Registrace na odborný seminář

Registrace na odborný seminář

Vizuální kontrola profesionálního tisku
10. října 2012, Praha, Meteor Centre Office Park, 9:00 hodin

TENTO SEMINÁŘ BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠEN!

Kvalita barevné tiskové reprodukce obrazu a textu se neustále zlepšuje. Kontrola kvality tisku je však klíčovým momentem jak pro zadavatele tiskových zakázek, tak i pro tiskárny, resp. poskytovatele tiskových služeb. Vzhledem ke krátkým časům, které jsou na grafické i produkční zpracování velmi krátké, nastupují do grafických studií a tiskáren nové kontrolní pomůcky pro vizuální kontrolu kvality digitálních a již vytištěných dokumentů. V reklamních agenturách, grafických studiích a v provozech poskytovatelů tisku jsou stále častěji využívána profesionální náhledová zařízení s alternativním standardizovaným zdrojem denního světla pro vizuální kontrolu tiskového archu a/nebo technologie Softproof (reálný náhled digitálních dokumentů na monitorech), o kterých se předpokládá, že budou významným profesionálním nástrojem při kontrole digitálních dat při srovnávání s tiskovým archem či výsledným polygrafickým produktem. Odborníci na setkání představí nové technologie a příklady jejich reálných nasazení v běžné polygrafické produkci.

Místo konání: Meteor Centre Office Park „B“ (velký konferenční sál vpřízemí vlevo odrecepce), Sokolovská 100/94, Praha 8. Budova je cca 50 metrů odstanice metra B „Križíkova“.

Časový harmonogram semináře:

09.00 Představení hostů semináře.

09.15 Standardizace při reprodukci tiskovin se týká zadavatelů (grafiků, reklamních agentur a stále častěji i pracovníků marketingu) i poskytovatelů tiskových služeb (komerčních ofsetových tiskáren i center digitálních tiskových služeb).

Martin Novotný, GRAFIE CZ, Praha

09.45 Náhledové pulty s alternativním standardizovaným zdrojem denního osvětlení byly v minulosti pouze výsadou velkých ofsetových tiskáren. Dnes se profesionální osvětlení pro kontrolu tiskových výstupů stává součástí každodenního života reklamních agentur a hlavně všech typu provozu poskytovatelů tiskových služeb (s digitálním i ofsetovým tiskem). V rámci prezentace bude představena novinka, technologicky atraktivní stolní náhledový box s LED světlem!

Abdel H. Naji, JUST Normlicht GmbH, Německo

10.30 Přestávka na dobrou kávu.

10.45 Profesionální grafické monitory EIZO – Softproof a jeho hlavní předpoklady pro nasazení v běžné polygrafické praxi – při návrhu, schvalování a zpracování polygrafických produktů.

Antonín Charvát, EIZO Europe GmbH o. s., Praha

11.15 Standardizace v oblasti profesionálních grafických náhledů na monitorech. Vizuální kontrola dokumentů v PDF formátu ve 100% barevnosti na profesionálních grafických monitorech. Popis standardu podle normy ISO 12646. Popis standardizovaného prostředí pro kontrolu tiskového archu podle ISO 3664.

Jan Smékal, PSO UGRA Expert, Praha

11.45 Nenechte barvy vašich tiskovin vyhasnout! Praktické využívání přímých barev PANTONE v prostředí ofsetového a digitálního tisku. Nové typy srovnávacích vzorníků.

Paul Graham, PANTONE, Velká Británie

12.30 Praktické ukázky. Konzultace s odborníky na výše uvedená témata.

13.30 Předpokládaný závěr semináře.

Partneři semináře: PANTONE LLC., EIZO, JUST NORMLICHT, QUENTIN, GRAFIE.

 


 Quentin