Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Často kladené dotazy

QuarkXPress 7 a 8

Známé problémy a doporučení k řešení některých problémů

Praktická doporučení

 

Používejte aktuální poslední verze programu.

U verze 7 je to verze 7.5, u verze 8 v tuto chvíli 8.16.

Případné dotazy pište na podpora(at)quark.cz

Přesuňte si preference přímo do instalace Quarku

Pracujete-li pod jedním uživatelským účtem, vytvořte si přímo v instalaci Quarku složku Preferences. Pokud ji vytvoříte před prvním spuštěním programu, Quark si v ní vytvoří preference automaticky. Jinak jsou uloženy v uživateli, důvodem je to, aby každý uživatel mohl mít vlastní nastavení programu (ve Windows je to obvykle uloženo pod C:\Documents and Settings\uzivatel\Data aplikací\Quark\QuarkXPress 7.x, pod MAC je to uzivatel\Library\Preferences\Quark\Quark\QuarkXPress 7.x nebo QuarkXPress 8). Poté, co si nastavíte Quark dle svých představ, zazálohujte si Preference. Pokud Vám z nějakého důvodu nepůjde Quark spustit, stačí obsah Preferencí smazat a nahradit ho zálohou. Tento krok obvykle pomůže.

QuarkXpress 7/8 a starší dokumenty

Otevírání dokumentů vytvořených v předchozích verzích. QuarkXPress7 používá nově pro zpracování textů unicodový engine s podporou písem Opentype, což znamená, že se nechová ke starším písmům stejně, jako předchozí verze. Z toho plynou drobné změny, které Quark provádí se staršími dokumenty - přelomení textů. Quark se snaží zachovat textová nastavení původního dokumentu, pokud chcete při otevření dokumentu rovnou aplikovat nové dělení, přidržte při otevření klávesu ALT. Obecně se doporučuje nepoužívat šablony ze starších verzí programu. Dokument můžete také očistit od nastavení starších verzí tak, že vytvoříte nový dokument ve verzi 7 a starý dokument do něj vložíte přes možnost Soubor / Přidat, následně vyberete nastavení starého dokumentu, která chcete s dokumentem importovat. Pouze doporučujeme si přepnout menu programu při této operaci do angličtiny kvůli případným odlišnostem v lokalizaci jednotlivých verzí.

QuarkXpress 7/8 poškozená aktivace WIN

Podívejte se na složku C:\Documents and Settings\uzivatel\Data aplikací\Quark\a zkontrolujte práva: nastavte plný přístup pro čtení i zápis pro všechny uživatele a potvrďte i pro všechny podsložky, a to i v případě, že složka vypadá, že toto již má povolené. Pokud změna práv nepomůže, celou složku smažte a vysypte koš. Poté Quark spustíte a aktivujete.

Typografická nastavení - dělení slov - nové slovníky českého dělení!

V Preferencích programu si u Odstavce nastavte dělení slov Extended2. Věnujte pozornost nastavení D+V v menu Upravit, které má na dělení slov přímý vliv. Nastavuje se zde v prvé řadě minimální délka slova, které se nemá dělit a počet znaků nedělitelných na začátku a konci slova. Nezapomeňte také ověřit, je jazyk daného tečtu je opravdu nastaven na češtinu.
Vydali jsme nové slovníky dělení pro QuarkXPress 7 a 8, knihovny a návod na instalaci naleznete zde. Ikdyž přesnost dělení překračuje 99,4 %, najdete i nějaké chyby. Pokud narazíte na chybné dělení, přidejte si dané slovo do výjimek dělení a můžete nám ho též zaslat. Na dalším omezení chyb dělení pracujeme a předpokládáme další aktualizaci.

 

Práce s průhlednostmi - QuarkXPress 7 a 8.

Souhrnné doporučení v anglickém jazyce naleznete zde.

