Původní reklamační řád a Všeobecné obchodní podmínky platné před 1. 1. 2014

Reklamační řád

Základní informace pro rychlou orientaci

Plné znění

1. Záruční doba

Obvyklá záruční doba v České republice je 24 měsíců pro koncového uživatele. Někteří výrobci poskytují na své produkty prodlouženou záruku (např. EIZO 5 let).

Některé produkty, např. použité – prodávané za zvýhodněnou cenou (takové jsou v našem ceníku označeny koncovkou „DEMO“) mají záruku zkrácenou. V případě závady zařízení si prosím nejdříve zkontrolujte, zda-li je v záruce.

Záruku nelze uplatnit na software.

2. Reklamaci nelze uplatnit

 • změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození

Quentin dodává: upadne-li Vám iPod na zem a v důsledku toho se poškodí konektor sluchátek, reklamaci nelze uplatnit. Technik, který takový iPod rozebere mechanické poškození bez problémů diagnostikuje.

 • změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení
 • reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,
  jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty.
 • za vady zboží nelze považovat stav, kdy ještě před uplynutím záruční doby je zákazníkem věc nebo její část spotřebována  nebo uplyne doba životnosti věci v důsledku jejího používání

Quentin dodává: například kapacita baterií se úměrně používání a počtu dobíjecích cyklů přirozeně snižuje, fotoválec v tiskárně je konstruován na určitý konečný počet výtisků.

3. Rozpor s kupní smlouvou

Někdy se to bohužel stane a my Vám, ač neradi, dodáme vadný výrobek. Nebo výrobek, který byl chybně prezentován, a dodané zboží pak neodpovídá názvu / definici objednaného.

 • Co s tím? Danou situaci lze nejlépe řešit uplatněním reklamace výrobku "pro rozpor s kupní smlouvou" (ustanovení § 616 občanského zákoníku), protože výrobek byl vadný již v okamžiku převzetí zboží.
 • Na co má kupující právo? Podle § 616 odst. 3 občanského zákoníku má dle své vlastní volby právo buď na opravu vady nebo na výměnu zboží za jiný kus téhož modelu. A to bezplatně a bez zbytečného odkladu z naší strany.
 • Pokud by toto řešení nebylo možné? (například zboží není skladem) Zákazník má dle své vlastní volby právo na přiměřenou slevu z ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit (může výrobek vrátit a požadovat vrácení peněz v plné výši kupní ceny).
 • Kdy to neplatí? Předchozí nároky nelze uplatnit, pokud kupující při převzetí věci o rozporu věděl, či rozpor sám způsobil.

4. Pro výrobky některých výrobců jsou v České republice ustanovena autorizovaná servisní střediska pro záruční i pozáruční opravy.

Při vyřizování reklamace se Vám na těchto místech dostane maximálně profesionálního přístupu od vyškoleného personálu. A obrátíte-li se na ně přímo urychlíte tak vyřízení své reklamace.

Seznam výrobců a adres autorizovaných středisek naleznete zde.

5. Pro správné a rychlé vyřízení Vaší reklamace mějte připravené tyto dokumenty:

 • kopii faktury
 • záruční list
 • písemný popis závady
 • kontaktní údaje (nevyplývá-li z ostatních dokumentů)

Quentin dodává: člověk, který závadu přejímá nemusí být tentýž, který ji řeší. Písemný popis zamezí lidské chybě při předávání informací.

6. Zařízení reklamujte vždy včetně příslušenství nutného k provozu zařízení a ověření závady (obvykle se jedná např. o zdroj napájení, napájecí kabel a instalační média).

Bez dodání příslušenství nelze závadu ověřit a zahájit vyřizování reklamace.

Quentin dodává: Zdá-li se Vám posílání některého příslušenství zbytečné, zavolejte nám, vše se dá dohodnout. Servisní manažer Vám rád potvrdí, zda-li je příslušenství třeba nebo ne.

V opačném případě - zjistíme-li, že něco chybí teprve při přijetí zboží do servisu, odkládáte tím zahájení vyřízení reklamace až do momentu dodání potřebného příslušenství.  

7. Standardní postup pro vyřízení reklamace ostatních výrobků je následující:

 • reklamovaný výrobek převezme pracovník Quentinu

Quentin dodává: o čemž by Vám měl vystavit příslušný dokument obsahující údaje kdy, za jakých podmínek a v jakém stavu (s příslušenstím/bez) byl výrobek přijat. Součástí tohoto dokumentu je i poučení o podmínkách reklamace.

