Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Aktivace licence

Objevil se problém s aktivací či re-aktivací?

Jestliže máte problém s aktivací či reaktivací aplikace QuarkXPress Passport prostřednictvím Internetu, máte možnost vyplnit "Aktivační formulář" ( Activation form; viz. níže) a zaslat jej společnosti Quark prostřednictvím e-mailu na adresu: activation@quark.com, nebo tento formulář nafaxovat na faxové číslo: +41 32 720 1556 (Švýcarsko). Společnost Quark Vám v nejkratší možné době zašle zpět Váš aktivační kód (na e-mail nebo faxové číslo z nějž jste zaslali požadavek).


Aktivační formulář ke stažení (PDF, anglicky)

Online reaktivační formulářAktivace softwaru je anonymní a rychlá

Jednouživatelské licence aplikace QuarkXPress vyžadují aktivaci (originální informace o aktivaci zde), která zabraňuje použití aplikace na více počítačích, než je povoleno licenčním ujednáním.

Je-li Vaše aplikace QuarkXPress součástí síťové licence, stará se o správu počtu licencí a jejich aktivace Quark License Administrator (QLA), proto není nutná individuální aktivace.

Aktivace je zcela anonymní

Activace není registrace produktu a je zcela anonymní. Aktivace nevyžaduje poskytnutí Vašich osobních údajů jako je jméno, e-mailová adresa či jakýchkoliv jiných osobních informací. Během aktivace obdrží společnost Quark pouze unikátní automaticky vygenerované identifikační číslo, které nenese žádnou konkrétní informaci o Vašem hardwaru.

Aktivace je snadná a rychlá

Aktivace je snadná a rychlá. Aktivace prostřednictvím Internetu zabere zhruba minutu a klade jen minimální nároky na spolupráci samotného uživatele. Až pětkrát můžete změnit konfiguraci hardwaru Vašeho počítače bez toho, aby byla nutná reaktivace aplikace QuarkXPress.

QuarkXPress poběží 5 dnů bez aktivace. Teprve pak je aktivace vyžadována a nedojde-li k ní, dojde k omezení funkčnosti aplikace následujícím způsobem:

  • Na veškerých výstupech se bude objevovat tisk informace "QuarkXPress Demo"
  • Množství tisknutelných stran bude omezeno na nejvíce 5 stránek
  • Aplikace v módu omezené funkčnosti na Mac OS umožní tisk pouza na postscriptové tiskárny
  • Funkce "Uložit" (Save), "Uložit jako" (Save as), "Uložit stránku do EPS" (Save Page as EPS), "Nový > Knihovna" (New > Library) a "Sbalit" (Collect for Output) nebudou zpřístupněny
  • Všechny náhledy webových sestav (Web layout) budou obsahovat vodoznak "QuarkXPress Demo" přidaný do všech obrázků
  • Funkce "Exportovat do html" (Export HTML) bude vypnutá

Aktivace je možná i na více počítačích

Jednouživatelská licence aplikace QuarkXPress umožňuje v jeden okamžik nainstalovat a používat tento software pouze na jednom počítači. Při pokusu instalovat tuto licenci na více než jeden počítač se zobrazí chybová hláška a včechny další instalace se nespustí (pracovat bude pouze 1. instalace). Jestliže potřebujete využívat aplikace QuarkXPress na více než jednom počítači, je třeba zakoupit licenci pro každý jednotlivý počítač, na kterém bude aplikace spouštěna.

V případě, že potřebujete aplikaci QuarkXPress provozovat jak na svém primárním pracovním počítači, tak na ještě dalším počítači (ovšem nikoli v jden okamžik, současně), ať už se jedná o přenosný počítač nebo počítač, který máte doma, můžete se zaregistrovat v programu "Quark Dual Licensing," - tento program umožňuje instalovat jednu licenci na dva počítače stejné platformy (oba počítače jsou buď Macintosh, nebo jsou oba počítače PC) a na těchto dvou počítačích ji pak střídavě spouštět (tato licence nepovoluje současný běh jedné licence na dvou počítačích). Program "Quark Dual Licensing" je dostupný pouze pro registrované uživatele jednouživatelských licencí aplikace QuarkXPress (6.x, 7.x).

Preferujete-li aktivaci své licence po telefonu, je možné kontaktovat společnost Quark přímo - tel.: 0041 32 720 1414 (Švýcarsko), Pondělí až Pátek, 8.30 až 17.30 středoevropského času.

Aktivace zabraňuje softwarovému pirátství

Proces aktivace licence je reakcí na celosvětový problém softwarového pirátství, konkrétně neautorizované rozkopírovávání jedné licence na více počítačů.

Softwarové pirátství způsobuje každoročně výrobcům softwaru velké škody. Odstraněním tohoto problému získají softwarové společnosti více prostředků na výzkum, vývoj a podporu, což v konečném důsledku povede k poskytnutí lepšího produktu pro běžného uživatele.