 

 

Známé problémy / FAQ

QuarkXPress 7

 • Nové systémy: MAC 10.6 Snow Leopard
  QXP7 oficiálně nepodporuje Snow Leoparda. Nainstalovat jde, ale některé drobné funkce nemusí fungovat korektně. Například přímý tisk z Quarku na některé postscriptové tiskárny. Také nefunguje na poslední verzi iMac z důvodů hardwarové kolize.
 • POUZE MAC - problém při načítání linků obrázků, pokud v rámci sítě využíváte Windows Server připojený přes Sambu a v síti používáte 10.4 a 10.5 paralelně.
  Systém 10.5 Leopard a 10.4 Tygr přistupují odlišně k názvům složek na Windows serveru. Používejte sdílené složky s celými názvy velkými písmeny.
 • POUZE MAC Leopard 10.5.x: Náhledy EPS souborů v importním okně
  Potřebujete doinstalovat do sytému PATCH. Stáhnout lze zde. Po instalaci musíte restartovat počítač.
 • Stíny a průhlednosti
  Nedoporučujeme aplikovat stíny na seskupené objekty. Raději aplikujte stín na každý objekt zvlášť, urychlí se tím výpočet průhledností při postscriptu.
  Používáte-li ostré stíny u obrázků s ořezovou cestou nebo alpha maskou, použijte před postscriptem zobrazení obrázku v plném rozlišení, stíny pak nebudou mírně zubaté. Ořezová cesta či maska je totiž při výpočtu stínu brána z náhledu obrázku.
  Rozlišení průhledností a stínů nenastavujte příliš vysoké, zvyšuje se tím náročnost výpočtu a současně mějte na paměti, že tyto efekty v aplikaci nad obrázkem se na závěr přepočítají do efektivního rozlišení podkladového obrázku . Pokud nejste s výsledkem spokojení , může být příčinou nižší efektivní rozlišení podkladového obrázku. Více informací naleznete v PDF dokumentu zde (dokument je v angličtině).
 • Rozrastrování písma vedle oprázku s použitým stínem
  Při tvorbě PDF se písmo poblíž obrázku rozrastruje. Řešení: potřebujete, aby text byl umístěn nahoru nad objekt se stínem. Pokud obtékáte např. Alpha masku objektu, je možné objekt duplikovat a u horního zaškrtnout položku potlačit tisk, zůstane vám tak zachováno obtékání objektu, případně obtékat objekt prázdný.
 • Zvětšuje se vám rapidně velikost ukládaného souboru?
  V preferencích Quarku si vypněte možnost AutoSave nebo aktualizujte verzi na 7.5.
 • POUZE MAC: CUPS-Patch pro QuarkXPress 7.31

  Stáhněte si opravný PATCH, který řeší problém s tiskem do AdobePDF a několika dalších postscriptových tiskáren. K dispozici aktuální verze podporující MAC OS X 10.5.2 a Adobe Acrobat 8.1.2.
  Aktuální verzi filtru stáhnete zde.

