Tiskové zprávy

1letá či 2letá záruka?

Pravidla uznávání záruk platná od 10.10. 2008.

Nová pravidla rozlišují dvě kategorie kupujících - spotřebitele
a podnikatele.

Velmi zjednodušeně řečeno - ten, kdo nakupuje zboží za účelem podnikání, chce jej uplatnit do nákladů - kupuje zboží pouze s jednoletou zárukou - nevztahuje se na něj občanský, ale obchodní zákoník (a to i v jiných ohledech - např. se jej netýká ani možnost vrátit zboží nakoupené přes internet do 14ti dnů bez udání důvodu).

Za dostačující pro identifikaci kupujícího jako podnikatele (a ne spotřebitele) se
považuje například uvedení IČO kupujícího na dokladech spojených s nákupem.

 

Fyzické osoby - spotřebitelé

2. ROK ZÁRUKY JE ZAHRNUT V CENĚ POČÍTAČE

2. rok záruky pro koncové zákazníky (spotřebitele) již není
nutné objednávat, je automaticky zahrnut v ceně počítače.
Pro uznání druhého roku záruky jsou rozhodující údaje uvedené
na prodejním dokladu. Pokud z nich nevyplývá, že byl
počítač zakoupen k podnikání, je dvouletá záruka uznána automaticky (nejčastěji: na
dokladu není IČO kupujícího).

Adresu servisního střediska naleznete na záručním listě, který jste s počítačem obdrželi.Nejste-li si jisti, kontaktujte nás.

 

Jak postupovat při případné reklamaci?

Zákazník se prokazuje nákupní fakturou od prodejce.

Počátečním dnem záruky je den prodeje koncovému zákazníkovi uvedený na dané
prodejní faktuře.


Podnikatelé (OSVČ) a firmy

PodnikatelÉ a firmy nakupují iPody a poČÍtaČe Apple s jednoletou zÁrukou dle obchodnÍho zÁkonÍku.

Pokud si tito zákazníci zakoupili počítač Apple a chtějí si záruku prodloužit, mají možnost využít službu Next Business Day (NBD), která poskytuje 3-letou záruku.


Společnost Quentin nabízí svým zákazníkům a prostřednictvím svých prodejců i nadále možnost dokoupit také 2. rok záruky pro počítače Apple také pro podnikatele a firmy.

 

Počítače nakoupené před 10. říjnem 2008

Pro počítače zakoupené před tímto datem platí záruční doba, jak je uvedeno na záručním listě zařízení.

Tam, kde byl zakoupen druhý rok záruky, je tento garantován i podnikatelům a firmám. Pro počítače zakoupené u společnosti Quentin a jejich prodejců je servisním místem sídlo společnosti Quentin.


Více o dvouleté záruce

business.center.cz
Kdy je podnikatel spotřebitelem?

zákon o ochraně spotřebitele (č.36.2008 S)

Servisní střediska

pro počítače Apple zakoupené
u společnosti Quentin a jejich prodejců

Servisní středisko je vyznačené
na záručním listě dodaném se zařízením.

Nejste-li si jisti, kontaktujte nás.
Přesná definice spotřebitele
dle zákona o ochraně spotřebitele

§2 V ymezení některých pojmů
1. Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami,