Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

Sada doplňků pro snazší práci s QuarkXPress dokumentem sestává z:

 • XPert Align - jednoduché zarovnávání objektů,
 • XPert BoxTools - pro přesné umisťování objektů,
 • XPert FindChange - nové možnosti vyhledávání a záměny i podle parametrů textu,
 • XPert Guides - vodítka,
 • XPert ImageInfo - zpřístupní aktuální informace o použitých obrázcích,
 • XPert ItemMarks - vše pro tvorbu ořezových a pasovacích značek,
 • XPert ItemStyles - umožní vytvářet styly pro textové a obrazové rámečky,
 • XPert Layers - práce s vrstvami pro QuarkXPress,
 • XPert PageSets - pro ukládání nastavení parametrů stránky dokumnetu,
 • XPert Paste - rozšíří možnosti vkládání,
 • XPert Pilot - náhledy stránek pro snazší pohyb dokumentem,
 • XPert Print - umožní tisk či převod části stránek do EPS,
 • XPert Scale - zvětšování objektů, skupin, celého dokumentu,
 • XPert TextLink - usnadní a zpřehlední ovládání tečení textu mezi jednotlivými rámečky a cestami,
 • XPert Toolbars - vytvořte si vlastní na míru šité palety,
 • XPert Type - paleta pro snadný přístup k často používaným parametrům textu.

 

XPert Tools nefungují
v českém rozhraní programu (menu).

Přepnete-li si program do anglického jazyka, doplňky fungují.

Více informací o Quark.XPert Tools Pro zde.