 • Vložil-li jste ruční dělení do konkrétního slova, tak Quark ve starších verzích dělil slovo pouze dle tohoto dělení, Quark 7 pouze přidá další možnost dělení k již existujícím
  Chcete-li dělit slovo pouze dle vámi zadaného dělení, vložte slovo do výjimek dělení, případně vložte dělicí znak přímo před konkrétní slovo, pak bude slovo děleno v jednom konkrétním případě pouze dle vámi stanoveného dělení.
 • Po postscriptu vidíte v PDF přes obrazy s aplikovanými stíny či průhlednostmi bílé čáry
  Jedná se pouze o problém zobrazení v Acrobatu. V Acrobatu - Předvolby / Zobrazení - vypněte funkce "Vyhladit čárové grafiky" a "Vyhladit obrazy", zobrazení pak bude správné.
 • Bílé stíny se v PDF nezobrazí
  Při tvorbě stínu odškrtněte položku "Vícenásobné vržení stínu". Tato funkce funguje správně v okamžiku, kdy máte tmavý stín na světlém pozadí. Máte-li naopak světlý stín na tmavém pozadí, je třeba tuto funkci vypnout.
 • pouze MAC:  nelze tisknout do Adobe PDF 7 a 8
  Stáhněte si  opravný patch, který tuto chybu odstraní. Patch lze také stejným způsobem odinstalovat. Po instalaci spusťte Quark , znovu načtěte ovladače tiskáren ve Správci PPD  a tisk již bude fungovat. Pozor soubory se vám uloží defaultně  na plochu.
  Soubor ke stažení zde.
 • při otevírání souborů vytvořeným ve verzi 7.2 se změní dělení slov po pevných mezerách
  Změně zalomení zabráníte, když při otevírání takového dokumentu přidržíte klávesu ALT. Dělení slov po pevných mezerách tak zůstane zachováno. Poté soubor uložte a můžete s ním dále pracovat.
 • Xpert Tools Pro - tyto populární doplňky fungují bohužel jen v anglickém rozhraní programu
 • pouze MAC: instalace českého XT Setu 7.3 - nejde nainstalovat
  Zkontrolujte při instalaci, zda instalátor zvolil pro instalaci složku, kde je QUARK opravdu umístěn, tedy QuarkXPress 7.2. Pokud ne, změňte ji a instalace proběhne.
 • různé problémy
  Doporučujeme vám vytvořit si přímo ve složce, kde je QuarkXPress nainstalován, složku Preferences a přesunout do ní preference standardně uložené pod uživatelem (ve Windows je to obvykle uloženo pod C:\Documents and Settings\uzivatel\Data aplikací\Quark\QuarkXPress 7.x, pod MAC je to uzivatel\Library\Preferences\Quark\Quark\QuarkXPress 7.x). Kromě rychlejšího startu programu také odstraníte několik drobných chyb.
 • nelze importovat PSD obrázek v duplexu
  Přeuložte tento obrázek do jiného formátu souboru, pak již import proběhne.
 • XPert Tools stále nefungují v českém rozhraní programu (menu)
  Přepnete-li si program do anglického jazyka, doplňy fungují.
 • špatný import dokumentů z MS WORD
  Zkontrolujte, zda máte aktivní pouze jeden doplněk na import. Doporučujeme ponechat aktivní Word 6-2000 Filter, který importuje lépe. Druhý doplněk (MS WORD Filter) musí být neaktivní.
 • import dokumentů DOC uložených z OpenOffice
  Dokumenty z OpenOffice uložené do formátu DOC importní filtr Quarku nepozná, přeuložte soubor ve Wordu a pak import proběhne.
 • nelze importovat EPS soubor v duplexu uložený v Adobe Photoshop - v následném postskriptu bude obrázek černý
 • pouze WINDOWS: nefunguje import obrazů PDF
  Vytvořte si v Program Files v adresáři QuarkXPress novou složku Preferences a do ní přesuňte preference programu, které si standardně ukládá u účtu uživatele. Poté již import probíhá správně. Přesun preferencí může vyřešit i jiné problémy.
 • nefunkční klávesové zkratky
  Na MAC nefunguje běžná klávesová zkratka pro pohyb účáří dolů (cmd_option_shift_-), poslední klávesa je nahrazena pomlčkou vedle pravého shiftu.
  Ve WINDOWS nefunguje správně klávesová zkratka pro proložení znaků.
 • import z T602 a ASCCII
  Nepoužíváte-li import z ASCII a T602, doporučujeme tyto filtry ve správci doplňků vypnout.
 • tvorba rejstříku
  V českém rozhraní nefunguje správně tvorba rejsrříku, pro tvorbu použijte anglické rozhraní programu. Rejstřík nalézá jen celá slova, nikoliv deklinace daného slova.

Úplný seznam známých problémů v angličtině - zde.

 

QuarkXPress 8

 • Quark a klávesové zkratky MAC
  Seznam klávesových zkratek najdete po instalaci ve složce Application/QuarkXPress8/Documents. Zkratky lze upravovat přímo v systému, některé systémové zkratky kolidují se zkratkami Quarku. Například pro zvětšení prokladu musíte vypnout "Move Focus to the Window Drawer". V systémových zkratkách také můžete přidávat další zkratky přes Application Shortcut. Uveďte přesný název položky z menu a vyberte si zkratku.
 • POUZE MAC
  Problémy s aktivací na nových iMac 27, nainstalujte aktuální verzi 8.15
 • POUZE Windows
  Poškozený aktivační soubor, pokud jste instalovali Quark jako Administrator a používá jej jiný uživatel. Řešení:
  1. Přihlašte se jako Administrátor
  2. Jděte do složky: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Quark.
  3. Nastavte plná přístupová práva pro všechny uživatele.
  4. Opět se přihlašte jako uživatel a spusťte QuarkXPress.
 • POUZE MAC 10.6 Snow Leopard
  Na Snow Leopardu nefungují naše importní filtry pro MS Word 2007/2008 - stáěhnte si aktuální instalátor XT Setu
 • POUZE MAC 10.6 Snow Leopard
  Problém s kerningem některých postscriptových fontů - problém řeší update systému na verzi 10.6.2