 • reklamovaný výrobek lze - po předchozí domluvě - zaslat přepravní službou.V tomto případě prosím zásilku dobře zabalte

Quentin dodává: při přepravě se se zásilkou nejedná zcela v rukavičkách. Na mechanické poškození se nevztahuje záruka. Špatně zabalené zboží může znamenat komplikace pro nás i Vás.

 • bez předchozí domluvy s pracovníkem Quentinu může být převzetí zásilky odmítnuto

Quentin dodává: nechceme se tím vyhnout odpovědnosti, chráníme tím Vás. Zásilka, o které nevíme dopředu, se nemusí dostat ihned do správných rukou, dojde tak ke zdržení s vyřízením reklamace a výsledek nemusí odpovídat Vašim představám.

 • pro většinu reklamací si Quentin vyhrazuje lhůtu dva pracovní dny na vyjádření

Quentin dodává: to není proto, že bychom se reklamaci nevěnovali s plným nasazením, závadu je třeba otestovat a diagnostikovat. Některé závady se projeví teprve po delší době provozu, u jiných na první pohled jednoznačných, se složitě určuje jejich příčina, u dalších je třeba zařízení rozebrat apod. 

8. Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

9. Baterie

Ačkoliv i na baterie (v přenosných počítačích, iPodech apod.) platí záruka 24 měsíců pro koncové uživatele, tato se vztahuje na funkčnost baterie nikoliv na běžné opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním. Není proto možné reklamovat baterii po několika měsících užívání proto, že má nižší než původní kapacitu. V tomto případě nelze zaměňovat životnost výrobku, tj. dobu, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě používání vydržet a záruční dobu, ve které lze reklamovat vady výrobku, tj. vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu nebo způsobu zpracování.Konkrétně k bateriím Apple: společnost Apple nahrazuje baterie v 2. roce, pakliže jejich kapacita poklesne pod 50%. Český distributor uznává jako důvod k výměně ztrátu kapacity pod 60%.Životnost baterie ovšem do značné míry ovlivňuje sám uživatel. Důležitá je údržba baterie, v případě dlouhodobé nečinosti zařízení jej dobít alespoň jednou měsíčně. A je důležité si uvědomit, že stav baterie výrazně ovlivňuje počet absolvovaných dobíjecích cyklů. Například dobře udržovaná baterie iPodu je navržena tak, aby po 400 cyklech plného nabití a vybití dosahovala 80% původní kapacity.

10. DEMO, REPAS - Zboží prodávané za nižší ceny z důvodu vady

 • Jak ho poznám? Na dtpobchod.cz se jedná o zboží, které má na konci svého názvu připsáno "DEMO", "REPAS", či o zboží zařazené do výprodeje, kde uvádíme důvod nižší ceny - rozbalení, použití, po repasi apod.

Quentin dodává: na dtpobchod.cz naleznete také úplně nové a nepoužité zboží za akční ceny - v průběhu času vyhlašuje v součinnosti s našimi dodavateli různé "PROMO" akce, nebo vyprodáváme skladové zásoby - zboží v podobných akcí získáte za lepší cenu a žádné vady by mít nemělo.

 • Definice: Zboží nabízené za nižší ceny má vady, které nebrání užívání výrobku k danému účelu (vadné nové výrobky nebo výrobky použité). U položky v naší nabídce naleznete upozornění, proč cenu snižujeme. Za vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Netýká se to ovšem skrytých vad, která brání z funkčního hlediska užívání - tam máte, jako náš zákazník stejná práva jako u běžného zboží. . Pokud se vyskytne na výrobku prodávané za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.
 • Slovníček:
  DEMO - výrobek (nejčastěji počítač) byl nějaký čas používán k prezentačním účelům.
  REPAS - výrobek se nám vrátil zpět se závadou, my jej nechali opravit. V danou chvíli je plně funkční.
  PROMO - to sem nepatří, PROMO, znamená, že Vám chcem udělat radost lepší cenou, nebo víc věcmi za stejnou. A nebo kombinací obého.

Quentin dodává: řádně v názvu označené zboží koupené se slevou nelze reklamovat z důvodu, který byl předem uveden, a na který jste dostali slevu. Příklad: Pakliže má počítač v názvu slovo "Demo", byl již nějakou dobu v provozu, provoz se s velkou pravděpodobností projeví i na kompletnosti / stavu příslušenství. Takto označený počítač Vám rádi předvedeme dopředu, abyste měli přesnou představu, co kupujete a zda-li je sleva odpovídající.