Starší verze:   QuarkXPress 2019   |   QuarkXPress 2018

Nové funkce a vylepšení

Text a typografie

Uživatelské rozhraní

 • Vlastní správa písem v QuarkXPress
 • Vylepšení ve stylech pro Outline odrážek
 • Zalomení sloupců
 • Vlastní nastavení klávesových zkratek i ve Windows

Tvorba zlomu a design

Digitální publikování

 • Dokument s různými velikostmi stran
 • Duplikování stránek
 • IDML import vylepšení
 • Flex Page Builder
 • Vložení vlastního HTML

Grafika

 • PDF Import nově také s ArtBox a BoundingBox

Text a typografie

Vlastní správa písem v QuarkXPress

QuarkXPress 2020 nyní nabízí správu písem na úrovni aplikace. Aktivujte a deaktivujte písma z libovolného umístění, trvale či dočasně. Spravujte písma efektivně a nezávisle na aplikacích třetích stran.

Proč spravovat písma?

Písma jsou vaše nástroje; potřebujete je mít vždy po ruce, vyznat se v nich. Zvláště, pokud máte písem velké množství, je pro vás správa fontů klíčová.

Běžné problémy s písmy

 • Instalace písem v systému – písma jsou nepřehledná, špatně se v nich orientujete.
 • Různé projekty mohou používat rozdílné verze stejného písma.
 • Při instalaci další aplikace se mohou nahrát nechtěné fonty.
 • Kontrola písem, jejich třídění a odstranění duplikátů vyžaduje čas

Správa písem v QuarkXPress

1. Písma připojená k dokumentu

 

 • Na místě, kde je uložen dokument, máte složku Fonts a v ní potřebná písma. Tato písma se aktivují při otevření daného dokumentu.
 • Písma se zobrazí jako samostatná skupina na začátku seznamu písem. Až po nich následují písma aplikace a písma systému. Ve stejném pořadí se určuje použití stejného písma. Zobrazí se jen to první v pořadí – písmo dokumentu, pak až písmo aplikace, pak písmo v systémové knihovně. Pokud by v dané skupině bylo stejné písmo v různých formátech, preferuje se následující pořadí: OTF, TTC, TTF, Type1, CID, bitmapa.
 • V použití vždy písma ukazují cestu, kde jsou uložena. Po zavření dokumentu se automaticky deaktivují písma přiřazená k dokumentu. Každý otevřený dokument může mít přiřazena svá písma. Písmo dokumentu A tak nemusí být k dispozici u dokumentu B ikdyž jsou otevřeny současně. Při kopírování textu do nového dokumentu jsou tato písma hlášena jako chybějící.
 • Pořadí:
 1. Poslední použité písmo
 2. Písma přiřazená k dokumentu
 3. Písma z aplikace

2. Nastavení složky pro hledání chybějících písem

 

 • V Preferencích přibyla záložka Správa písem, zde můžete definovat složky, kde lze hledat chybějící písma.
 • Dostupná chybějící písma se pak mohou aktivovat automaticky, případně později ručně. Takto přidané fonty se aktivují pouze pro daný projekt, po jeho zavření se opět deaktivují.

3. Auto-aktivace písem na úrovni aplikace

 

Složka písem na úrovni aplikace se nachází zde:

 

Mac:

 

 • Root level (dostupné pro všechny uživatele): (/Library/Application Support/Quark/Fonts)
 • User level (dostupné pouze pro daného uživatele): (~/Library/Application Support/Quark/Fonts)

 

Windows:

 

 • Root level (dostupné pro všechny uživatele): (ProgramData > Quark > Fonts)
 • User level (dostupné pouze pro daného uživatele): (Users/<current user>/AppData/Local/Quark/Fonts)

 

Přednost mají písma uložená pro všechny uživatele, pak uživatelská. Písma jsou dostupná pouze ve verzi 2020 a novější a pouze pro aplikaci QuarkXPress. Písma se automaticky aktivují při spuštění QuarkXPress a jsou dostupná pro všechny nové i stávající projekty. Pokud písmo ze složky smažete, deaktivuje se.

Úpravy odrážek na úrovni odstavcového stylu

Užitečné vylepšení pro víceúrovňové seznamy a obsahy. Číslování lze nyní kontrolovat a upravovat přímo ve stylu textu. Nastavit můžete odrážku, počet úrovní číslování, automatický restart číslování. Toto vylepšení využijete nejlépe při automatickém importu dat.

Nastavení držet spolu i pro tok sloupců

Nastavení držet řádky spolu, nebo držet s dalším odstavcem nyní použijete i v toku sloupců, funguje jen u nových dokumentů. Staré dokumenty lze přeformátovat, pokud při spuštění dokumentu držíte ALT.

Uživatelské rozhraní

Nastavení klávesových zkratek i ve Windows

Od verze 2020 si můžete nastavit uživatelské klávesové zkratky i ve Windows.  Definujte si vlastní zkratky pro přístup k paletkám, funkcím a efektům

Tvorba zlomu a design

Různé velikosti stran v dokumentu

QuarkXPress 2020 nyní umožňuje vytvářet dokumenty s různými velikostmi stran. Můžete střídat stránky na výšku a na šířku, nebo nastavit jinou velikost.

 

Orientaci a nastavení jednotlivých vzorů provedete v editaci Předloh stránek. Pokud se předlohy liší, najdete u nich „+“ a po najetí myší zobrazíte rozdílné vlastnosti oproti základní předloze.

Duplikování stran

QuarkXPress 2020 snadno umožní duplikování jedné či více stran, a to přímo v paletě Vzhled stránky.  Duplikáty se vloží za vybranou stránku nebo za poslední z vybraných stránek.

Vylepšení IDML importu

Vylepšený import IDML souborů InDesignu.  QuarkXPress nyní podporuje import hyperlinků, indexů, obsahů a také dokumentů s různými velikostmi stran.

Digitální publikování

Flex Page Builder

Předpřipravené vzory stránek pro snazší tvorbu responzivní osnovy stránky. Sestavovač Flex návrhu obsahuje více než 100 responzivních komponent a sestav připravených k okamžitému využití ve vašem projektu. Komponenty jsou roztříděny do sekcí pro snazší orientaci. Komponenty můžete libovolně upravovat, přes nastavené styly objektů můžete provádět i globální změny v případě použití vzorového návrhu.

Vložení vlastního HTML

V podstatě kamkoliv na stránku můžete vložit vlastní HTML, CCS a dokonce i JavaScript. Je to užitečné, pokud chcete použít widgety, interaktivní efekty a funkce, které Flex Layout aktuálně nenabízí. Funkci Vlastní HTML najdete v paletě HTML5 pro práci s interaktivními funkcemi.

Grafika

PDF Import s ArtBox nebo BoundingBox

QuarkXPress 2020 přidává další rámečky pro import PDF a následnou práci s objekty vloženými v PDF po převedení na nativní objekty.

Navštivte nás:

Showroom DTPobchod.cz, Thámova 32, Praha 8

 

Kontaktujte produktového manažera:

tel.: +420 233 355 585 | quark@quentin.cz

Stránky provozuje DTPobchod

Sokolovská 100/94, Praha 8

 

tel.: +420 233 355 585 | www.dtpobchod.cz