Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Instalace QuarkXPress 9

Před instalací si přečtěte českou dokumentaci. Ke stažení zde.

Stáhněte si poslední verzi QuarkXPress 9 a české doplňky XT Set.

 

Požadavky na systém: Mac OS

Software

 • Mac OS® 10.5.8 (Leopard®), Mac OS 10.6.8 (Snow Leopard®), Mac OS 10.7.x (LionTM), od verze 9.3.1 i Mac OS X 10.8 Mountain Lion

 • Testováno v Citrixu

  Hardware

 • Procesor Mac® Intel®

 • 2 GB RAM (minimálně 1 GB)

 • 2 GB místa na pevném disku

  Volitelné

 • Internetové připojení pro aktivaci

 • Jednotka DVD-ROM pro instalaci z DVD (není vyžadováno pro instalaci ze staženého souboru)

Požadavky na systém: Windows

Software

 • Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 nebo 3) Windows Vista® 1.0 nebo Windows 7

 • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

 • Testováno v Citrixu

  Hardware

 • 2 GB RAM (minimálně 1 GB)

 • 1 GB místa na pevném disku

  Volitelné

 • Internetové připojení pro aktivaci

 • Jednotka DVD-ROM pro instalaci z DVD (není vyžadováno pro instalaci ze staženého souboru)

 

 

 

 

 

Instalace QuarkXPress 7

Poznámka: k instalaci žádné verze nepotřebujete mít nainstalovánu verzi předchozí. I když si zakoupíte upgrade např. z verze 6 na verzi 7, můžete začít rovnou s instalací nové verze.

QuarkXPress Passport 7.x CZ: Instalace

Instalační návod v pdf pro Mac i Windows

Instalační návod v pdf - instalace XT Setu

Instalace

Pokud provádíte úplně novou instalaci aplikace QuarkXPress Passport 7.x CZ, případně jste zakoupili upgrade, instalaci zahájíte s pomocí Aplication CD QuarkXPress 7, Version 7.3.
I v případě, že jste zakoupili upgrade, začíná se instalace verzí 7.x. Není třeba instalovat předchozí verze (3.x - 6.x). V tom případě se Vás instalátor po zadání validačního kódu pouze zeptá na sériové číslo předchozí verze pro ověření.

Krok za krokem:

1. Aktualizujete-li stávající instalaci, doporučujeme uložit na pevném disku kopii složky QuarkXPress Passport. To zaručí, že stále budete mít funkční kopii aplikace pro případ, že by v průběhu updatu došlo k problémům.

2. Abyste předešli problémům během instalace, ujistěte se, že aplikace a složka QuarkXPress má stejné jméno jako při instalaci. Neměňte jméno aplikace nebo složky QuarkXPress ručně. Jméno složky by mělo být např. "QuarkXPress 7.01". Jméno aplikace musí být "QuarkXPress Passport".

3. Vypněte před aktualizací antivirovou ochranu. Pokud se obáváte napadení počítače virem, doporučujeme před spuštěním provést antivirový test souboru updateru. Poté vypněte antivirovou ochranu.

4. Vložte Aplication CD s QuarkXPress 7.3 a poklepejte na ikonu "QuarkXPress 7.3 Installer". Objeví se dialogové okno Authenticate.

5. Zadejte své administrátorské jméno a heslo do příslušných polí a klikněte na tlačítko „OK“. Jakmile updater najde nainstalovanou kopii QuarkXPress 7.01, zobrazí se okno Ověřovací kód.

6. Vložte validační kód, který jste obdrželi přímo s licencí (plná verze) nebo mailem od společnosti Quark (upgrade).

7. Přečtěte si pozorně licenční ujednání a klikněte Continue. Objeví se varování. Pokud souhlasíte s podmínkami licenčního ujednání, klikněte na "Agree" (souhlasíte-li). Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, klikněte "Disagree".

POZNÁMKA: Abyste mohli pokračovat, musíte souhlasit s licenčními podmínkami.

8. Pokud jste kliknuli na "Agree", zobrazí se okno "Select Destination".

9. Klikněte na "Continue". Zobrazí se průběh aktualizace.

POZNÁMKA: Klikněte na "Stop" kdykoliv potřebujete ukončit proces aktualizace.

