Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Převody licencí

Podmínky pro převod

V září 2003 určila společnost Quark nová pravidla pro převod licencí aplikace QuarkXPress a ostatních produktů. Nadále je možné převádět licence a společnost Quark bude akceptovat tuto změnu jen v následujících případech:

1. současně s převodem licence provede nový majitel upgrade na vyšší verzi produktu.

V tomto případě je třeba: Společně se žádostí o přeregistraci doložit dokument, v kterém původní majitel převádí licenci na nového, vzdává se práva používat licence konkrétního sériového čísla a potvrzuje, že jej odinstaloval ze svých počítačů.

2. přeregistrace licence bude provedena i v případě transformace firmy, sloučení firem, či koupě firmy.

V tomto případě je třeba: Doložit změnu, k žádosti připojit kopii dokumentů.

Obecně stále platí:

Pro neregistrované licence je třeba k žádosti připojit ještě foto originální QuarkXPress první instalační diskety s viditelným sériovým číslem (u starších verzí), či kopii validačního kódu (od verze 4.x).