouze Mac OS: Budete-li exportovat tiskový výstup do PDF a ukládat jej na mechaniku zformátovanou pro Windows a připojenou k Vaší ploše, počítač přestane odpovídat. Tento problém lze obejít, uložíte-li PDF dokument napřed na lokální disk a teprve pak jej zkopírujete na Windows disk.
 • Pouze Mac OS: Vytvoříte-li "Nový projekt", může se na záložkách jednotlivých výstupů objevit černý obdélník. Pro nápravu tohoto problému proveďte update systému na verzi Mac OS 10.2.4 a novější.

 

^ Zpět


Správa licencí

QuarkXPress Passport 6.5 CZ je dodáván bez hardwarového klíče.

Aktualizace 6.5.2 CZ

Nové vlastnosti, instalátory, návody.
Více zde >

Hardwarový klíč

Výměny, typy, verze
Více zde >