10. Jakmile je aktualizace dokončena, objeví se okno "Finish Up". Klikněte na "Quit" pro ukončení procesu aktualizace.

11. Doporučujeme provést update na verzi 7.31, kterou naleznete na přiloženém instalačním CD sady doplňků XT Set.

 

Instalace sady doplňků XT Set

 1. Vložte do mechaniky CDQuarkXPress 7.3 XT Set. Poklepejte myší na ikonu CD QuarkXPress 7 XT Set na pracovní ploše. V nově otevřeném okně jděte do složky QuarkXPress 7 XT Set dvojitým kliknutím na ikonu Instalator XT Setu.pkg (Mac) / Instalator XT Setu.exe (PC) spustíte instalaci.
 2. Instalátor upozorní, že potřebuje spustit program, který zjistí, zda může instalace proběhnout. Toto potvrdíte stiskem tlačítka "Continue" nebo "Pokračovat" - v závislosti na jazykové verzi operačního systému.
 3. Objeví se úvodní okno - uvítání. K dalšímu kroku postoupíte stiskem tlačítka
  "Continue/Pokračovat".
 4. Následuje dialogové okno, které slouží k zadání sériového čísla aplikace a českého validačního kódu. Oba tyto údaje najdete na dokumentu, který je součástí balení a je výrazně označen nápisem "VALIDAČNÍ KÓD * DŮLEŽITÉ INFORMACE * PEČLIVĚ USCHOVEJTE". Dokument je označen logem společnosti Quentin. Sériové číslo je obecně ve tvaru XY12345678901, validační kód XT setu je 20ti znakový ve tvaru AAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAA. Zadání sériového čísla a validačního kódu potvrďte stiskem tlačítka "Budiž".
 5. Nyní si vyberete cílový disk, na kterém se instalátor pokusí zjistit složku,
  ve které máte aplikaci nainstalovánu. Neshoduje-li se navržená složka s tou, ve které je Quark nainstalován, vyberte cestu k aplikaci ručně. Stiskem tlačítka "Continue/Pokračovat" postoupíte k závěrečnému oknu před samotnou instalací.
 6. V tomto okně stiskem tlačítka "Install" zahájíte instalaci XT Setu.
 7. Úspěšné provedení instalace potvrďte v závěrečném okně tlačítkem "Close/Zavřít".

Na CD QuarkXPress 7.3 XT Set naleznete také update na poslední verzi QuarkXPress Passport 7.31. Doporučujeme update nainstalovat.

QuarkXPress Passport 6.x CZ: Instalace

Instalační návod v pdf pro Mac

Instalační návod v pdf pro Windows

K instalaci i upgradu budete potřebovat:

 • Instalační modrobílé CD „QuarkXPress 6.1“, updatovací CD "QuarkXPress 6.11" a přísluš­ný validační kód, chcete­li instalovat verzi QuarkXPress 6.11.
 • I nstalační CD "QuarkXpress 6.x CZ" a příslušný validační kód pro instalaci lokalizace.

Na tomto CD najdete rovněž anglický updater na verzi QuarkXPress 6.5, pokud chcete instalo­vat tuto verzi.

Pozor: Update na QuarkXPress 6.5 lze instalovat pouze na verzi 6.1, nikoliv na verzi 6.11. Správný postup, jak odinstalovat verzi 6.11, najdete na přiloženém návodu.

1. část ­ instalace QuarkXPress Passport 6.1 IE: Pro instalaci anglické části QuarkXPress Passport 6.1 použijte barevný manuál, který jste obdr­ želi v papírové obálce přelepené kulatou nálepkou "QuarkXPress 6.1 Passport verze pro Mac".

2. část ­ instalace lokalizace QuarkXPress Passport 6.5 CZ:

 1. Vložte do mechaniky CD "QuarkXPress 6.x CZ". Poklepejte myší na ikonu CD "QuarkXPress 6.x CZ" na pracovní ploše. V nově otevřeném okně otevřete složku "QuarkXPress 6.5 Updater" a dvojitým kliknutím na ikonu "QuarkXPress 6.5 Updater" spustíte instalaci anglického update na verzi 6.5.
 2. Po úspěšné instalaci update na verzi 6.5 otevřete složku "QuarkXPress 6.5 Lokalizace" a dvojitým kliknutím na ikonu "CZ úprava QuarkXPress 6.5" spustíte instalaci.
 3. Objeví se úvodní dialogové okno, které slouží k zadání sériového čísla aplikace a českého validačního kódu. Oba tyto údaje najdete na dokumentu, který je součástí balení a je výrazně označen nápisem "VALIDAČNÍ KÓD * DŮLEŽITÉ INFORMACE *  PEČLIVĚ USCHOVEJTE". Dokument je označen logem společnosti Quentin. Sériové číslo je obecně ve tvaru XU12345678901, validační kód počeštění je 20ti znakový ve tvaru AAAA­AAAA­AAAA­AAAA­AAAA. Zadání sériového čísla a validačního kódu potvrďte stiskem tlačítka "Budiž".
 4. Po úspěšném zadání sériového čísla a validačního kódu Vás instalátor upozorní, že potřebuje spustit program, který zjistí, zda může instalace proběhnout. Toto potvrdíte stiskem tlačítka “Continue” nebo “Pokračovat” ­ v závislosti na jazykové verzi Vašeho systému.
 5. Objeví se další okno ­ uvítání. K dalšímu kroku postoupíte stiskem tlačítka "Continue/Pokračovat".
 6. Nyní si vyberete cílový disk, na kterém se instalátor pokusí zjistit složku, ve které máte aplikaci nainstalovánu. Neshoduje­li se navržená složka s tou, ve které je Quark nainstalován, vyberte cestu k aplikaci ručně. Stiskem tlačítka"Continue/Pokračovat" postoupíte k závěrečnému oknu před samotnou instalací.
 7. V tomto okně stiskem tlačítka “Upgrade” zahájíte instalaci lokalizace.
 8. Úspěšné provedení instalace potvrďte v závěrečném okně tlačítkem "Close/Zavřít".

