Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Dynamic Publishing Solution

Quark® Dynamic Publishing Solution (DPS) je řešení spolující publikační software a automatizaci procesů publikování. Současný trh klade na publikační či marketingové firmy vysoké nároky. Musí být aktuální, informovat včas, relevantně a cíleně. Publikovat informace nejen všemi publikačními kanály: tisk, web, elektronické doručení, mobilní zařízení.

 

Quark DPS je produkt, který automatizuje takovýto komplexní publikační proces. Omezuje maximálně dodatečné ruční zásahy, nutnost kopírování, ručního přepisování pro další média a zvyšuje tak výrazně produktivitu práce a šetří vynaložené náklady.

Automatizace omezuje potenciální chybovost lidského faktoru, urychluje vydání a umžňuje například personalizaci dle přání zákazníka.


Pracujte rychleji a efektivněji a s maximální kontrolou.

Co je dynamické publikování ?

 

Co znamená dynamické publikování:

Automatické kompletování cíleně definovaných dokumentů v grafické podobě a distribuce do cílových médií. To vše rychleji a levněji.

 

Publikační systém vám umožňuje např. jediným kliknutím rozeslat výsledný dokument do všech médií dle předdefinovaných kritérií. Celý článek putuje jako součást novin automaticky do tisku, XML verze je v tu samou chvíli umístěna na web, nadpis a úvodní odstavec putují zákazníkům mailem, nadpis je automaticky rozeslán databázi SMS klientů.

 

 

 

Automatizace: šetří čas, snižuje náklady

Automatizace je pro dynamické publikování klíčová. Ruční úpravy dokumentů pro konkrétní distribuci jsou časově náročné a nákladné, automatizace vám umožní snížit požadavky na práci designérů a umožní cílenou, osobní komunikaci se zákazníkem. Snadno vytvoříte propagační materiály, reklamu, články, publikace, webové stránky a ostatní dokumenty v jednotném stylu a rychle. Navíc každýdokument může být automaticky personalizován pro konkrétního zákazníka. Automatizace minimalizuje uživatelské chyby při kopírování, překlepy a podobné chyby běžné při ruční práci. Z jednoho zdroje snadno a rychle vytvoříte nepřeberné množství variací stejného zdrojového dokumentu.

 

Automatizace urychluje i vlastní chvalovací proces dokumentů, korektury a supervize, vše je zasíláno automaticky ihned po uložení dokumentu do systému, zainteresované osoby ihned obdrží notifikaci o přijatém úkolu, nemusíte nikomu výsledky zasílat mailem, telefonovat, aby se na dokument podíval.

 

Typické příklady automatizace

V dynamickém publikování existují různé potřeby dle charakteru činnosti. Publikujete různé materiály za různými účely.

 

Tyto účely zahrnují například:

1. Cílená reklama a propagace
2. Personalizovaný marketing a propagace
3. Katalogizace a archivace
4. Publikace časopisů či novin
5. Reklamní materiály - marketingové brožury, technické specifikace zboží, manuály

 

K těmto účelům potřebujete snadno konfigurovatelný publikační systém, který dokáže naplnit tyto cíle a zároveň je dostatečně přehledný. Takovým systémem je Quark DPS, dynamické publikování založené na dvou základních pilířích: QuarkXPress Server a Quark Publishing System. Snadná konfigurovatelnost založená na otevřených technologiích umožňuje i začlenění do stávajících publikačních systémů.

 

Další informace o Quark DPS naleznete na www.euro.quark.com a také na http://dynamicpublishing.quark.com/en/dps/faq.html.


QuarkXPress 8

Dynamické publikování

 

Quark na EMBAXu 2009

19. - 22. května 2009

Veletrhy Brno

 

V rámci sekce Workflow obrazových dat 2009

 

PREZENTACE:

QUARKXPRESS 8

QUARKCOPYDESK 8

Quark Publishing System 8