Popis známých problémů v aplikaci QuarkXPress Passport 6.5 naleznete na lokalizačním CD v souboru "Zname_problemy_6.5.pdf".

QuarkXPress Passport 4.11 CZ: Instalace

Co je třeba k instalaci aplikace QuarkXPress Passport 4.11 CZ pro Macintosh?

K instalaci budete potřebovat originální mezinárodní instalační CD QuarkXPress Passport 4.1, originální české instalační CD QuarkXPress Passport 4.11 CZ, anglický validační kód, který naleznete na dokumentu formátu A4 výrazně označeném "Validation code" a český validační kód, který se nachází na dalším papíru A4 formátu a je označen českým nápisem "Validační kód".
Instalace se skládá ze dvou kroků, v prvním se nainstaluje mezinárodní část aplikace (anglické CD a anglický validační kód) a v druhém pak pomocí českého CD a českého validačního kódu počeštění aplikace. Vše je přehledně popsáno v přiloženém instalčním návodu.
Poznámka: ačkoli součástí některých dodávek je i instalční sada QuarkXPress 3.x, není třeba tuto verzi instalovat. Anglické instalační CD verze 4.1 nabízí volbu přímé plné instalace (některé předchozí verze 4.0x toto neumožňovaly a instalace verze 3.x byla nutností).

Co je třeba k instalaci aplikace QuarkXPress Passport 4.11 CZ pro Windows?

K instalaci budete potřebovat originální mezinárodní instalační CD QuarkXPress Passport 4.1, originální české instalační CD QuarkXPress Passport 4.11 CZ, anglický validační kód, který naleznete na dokumentu formátu A4 výrazně označeném "Validation code" a českou instalační disketu s bílou polepkou a viditelným sériovým číslem.
Instalace se skládá ze dvou kroků, v prvním se nainstaluje mezinárodní část aplikace (anglické CD a anglický validační kód) a v druhém pak pomocí českého CD a české instalční diskety počeštění aplikace. Vše je přehledně popsáno v přiloženém instalčním návodu.
Poznámka: většina dodávek aplikace QuarkXPress obsahuje diskety k instalaci 3.x verze a upgradovací CD na verzi 4.1 (mezinárodní část dodávky). Po vložení CD v. 4.1 se toto tváří, že neumožní plnou instalaci, toto je však možné obejít pomocí trojhmatu Ctrl + Alt + Myš, který je popsán v instalačním návodu, ačkoli se nejedná o úplně uživatelsky přítulné řešení, v konečném výsledku je méně náročné než instalace předchozí verze aplikace.

Nainstaloval jsem aplikaci QuarkXPress Passport, včetně české části. Po spuštění jsou však přesto veškeré dialogy v angličtině. Co s tím?

Toto se stává především na nečeských Mac OS. Čeština se samozřejmě správně nainstalovala, ale protože se jedná o Passport, tedy multijazykovou verzi produktu, aplikace si zvolila sama špatně defaultní jazyk - angličtinu.
Do češtinu snadno přepnete v menu "Edit" -> ?Program language" -> "Czech"

Jak zjistím sériové číslo své aplikace QuarkXPress?

Sériové číslo naleznete na instalačních disketách verze 3.x nebo dokumentu "Validation code", který je nedílnou součástí každé dodávky aplikace QuarkXPress. Sériové číslo je možné zjistit i přímo z nainstalované aplikace:
Mac: myší najedu na jablíčko vpravo nahoře, při stisknutých klávesách jablíčko + ctrl +alt klinu myší na "Co je QuarkXPress"
PC: s podrženým levám Altem najedete a kliknete myší na Nápověda - "Co je QuarkXPress"